Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva
 • PROGRAM POTPORE “POKRENI NEŠTO SVOJE”

  Objavljeno: 18. 10. 2016.
  Program „Pokreni nešto svoje“ namijenjen je poduzetnicima početnicima i mikro poduzećima odgovarajući na njihove potrebe za početak i razvoj poslovanja. Ovaj novi razvojni program ACT Grupe, vodećeg primjera društvenog poduzetništva u Hrvatskoj i regiji, potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem kroz savjetodavnu podršku i bespovratna financijska sredstva do 80.000 kuna. Program financira Philip Morris Zagreb d.o.o. Program je namijenjen postojećim društvenim poduzećima, društvenim poduzećima u nastajanju, inovativnim start-upovima te poduzetnicima početnicima s društveno-poduzetničkom idejom ili poduzetničkom idejom koja će imati pozitivan utjecaj na društvo ili okoliš. Za sufinanciranje projekata u okviru ovog natječaja osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 400.000,00 kuna, dok projekti koji se prijavljuju mogu biti sufinancirani iz programa u vrijednosti do 80.000,00 kuna a maksimalne vrijednosti do 100.000 kuna. Prijave za natječaj otvorene su do 12. prosinca 2016. godine do 12 sati. Rezultati natječaja će biti objavljeni do 28. veljače 2017. na web stranicama programa http://www.pokreninestosvoje.hr a po,etak provedbe projekata je 1. travnja 2017.   Više informacija o natječaju te postupak prijave možete pronaći na: http://pokreninestosvoje.hr/upute-za-prijavitelje/
 • USKORO NOVI NATJEČAJI ZA MJERE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

  Objavljeno: 17. 10. 2016.
  Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju najavljuje raspisivanje natječaja za sljedeće tipove operacija: 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“                      od 26. listopada (podnošenje prijava od 4. studenog) do 23. prosinca 2016. godine. 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“                      od 23. studenog (prijave od 12. prosinca)  do 10. siječnja  2017. Napomena: Svi projekti za tip operacije 7.4.1. koji uključuju gospodarsku djelatnost (svaka djelatnost koja se sastoji od pružanja robe i usluga na tržištu) sukladno odredbama članaka 21. i 22. Pravilnika o provedbi Mjere 7, biti će isključeni iz mogućnosti dodjele sredstava po ovom  natječaju. 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“                     od 04. studenog 2016. godine  do 16. siječnja  2017. Također, u drugoj polovici studenog očekujemo i raspisivanje natječaja za mjeru 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“, podmjeru 3.1 „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“. Svi natječaji biti će objavljeni u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama http://www.ruralnirazvoj.hr i www.apprrr.hr. Već sada na spomenutim stranicama možete pronaći Pravilnike o provedbi spomenutih mjera te se na vrijeme pripremiti za nadolazeće natječaje. Ministarstvo poljoprivrede će do objave natječaja organizirati info radionice za sve potencijalne korisnike spomenutih mjera. Točan raspored radionica biti će objavljen do sredine sljedećeg tjedna na stranicama Ministarstva poljoprivrede.   Izvor: http://www.ruralnirazvoj.hr
 • OBJAVLJEN JAVNI POZIV: POTICANJE RADA S DAROVITOM DJECOM I UČENICIMA NA PREDTERCIJARNOJ RAZINI

  Objavljeno: 14. 10. 2016.
  Javni poziv "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini" otvoren je 13. listopada 2016. godini do 12. prosinca 2016. godine. Nadležno tijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i škole. Opći cilj: Razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima Specifični cilj: 1. Jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, s posebnim naglaskom na razvoj kompetencija rane identifikacije 2. Razvoj i implementacija individualiziranih i fleksibilnih programa, metoda i oblika rada prilagođenima darovitim učenicima. Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK Više informacija kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici: http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/poticanje-rada-s-darovitom-djecom-i-ucenicima-na-predtercijarnoj-razini/ Izvor:esf.hr
 • NAJAVA - UNAPRJEĐENJE PISMENOSTI - TEMELJ CJELOŽIVOTNOG UČENJA

  Objavljeno: 11. 10. 2016.
  U najavi je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja za koji je nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Poziv je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno - obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK Maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HRK Prihvatljivi prijavitelji: škole Opći cilj: Unaprijediti informacijsku pismenost kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Specifični ciljevi: Povećati razinu kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju, razviti i uvesti kurikulum/e izvannastavne aktivnosti/fakultativnog predmeta i/ili projekte iz jednog ili više područja informacijske pismenosti Ciljne skupine: Učenici osnovnih i srednjih škola, odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih i srednjih škola Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr
 • NAJAVA - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

  Objavljeno: 11. 10. 2016.
  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavljuje da će tijekom studenoga 2016. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, koji se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet Poziva: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom. Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Ovim pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Prijavitelji: 1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su: vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. 2. Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove) pod uvjetima: da su osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.200.000,00 kuna. Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr  
 • HAMAG BICRO RASPISAO PROGRAM MIKRO I MALIH ZAJMOVA

  Objavljeno: 11. 10. 2016.
  Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR. Temeljem navedenog, HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmova. Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 EUR a najmanji iznos do 1.000,00 EUR. Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% odnosno za programe za obrtna sredstva od 1,5% do 3,5% a ista će se određivati sukladno indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate kredita je 5 godina uključujući maksimalni poček od 12 mjeseci, odnosno 3 godine za obrtna sredstva uključujući maksimalni poček od 6 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca. Nadalje, program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 EUR, a minimalni 25.000,01 EUR. Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% a ista će se određivati prema principu indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate je maksimalno 10 godina uz maksimalni poček 12 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja. Zahtjevi za zajam se zaprimaju danom objave na službenim mrežnim stranicama Agencije odnosno od 03. listopada 2016. godine. Rok važenja programa je do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine. Više informacija možete pronaći na poveznici: http://www.hamagbicro.hr/mikrokreditiranje/programi/ Izvor: http://www.hamagbicro.hr
 • ŽUPANIJA OSIGURALA BESPLATNU ŠKOLSKU PREHRANU ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

  Objavljeno: 27. 09. 2016.
  Hrvatska je među zemljama Europske unije koje imaju visoku stopu rizika od siromaštva te brojni građani ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Kako bi osigurala dodatna sredstva za borbu protiv siromaštva i materijalne deprivacije, Hrvatska je izradila Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., kao strateški okvir za korištenje Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). U tu svrhu je osigurano 43 milijuna eura za Republiku Hrvatsku u razdoblju od 2014. do 2020. godine, od čega je 36,6 milijuna iz Fonda. Cilj Fonda je poticanje socijalne kohezije i uključenosti istodobno smanjujući sve oblike siromaštva te osobito teške oblike poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Fond ne pomaže samo nezaposlenima i korisnicima socijalne skrbi, već i većem broju korisnika, poput ljudi koji ne mogu ostvariti pravo na socijalnu skrb zbog dohodovnog cenzusa. Bjelovarsko-bilogorska županija dana 28.8.2016. godine potpisala je ugovor o provedbi projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u okviru natječaja „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“. Projekt je vrijednosti 957.104,43 kune a projektna dokumentacija izrađena je od strane Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života ugroženih društvenih skupina, dok je specifični cilj osigurati prehranu učenicima osnovnih škola za vrijeme boravka u školi. Kriterij po kojima su djeca odabrana su djeca čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, djeca čiji roditelji imaju status dugotrajno nezaposlene osobe, djeca iz višečlanih obitelji i samohranih roditelja, te djeca koja su smještena u udomiteljskoj obitelji, ali i sva ona djeca koja ne pripadaju u te kategorije i kojoj po procjeni ravnatelja škola treba biti osigurana prehrana. Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je danas Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Osiguravanje školske prehrane u riziku od siromaštva“ s ravnateljima 21 osnovne škole s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, tako da će za 791 učenika, iz 21 osnovne škole s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, biti osigurani besplatni školski obroci i to tijekom cijele školske godine 2016./2017. Izvor: http://www.bbz.hr  
 • U NAJAVI -Podrška razvoju partnerstava OCD-a i ustanova za provedbu programa društveno korisnog rada

  Objavljeno: 27. 09. 2016.
  Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Prihvatljivi prijavitelji:  organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakulteti i umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole) i javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Opći cilj: povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. Specifični ciljevi: osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama; uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata. Ciljane skupine: korisnici usluga organizacija civilnoga društva; skupine u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; volonteri; zaposlenici u organizacijama civilnoga društva; zaposlenici visokoobrazovnih ustanova; studenti. Ukupna alokacija: za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn. Sufinanciranje projekata: nije zatraženo. Izvor: http://www.esf.hr/
 • IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE U OKVIRU JAVNOG POZIVA “POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA”

  Objavljeno: 15. 09. 2016.
  13. rujna 2016. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je DRUGU IZMJENU NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Poticanje društvenog poduzetništva”. Izmjene natječajne dokumentacije obuhvaćaju sljedeće: Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak zamijenjena novom verzijom: Uputa za prijavitelje_Drugi ispravak; Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Prvi ispravak zamijenjen novom verzijom: Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Drugi ispravak; Sažetak poziva_Prvi ispravak zamijenjen je novom verzijom: Sažetak poziva_Drugi ispravak. Sve promjene u okviru Uputa za prijavitelje_Drugi ispravak označene su crvenom bojom radi lakšeg snalaženja potencijalnih Prijavitelja. Cjelokupnu dokumentaciju kao i sve ostale informacije o natječaju možete pronaći na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/
 • INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

  Objavljeno: 15. 09. 2016.
  Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2016. godinu (stanje na dan 07.09.2016.)  
 • PROGRAM POTPORE “POKRENI NEŠTO SVOJE”

  Objavljeno: 20. 10. 2016.
  Mogući prijavitelji:  Poduzeće sa sjedištem u Hrvatskoj koje spada u mikropoduzeća prema kriterijima Europske komisije Potpora: "Za sufinanciranje projekata osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 400.000,00 kuna, dok projekti koji se prijavljuju mogu biti maksimalne vrijednosti do 100.000 kuna. Sufinancirati će se projekte u iznosu od 80% ukupnih stvarno utrošenih sredstava." Prihvatljive aktivnosti: Sredstva su namijenjena za postojeća društvena poduzeća, društvena poduzeća u nastajanju, inovativni start-upovi, poduzetnici početnici sa društveno-poduzetničkom idejom koja će imati pozitivan utjecaj na društvo ili okoliš Rok za prijavu: 12.12.2016. do 12 sati Više o natječaju: http://pokreninestosvoje.hr/upute-za-prijavitelje/
 • PROGRAM ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI

  Objavljeno: 20. 10. 2016.
  Mogući prijavitelji: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti Nadležno tijelo: HAMAG-BICRO Potpora: 1.000,00 - 25.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan podnošenja zahtjeva Prihvatljive aktivnosti: Namjena sredstava je za 1. osnovna sredstva-materijalna imovina: osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji; nematerijalna imovina: razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize; 2. trajna obrtna sredstva - maksimalno do 30% iznosa zajma Rok za prijavu: Program važi do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31.12.2020. Više o natječaju: http://www.hamagbicro.hr/mikrokreditiranje/programi/mikro-investicijski-zajmovi/
 • PROGRAM ESIF MIKRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

  Objavljeno: 20. 10. 2016.
  Mogući prijavitelji: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti Nadležno tijelo: HAMAG-BICRO Potpora: 1.000,00 - 25.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan podnošenja zahtjeva Prihvatljive aktivnosti: Namjena sredstava je za trajna obrtna sredstva za pripremu proizvodnje, sirovine i materijal, ostale proizvodne troškove, troškove zaposlenih, novo zapošljavanje, zakup poslovnog prostora, režijske troškove, opće troškove Rok za prijavu: Program važi do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31.12.2020. Više o natječaju: http://www.hamagbicro.hr/mikrokreditiranje/programi/mikro-zajmovi-za-obrtna-sredstva/
 • PROGRAM ESIF MALI ZAJMOVI

  Objavljeno: 20. 10. 2016.
  Mogući prijavitelji: Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, obrti, fizičke osobe koje obavalju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti Nadležno tijelo: HAMAG-BICRO Potpora: 25.000,01 - 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan podnošenja zahtjeva Prihvatljive aktivnosti: Namjena sredstava je za: 1. Osnovna sredstva-materijalna imovina: osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji; nematerijalna imovina: razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize; 2. trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma) Rok za prijavu: Program važi do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31.12.2020. Više o natječaju: http://www.hamagbicro.hr/mikrokreditiranje/programi/mali-zajmovi/
 • ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

  Objavljeno: 20. 10. 2016.
  Mogući prijavitelji: Ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrade, upravitelj zgrade, FZOEU Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Potpora: Grupa 1. najniži iznos 100.000,00 kn a najviši 13.000.000,00; grupa 2. najniži iznos nije propisan dok je najviši 4.560.000,0 kn Prihvatljive aktivnosti: Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. Rok za prijavu: 16.1.2017. Više o natječaju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1297
 • PROGRAM POTICANJA OBRAZOVANJA KADROVA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU U 2016. GODINI

  Objavljeno: 20. 10. 2016.
  Mogući prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističkih usluga te županijske obrtničke komore Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma Potpora: Do 1.000,00 kn po učeniku mjesečno; do 1.600,00 kn po studentu mjesečno Prihvatljive aktivnosti: Sredstva su namijenjena za sufinanciranje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu Rok za prijavu: 18.11.2016. Više o natječaju: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370
 • POTICANJE RADA SA DAROVITOM DJECOM I UČENICIMA NA PREDTERCIJARNOJ RAZINI

  Objavljeno: 18. 10. 2016.
  Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Nadležno tijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i škole. Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK Javni poziv je otvoren od 13.10.2016. do 12.12.2016. Više informacija kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/poticanje-rada-s-darovitom-djecom-i-ucenicima-na-predtercijarnoj-razini/   Izvor:www.esf.hr
 • JAVNI POZIV za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području BBŽ

  Objavljeno: 20. 09. 2016.
  Natječaj: Javni poziv za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije Mogući prijavitelji: Lovozakupnici koji su zaključili ugovor s Bjelovarsko-bilogorskom županijom o zakupu zajedničkog lovišta, imaju ispunjene sve obveze iz Ugovora o zakupu zajedničkog lovišta, nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine, te ispunjavaju i druge potrebne uvjete Nadležno tijelo: Bjelovarsko-bilogorska županija Minimalna/maksimalna potpora: Ovisno o namjeni Prihvatljive aktivnosti: Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije  Rok za prijavu: 30.11.2016. Više o natječaju: http://bbz.hr/natjecaji-uo-za-poljoprivredu/detaljnije/javni-poziv-za-dodjelu-novcanih-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-lovstv2  
 • RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE

  Objavljeno: 20. 09. 2016.
  Natječaj: Razvoj poslovne infrastrukture Mogući prijavitelji: Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Minimalna/maksimalna potpora: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza. Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.  Rok za prijavu: 31.12.2016. Više o natječaju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289  
 • Ruralni razvoj-Mjera 4, podmjera 4.3., operacija 4.3.1. Inv. u infrastrukturu javnog navodnjavanja

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Mogući prijavitelji: jedinice područne (regionalne) samouprave Nadležno tijelo: ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Minimalna/maksimalna potpora: visina potpore je od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta Prihvatljive aktivnosti: gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav). Rok za prijavu: 27.10.2016. Više o natječaju: http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-operaciju-431---investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja-2038.aspx
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - October
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0