Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije
 • Strategija regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. godine

  Objavljeno: 24. 07. 2017.
  Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine donesena je na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. te je dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva putem poveznice: http://bit.ly/2tpu3J1
 • Zahtjevi za Mjeru 6 u Agenciji za plaćanja prioritetno se obrađuju

  Objavljeno: 24. 07. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodatno je intenzivirala svoje aktivnosti na obradi zahtjeva za potporu iz mjere 6, zaprimljenih po natječaju za operaciju 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima (813 zahtjeva) te operaciju 6.3.1. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (4189 zahtjeva).    Kako je vidljivo, odaziv korisnika bio je enorman te je bilo potrebno angažirati dodatne snage kako bi se navedeni zahtjevi obradili u primjerenom roku. Trenutno je na obradi zahtjeva angažirano više od 50 djelatnika te se očekuje da će tijekom rujna i listopada biti izdane odluke o dodjeli sredstava.   Korisnici se mole da žurno odgovaraju na zahtjeve za obrazloženja i ispravke koje im upućuje Agencija za plaćanja kako bi se prijave obradile u planiranim rokovima te omogućilo raspisivanje natječaja za navedene operacije, predviđene tijekom listopada, odnosno studenoga ove godine. Izvor: http://www.apprrr.hr/zahtjevi-za-mjeru-6-u-agenciji-za-placanja-prioritetno-se-obraduju-2405.aspx
 • Odlični rezultati korištenja EU fonda za ruralni razvoj: 1,1 mlrd. € vrijednih natječaja je u tijeku

  Objavljeno: 12. 07. 2017.
  Od ukupno 2,38 milijardi eura koji su kroz Program ruralnog razvoja (2014. - 2020.) dostupni Hrvatskoj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i razvoj sela - ukupno 1.114.899.456 eura raspoloživo je kroz dosad raspisane natječaje - to predstavlja gotovo polovicu (46,8%) ukupno dostupnih sredstava za  šestogodišnje razdoblje. Korisnicima Programa koji su uspješno pripremili svoje projekte izdane su odluke o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 625,7 milijuna eura, što čini više od četvrtine dostupnih sredstava u ovom programskom razdoblju (26,3%). Od ukupno dodijeljenih sredstava do sada je isplaćeno 347,4 milijuna eura ili, više od polovice dodijeljenog iznosa (55,5%). Izvor: http://www.apprrr.hr/odlicni-rezultati-koristenja-eu-fonda-za-ruralni-razvoj-11-milijarda-eura-vrijednih-natjecaja-za-razvoj-hrvatske-poljoprivrede-je-u-tijeku-–-do-sad-ugovoreno-26-raspolozivih-sredstava-2391.aspx
 • Odaberite najbolju ponudu uz “Portal ponuda”

  Objavljeno: 06. 07. 2017.
  Portal ponuda je sustav oglašavanja i prikupljanja ponuda za robe, radove i usluge potrebne za realizaciju projekata za koje korisnici ostvaruju potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Korištenje portala ponuda obavezno je za sve neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu, a trenutno se primjenjuje u mjeri 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, mjeri 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ i mjeri 8“ Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“. Portal ponuda namijenjen je dobavljačima opreme, i mehanizacije za poljoprivredu i šumarstvo, građevinskim tvrtkama, pružateljima usluga te drugim poslovnim subjektima koji žele sudjelovati kao izvođači radova te dobavljači roba i usluga u projektima koji se financiraju iz EPFRR-a. Portalom ponuda želi se osigurati transparentan postupak prikupljanja ponuda, odabir najboljih ponuditelja te time i najveća vrijednost za uloženi novac. Više informacija možete saznati putem poveznice na: http://ruralnirazvoj.hr/blog/2017/07/05/portal-ponuda/
 • Obavijest o odgodi raspisivanja drugog natječaja za tip operacije 7.2.1.

  Objavljeno: 04. 07. 2017.
  Na internetskoj stranici Programa ruralnog razvoja objavljena je obavijest o odgodi raspisivanja drugog natječaja za tip operacije 7.2.1., najavljenog za 3. srpnja 2017. godine. Razlog odgode je rad na obradi prvog natječaja za tip operacije 7.2.1., koji će uskoro biti završen. Završetkom obrade odnosno izdavanjem konačnih odluka od strane Agencije za plaćanja steći će se uvjeti za objavu drugog natječaja. O novom datumu raspisivanja natječaja za tip operacije 7.2.1. i datumima održavanja radionica u svrhu pripreme korisnika za navedeni natječaj, korisnici će pravovremeno biti obaviješteni putem internetske stranice Programa ruralnog razvoja i profila na društvenim mrežama. Obavijest o raspisivanju ovoga natječaja i sam natječaj objavit ćemo također na internetskoj stranici Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogoske županije. Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/blog/2017/07/03/obavijest-o-odgodi-drugog-natjecaja-za-tip-operacije-7-2-1/
 • Objavljeni javni pozivi Grada Bjelovara za udruge u području gospodarstva

  Objavljeno: 19. 06. 2017.
  Grad Bjelovar je na njihovoj internetskoj stranici objavio javne pozive za udruge u području gospodarstva. Javni pozivi se odnose na financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u području gospodarstva za 2017. godinu i na sufinanciranje programa i projekata udruga ugovorenih iz fondova Europske unije za 2017. godinu. Treba napomenuti da se udruge u gospodarstvu više ne mogu javiti na "Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u području gospodarstva za 2017. godinu" jer je zatvoren, ali sukladno članku 16. Pravilnika, udruge koje u trenutku raspisivanja natječaja nisu znale ili nisu mogle znati da će imati određena događanja ili aktivnosti nakon raspisanog natječaja, mogu se javiti u UO za gospodarstvo Grada Bjelovara i podnijeti zahtjev za jednokratna sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000,00 kn. Izvor: http://www.bjelovar.hr/
 • Odgođen natječaj za tip operacije 6.2.1.

  Objavljeno: 13. 06. 2017.
  Na internetskim stranicama Programa ruralnoga razvoja objavljena je odgoda raspisivanja natječaja za tip operacije 6.2.1. najavljenog za 13. lipnja 2017. godine. Razlog odgode je rad na izradi novog Pravilnika koji će uskoro biti objavljen na e-savjetovanju, a nakon toga sukladno proceduri i u Narodnim novinama. Objavom novog Pravilnika u Narodnim novinama steći će se uvjeti za objavu natječaja. Više informacija možete saznati putem poveznice na: https://ruralnirazvoj.hr/blog/2017/06/12/odgoda-natjecaja-za-tip-operacije-6-2-1/
 • Za održavanje šuma 17 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja RH

  Objavljeno: 30. 05. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je 36 odluka kojima se korisnicima Mjere 8 Programa ruralnog razvoja „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, dodjeljuju potpore u vrijednosti od gotovo 17 milijuna kuna. Korisnici mjere su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća te jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja, a potpora iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000,00 i 30.000,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti. Popis korisnika i više informacija o dodijeljenim potporama možete saznati putem poveznice na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/za-odrzavanje-suma-17-milijuna-kuna-iz-programa-ruralnog-razvoja-rh/
 • Otvoren poziv na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih

  Objavljeno: 26. 05. 2017.
  Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih. Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih. Fond za zapošljavanje mladih će podupirati tri područja: Inovacije i istraživanja Prenošenje znanja i iskustva (know-how) te dobrih praksi Analize i istraživanja/studije. Ciljana skupina su mladi između 15 i 29 godina, s posebnim fokusom na one starosti između 25-29 godina. Dodatno poseban naglasak  je na ciljanim skupinama: dugoročno nezaposleni, nižeg obrazovanja, radno neaktivne ženske osobe koje se brinu o djetetu/djeci, nacionalne manjine uključujući Rome, tražitelji azila, osobe s mentalnim poremećajima i osobe s invaliditetom. Prihvatljivi predlagatelji mogu biti: jedinice lokalne samouprave, regije /županije, institucije na nacionalnoj razini, državna poduzeća/organizacije, javna i privatne obrazovne i istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, fondacije, poduzetnici, udruženja te socijalni partneri. Vrijednost Fonda je 60,61 milijuna eura, a vrijednost pojedinog projekta mora biti veća od 1 milijun eura. Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. kolovoza 2017. godine. Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/otvoren-poziv-na-egp-i-norveski-fond-za-zaposljavanje-mladih
 • Objavljene izmjene pet natječaja za podmjeru 4.1.

  Objavljeno: 23. 05. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 22. svibnja 2017. godine Izmjene natječaja za podmjeru 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva za:   – operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn) – operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn) – operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn) – operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn)     – operaciju 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, ukupnog iznosa raspoloživih sredstava javne potpore od 200.000.000,00 kn. Indikativni iznos za kombinacije projekata iz tipova operacija 4.1.1. i 4.1.2. je 125.000.000,00 kn, a indikativni iznos za projekte samo iz tipa operacije 4.1.2 je 75.000.000,00 kn. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 17. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 17. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. O otvorenim natječajima za podmjeru 4.1. i drugim otvorenim natječajima možete saznati više na internetskoj stranici Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/obavijest-o-izmjenama-natjecaja-za-operaciju-4-1-1/
 • Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017.

  Objavljeno: 24. 07. 2017.
  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Prijavljivanje projekata moguća je u dva prioritetna područja: 1.  PROMICANJE I ZAŠTITA PRAVA DJECE Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti: a) Projekti usmjereni promicanju dječje participacije odnosno njihovom aktivnom sudjelovanju u lokalnoj zajednici koji se odnose na ciljeve Nacionalne strategije za promicanje prava djece. b) Projekti usmjereni zaštiti prava i/ili senzibilizaciji javnosti o osjetljivim skupinama djece – djeci bez pratnje, djeci žrtvama trgovanja ljudima, djeci čiji su roditelji u zatvoru i djeci koja prose. 2.  PODRŠKA OBITELJI Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti: a) Projekti usmjereni sveobuhvatnoj potpori jednoroditeljskim obiteljima (povezane usluge za pomoć roditelju i djetetu). b) Projekti usmjereni aktivnoj podršci zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici. c) Projekti usmjereni poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu. Opći cilj Poziva: • Unapređenje i zaštita prava djece i aktivna podrška obitelji Posebni ciljevi Poziva: • Provođenje edukativnih projekata koji su usmjereni aktivnoj participaciji djece, • Provođenje projekata podrške zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici. Prihvatljivi prijavitelji - udruga je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Poziva, u Republici Hrvatskoj; - udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija; - udruga je uskladila svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu; - osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga; - udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske, te je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja; - udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge; - udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ili uvjetima javnog Poziva; - udruga ima: općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu, odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta; - ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2017. godinu; - osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada udruge. - udruga aktivno djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge i prethodno provedenim projektima. Prihvatljivi partneri • javne ustanove • udruge Prihvatljive aktivnosti - aktivnosti usmjerene kvalitetnijem usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života, - senzibilizacija poslodavaca na fleksibilniji odnos spram radnika koji imaju malodobnu djecu do 10 godina - osobito za jednoroditeljske obitelji); - podizanje roditeljskih kompetencija za ciljane skupine korisnika navedenih u Pozivu (roditelji u zatvoru, roditelji čija djeca prose); - održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja za teme iz Poziva (aktivno sudjelovanje djece, usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, senzibilizacija poslodavaca u sklopu projektnih aktivnosti); - individualni i grupni rad s ciljanim skupinama korisnika prema Pozivu; - ciljane radionice iz djelokruga Poziva; - evaluacija projekta; - tiskanje stručne literature vezane uz provedbu projekata; - nabavka opreme. Napomena: Popis vrsta aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan, te će se odgovarajuće aktivnosti koje pridonose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva poziva također uzeti u obzir za financiranje. Prihvatljivi troškovi Izravni troškovi 1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta te provoditeljima aktivnosti – npr. vozaču u prioritetnom području 3.c); 2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti); 3. Oprema i roba (do 10% ukupne vrijednosti projekta); 4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, troškovi goriva za vozilo kojim se prevoze korisnici u prioritetnom području 3.c te drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.). Neizravni troškovi troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično) bankovni troškovi poštanski troškovi troškovi uredskog materijala troškovi knjigovodstva Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 4.000.000,00 kn. Ukupno planirana vrijednost po prioritetnim područjima i aktivnostima: Za prioritetno područje 1. Projekti usmjereni promicanju i zaštiti prava djece planirana vrijednost iznosi 500.000,00 kn. a) Projekti usmjereni promicanju dječje participacije odnosno njihovom aktivnom sudjelovanju u lokalnoj zajednici. b) Projekti usmjereni zaštiti prava i/ili senzibilizaciji javnosti o osjetljivim skupinama djece – djeci bez pratnje, djeci žrtvama trgovanja ljudima, djeci čiji su roditelji u zatvoru i djeci koja prose. Najmanji iznos koji će se dodijeliti putem Poziva - 20.000,00 kn Najveći iznos koji će se dodijeliti putem Poziva   -  50.000,00 kn Za prioritetno područje 2. Projekti usmjereni podršci obitelji planirana vrijednost iznosi 3.500.000,00 kn. a) Projekti usmjereni potpori jednoroditeljskim obiteljima. b) Projekti usmjereni aktivnoj podršci zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici. c) Projekti usmjereni poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu. Najmanji iznos koji će se dodijeliti putem Poziva - 30.000,00 kn Najveći iznos koji će se dodijeliti putem Poziva   -  100.000,00 kn Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je na propisan način (opisan u točkama 3.1. i 3.2. Uputa) postaviti u sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 21. kolovoza 2017. godine u 12:00 sati. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mdomsp.hr/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2017-godini-4426/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-podrsci-obitelji-i-promicanju-i-zastiti-prava-djece-za-2017-godinu/6636 Izvor: http://www.mdomsp.hr
 • Poziv za prijavu projekata za prevenciju socijalne isključenosti

  Objavljeno: 13. 07. 2017.
  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu. Pozivaju se neprofitne organizacije usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima, te one usmjerene radu sa starijim osobama i beskućnicima, da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno prioritetnim područjima iz ovoga Poziva. Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je doprinos povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost tih skupina Specifični ciljevi • uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama  • osigurati regionalnu ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj Prihvatljivi prijavitelji Prihvatljivim prijaviteljem smatra se neprofitna organizacija koja udovoljava sljedećim općim uvjetima: - upisana je u Registar udruga i djeluje u Republici Hrvatskoj (zaključno s danom objave Poziva) najmanje jednu godinu; - upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija; - udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu ; - osoba ovlaštena za zastupanje organizacije (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga; - udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske i svojim je statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja; - ispunila je ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe prijavitelja; - ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe prijavitelja i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; - ima: općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta; - podmirila je sve doprinose i platila porez što se dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave (koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava); - ima usvojen Financijski plan i Program rada za 2017. godinu; - osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada udruge; - aktivno djeluje na području gdje je registrirana; - usmjerena je na rad s korisničkom skupinom sukladno prioritetnom području koje prijavljuje odnosno aktivno djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih Pozivom; - iznimno, u 4. prioritetnom području prijavitelj može biti organizacija koja nije upisana u Registar udruga već je upisana u drugi odgovarajući registar i obavezno u Registar neprofitnih organizacija. Prihvatljivi partneri Prijava projekta u partnerstvu u prioritetnim područjima 1, 2, 3a, 3c i 3d i 4 nije obavezna, ali se partnerstvom može ostvariti prednost pri financiranju. U prioritetnom području 3b za istraživanje o nasilju nad starijim osobama partnerstvo je obavezno, a prihvatljiv obavezan partner prijavitelju u ovom slučaju može biti: • Istraživački institut i/ili • Obrazovna ustanova – fakultet društvenog ili humanističkog područja Prihvatljivi neobavezni partneri Prijavitelj može prijaviti projekt u partnerstvu s pravnim osobama registriranim kao: • javne ustanove • udruge • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvatljive aktivnosti - prijevoz korisnika-starijih korisnika u svrhu zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba, omogućavanja dostupnosti usluga i ostvarivanja prava - edukativno-promotivne aktivnosti u svrhu provedbe neformalnih edukativnih programa/tečajeva za ciljane skupine ; - psihosocijalna podrška i savjetovanje; - usluge  prevođenja (samo u okviru prioritetnog područja 2) - pružanje savjetodavnih pravnih usluga i edukativnih usluga - različite radionice (razvoj novih vještina i znanja, kreativan rad i slično - u okviru prioritetnih područja 1, 2 i 4); - održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja; - organiziranje medijskih kampanja, izrada promotivnog video spota; - individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja; - provedba inovativnih kampanja prevencije nasilja nad starijim osobama; - javno zagovaranje; - tiskanje stručne literature vezane uz provedbu projekata; - nabavka opreme potrebne za rad (u iznosu do 10% ukupne vrijednosti projekta). Prihvatljivi troškovi Izravni troškovi 1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta te provoditeljima aktivnosti – npr. vozaču u prioritetnom području 3.c); 2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti); 3. Oprema i roba (do 10% ukupne vrijednosti projekta); 4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, troškovi goriva za vozilo kojim se prevoze korisnici u prioritetnom području 3.c te drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.). Neizravni troškovi troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično) bankovni troškovi poštanski troškovi troškovi uredskog materijala troškovi knjigovodstva Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 8.600.000,00 kn. Ukupno planirana vrijednost po prioritetnim područjima i aktivnostima: Za prioritetno područje 1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti posebno ranjivih i marginaliziranih skupina planirana vrijednost iznosi 4.000.000,00 kn. Za prioritetno područje 2. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika, te njihovih obitelji planirana vrijednost iznosi 1.000.000,00 kn. Za prioritetno područje 3. Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba planirana vrijednost iznosi 3.000.000,00 kn, od čega za područja: 3a.Informiranje i pravna pomoć starijim osobama te izrada brošura - 500.000,00 kn 3b.Istraživanje o nasilju nad starijim osobama - 900.000,00 kn: Projekt mora pokriti jednu od ukupno 6 regija, kako slijedi: 1.Središnja Hrvatska (Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka županija); 2.Sjeverna Hrvatska (Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Krapinsko-zagorska županija); 3.Istočna Hrvatska (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Virovitičko-podravska županija): 4.Primorska i gorska Hrvatska (Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska županija); 5.Dalmacija (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija): 6.Grad Zagreb. 3c.Usluga prijevoza za starije osobe - 1.000.000,00 kn, 3d.Osvješćivanje javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama - 600.000,00 kn. Za prioritetno područje 4. Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima planirana vrijednost iznosi 600.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 11. kolovoza 2017. godine do 12 h. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.zamah.hr/poziv/ Izvor: http://www.zamah.hr/
 • Podrška programima usmjerenim mladima

  Objavljeno: 07. 07. 2017.
  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška programima usmjerenim mladima". Ciljane skupine – mlade osobe u dobi od 15 do 29 godine; – stručnjaci koji rade s mladima. Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je povećanje socijalne uključenosti mladih. Specifični ciljevi poziva – potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih; – povećati informiranost mladih i pružiti usluge savjetovanja o temama relevantnim za mlade; – prevencija nasilja među mladima; – unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih; – potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Prihvatljivi prijavitelji – udruga; – savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga; – jedinica lokalne i regionalne samouprave. Prihvatljivi partneri – udruga; – savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga; – jedinica lokalne i regionalne samouprave; – javna ustanova; – zaklada. Prihvatljive aktivnosti Skupina 1: Aktivnosti usmjerene na rad s mladima: – Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija; – Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih; – Grupa aktivnosti 3: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice; – Grupa aktivnosti 4: Aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja; – Grupa aktivnosti 5: Aktivnosti usmjerene na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja; – Grupa aktivnosti 6: Zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih; – Grupa aktivnosti 7: Promidžba i vidljivost. Skupina 2: Osnivanje i djelovanje centara za mlade: – Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija; – Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti centara za mlade; – Grupa aktivnosti 3: Promidžba i vidljivost. Prihvatljivi troškovi Izravni troškovi - izravni troškovi osoblja; - troškovi povezani s radom osoblja zaposlenih na projektu; - troškovi sudjelovanja ciljnih skupina u projektnim aktivnostima; - troškovi vanjskih usluga; - troškovi promidžbe i vidljivosti; - troškovi nabave opreme za provedbu projektnih aktivnosti. Neizravni troškovi Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 12.000.000,00 kn. – Skupina 1. 9.000.000,00 kn – Skupina 2. 3.000.000,00 kn Najniža vrijednost potpore: – Skupina 1. 150.000,00 kn – Skupina 2. 1.000.000,00 kn Najviša vrijednost potpore: – Skupina 1. 700.000,00 kn – Skupina 2. 1.500.000,00 kn Bespovratna sredstva prema ovom Pozivu moraju činiti najmanje 70% ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 11. rujna 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1418 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/
 • Dodjela potpore male vrijednosti iz Programa Potpora skupinama proizvođača u 2017. godini

  Objavljeno: 04. 07. 2017.
  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti,  oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godini. Programom „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ Ministarstvo potiče skupine proizvođača, odnosno svako udruženje, neovisno o njegovom pravnom obliku, natpolovičnom većinom sastavljeno od proizvođača i drugih subjekata u lancu proizvodnje proizvoda čiji se naziv želi zaštititi, da započnu postupak zaštite naziva jednom od oznaka: zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti iz Programa su skupine proizvođača, koji ispunjavaju sljedeće uvjete: - više od 50% članova skupine čine proizvođači i drugi subjekti u lancu proizvodnje proizvoda za koji će se izraditi specifikacija, upisani u upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, ako je, obzirom na prirodu proizvoda, takva obveza propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom, - u slučaju udruge, posjeduju Potvrdu nadležnog ureda državne uprave da je statut udruge usklađen sukladno Zakonu o udrugama, - posjeduju odluku skupštine ili drugog mjerodavnog tijela skupine proizvođača o zaštiti naziva proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet, - posjeduju ugovor o izradi Specifikacije proizvoda s izrađivačem Specifikacije (ugovor može biti: Ugovor o djelu - sklopljen s fizičkom osobom ili Ugovor o izradi Specifikacije proizvoda - sklopljen s pravnom osobom), - Povjerenstvo za izradu Programa i provedbu Natječaja potvrdilo je opravdanost pokretanja postupka zaštite naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na temelju dostavljene Podloge za zaštitu naziva proizvoda. NAPOMENA: Skupina proizvođača može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu u okviru ovoga Natječaja. Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi izrade Specifikacije su: - troškovi izrade dokumenta Specifikacija proizvoda za proizvod čiji se naziv želi zaštititi; - troškovi laboratorijskih ispitivanja, ako su potrebna za dokazivanje određenih svojstava proizvoda navedenih u Specifikaciji proizvoda; - troškovi anketnog ispitivanja tržišta, ako je potrebno za dokazivanje određenih tvrdnji navedenih u Specifikaciji proizvoda (prihvatljivo je samo ispitivanje provedeno na više od 1.000 ispitanika od strane  subjekta sa registriranom djelatnošću za istraživanje tržišta). Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti iznosi 691.125,00 kn. Najviša vrijednost potpore, koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 80% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje prijave je 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mps.hr/default.aspx?id=19106 Izvor: http://www.mps.hr/
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi - program zapošljavanja žena

  Objavljeno: 03. 07. 2017.
  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - program zapošljavanja žena". Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je omogućavanje pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični ciljevi - osnaženje i unaprijeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva; - poticanje socijalne uključenosti; - povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. Prihvatljivi prijavitelji - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri Obavezni partneri na projektu - regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, - Centri za socijalnu skrb. Ostali partneri na ovome projektu - udruge; - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - pravne osobe vjerskih zajednica; - ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama. Prihvatljive aktivnosti - zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici; - obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima; - osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala). Prihvatljivi troškovi Izravni troškovi izravni troškovi osoblja troškovi pripadnica ciljane skupine troškovi vanjskih usluga troškovi promidžbe i vidljivosti troškovi nabave opreme. Neizravni troškovi troškovi usluga računovodstva troškovi usluga čišćenja troškovi telefona, vode, električne energije troškovi najma uredskog prostora u dijelu koji se koristi za upravljanje projektom troškovi poštarine troškovi uredskog materijala i sl. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 400.900.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 900.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2020. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/ Izvor: http://www.esf.hr/
 • Objavljen Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga

  Objavljeno: 29. 06. 2017.
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI). Opći cilj Programa Opći cilj ovoga Programa je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja te kako bi se unaprijedila  gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova. Prihvatljivi prijavitelji Prihvatljivi prijavitelji po ovome Programu su poduzetničke potporne institucije (osim centara kompetencija i znanstveno tehnoloških parkova) koje su do 31.12.2016. godine upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture, i to: - razvojna agencija; - poduzetnički centar; - poslovni park; - poslovni inkubator; - poduzetnički akcelerator. PPI u privatnom vlasništvu mora biti mikro, malo ili srednje poduzeće na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Prihvatljivi troškovi - pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo); - pružanje usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihova razvoja s posebnim naglaskom na novosnovane MSP-ove (koji posluju kraće od 3 godine). Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 22.800.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 600.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 85% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Bespovratna sredstva dodjeljuju se u okviru otvorenog poziva s rokom dostave projektnih prijava do 1. listopada 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mingo.hr/page/objavljen-program-dodjele-potpora-male-vrijednosti-namijenjenih-pruzanju-visokokvalitetnih-usluga-za-msp-putem-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi Izvor: http://www.mingo.hr/
 • Natječaj za dodjelu za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije

  Objavljeno: 21. 06. 2017.
  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije". Prihvatljivi korisnici – vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama; – pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama; – zajednički korisnik; – znanstveno tijelo. Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi su nastali u okviru aktivnosti koje se provode s ciljem razvoja i/ili uvođenja: – novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš; – nove ili značajno poboljšane opreme; – novih ili značajno poboljšanih proizvoda; – novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi ukupno 3.333.360,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po korisniku iznosi do 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Projekti se mogu financirati u iznosu od 30 do 85% prihvatljivih troškova, ovisno o tipu prihvatljivog korisnika. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 1. listopada 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8220206.html Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/search.aspx
 • Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

  Objavljeno: 09. 06. 2017.
  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“. Cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Prihvatljivi prijavitelji - jedinice lokalne samouprave (gradovi i i općine). Prihvatljive aktivnosti 1. radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi; 2. usluge stručnog nadzora građenja; 3. usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); 4. tehnička pomoć za upravljanje projektom; 5. aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Prihvatljivi troškovi - troškovi radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi; - troškovi stručnog nadzora građenja; - troškovi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); - troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti; - troškovi aktivnosti promidžbe i vidljivosti; - porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 80.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.875.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 85% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2018. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1419 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/
 • Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

  Objavljeno: 01. 06. 2017.
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima. Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge. Prihvatljive aktivnosti - ulaganje u unaprjeđenje poslovanja; - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje; - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga; - prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora; - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete; - upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva; - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta. Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost): - sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma - usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1.500.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. srpnja 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta Izvor: http://www.mingo.hr/
 • Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

  Objavljeno: 01. 06. 2017.
  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje socijalnog dijaloga – faza III". Socijalni dijalog je temelj europske socijalne politike i pomaže stvaranju dostojanstvenih radnih uvjeta svih radnika i radnica, unaprjeđenju radnog zakonodavstva te razvoju socijalnog partnerstva kao alata za ostvarivanje svima zajedničkih ciljeva poput otvaranja novih radnih mjesta, razvoja boljeg životnog standarda i gospodarskog rasta.  Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Specifičan cilj poziva Specifičan cilj ovoga poziva je unaprjeđenje kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini Prihvatljivi prijavitelji Socijalni partneri: - sindikat; - udruga sindikata više razine; - udruga poslodavaca; - udruga poslodavaca više razine; - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi partneri Socijalni partneri: - sindikat; - udruga sindikata više razine; - udruga poslodavaca; - udruga poslodavaca više razine; - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika; - udruge; - znanstvene organizacije; - javna visoka učilišta. Prihvatljive aktivnosti Upravljanje projektom i administracija Jačanje sektorskog socijalnog dijaloga i sektorskih socijalnih vijeća Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta socijalnih partnera Analiza, istraživanje i praćenje socijalnog dijaloga Jačanje  kapaciteta hrvatskih socijalnih partnera kroz međunarodnu suradnju, sudjelovanje u međunarodnim  udruženjima socijalnih partnera, na EU i globalnoj razini te međunarodnim oblicima radničke participacije Promidžba i vidljivost Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće aktivnosti koje doprinose ostvarenju općeg i specifičnog cilja Poziva na dostavu projektnih prijedloga, a koje nisu spomenute također uzeti u obzir za financiranje. Prijavitelj mora pri provedbi projektnih aktivnosti osigurati poštovanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 18.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 400.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. kolovoza 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1416 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0