Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije
 • Predstavljanje natječaja za podmjeru 4.1.

  Objavljeno: 26. 04. 2017.
  Djelatnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju predstavit će natječaje za podmjeru 4.1. u utorak, 3. svibnja s početkom u 13 sati u kino dvorani Ministarstva gospodarstva u Vukovarskoj 78 u Zagrebu. Natječaji za podmjeru 4.1. raspisani su 24. travnja i objavljeni su na internetskim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. Ukoliko želite sudjelovati na ovoj informativnoj radionici, molimo vas da popunite obrazac, najkasnije do petka 28. travnja do 12 sati. Iz Ministarstva skreću pozornost kako će slična predstavljanja namijenjena potencijalnim korisnicima do kraja svibnja biti održana i diljem RH, a točan raspored održavanja bit će objavljen na internetskoj stranici www.ruralnirazvoj.hr. Izvor: http://europski-fondovi.eu/vijesti/predstavljanje-natje-aja-za-podmjeru-41
 • POSLOVNI UZLET BBŽ 2017

  Objavljeno: 24. 04. 2017.
  Na web stranici Poslovni uzlet BBŽ ili Facebook objavi možete pronaći program istoimene manifestacije u organizaciji Bjelovarsko-bilogorske županije, Poslovnog dnevnika, HGK i vaše RERA-e.  Prijavite se i sudjelujte!
 • Vlada RH prihvatila Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

  Objavljeno: 24. 04. 2017.
  Vlada Republike Hrvatske na sjednici 20. travnja prihvatila je Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske je temeljni državni dokument za usmjerenje razvoja u prostoru. Strategiju donosi Hrvatski sabor, nositelj izrade je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. U cilju uravnoteženog i održivog razvoja, podizanja kvalitete života i ublažavanja negativnih demografskih procesa, postavke koncepcije prostornog razvoja su: afirmacija policentričnosti; ublažavanje tempa depopulacije najugroženijih područja; očuvanje identiteta hrvatskog prostora; korištenje prednosti geoprometnog položaja; održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava; povezivanje s europskim prostorom; integrirani pristup prostornom uređenju; aktivna prilagodba dinamici promjena. Više informacija možete pronaći na: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=48347
 • Usvojena nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom do 2020.

  Objavljeno: 24. 04. 2017.
  Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, koja usklađuje sve politike na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini i trendovima kojima je cilj da osobama s invaliditetom sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna. Nacionalna strategija obuhvaća 16 strateških područja, a kroz 78 mjera razrađeno je 199 aktivnosti čiji su nositelji tijela državne uprave, lokalna samouprava, znanstvene institucije i organizacije civilnoga društva. Sredstva za provedbu ove Strategije osigurana su u državnom proračunu. U ovoj godini izdvojit će se 323 milijuna kuna, dok će u 2018. godini biti osigurano 347 milijuna kuna, odnosno 333 milijuna kuna u 2019. godini. Osim tih sredstava, koristit će se sredstva iz Hrvatske lutrije, te financijska sredstva iz europskih fondova.   Više informacija možete pronaći na: http://www.mspm.hr/vijesti-8/ministrica-murganic-vrijednost-strategije-je-u-tome-sto-je-ostvariva-i-mjerljivija-u-odnosu-na-prethodne-dokumente/4540  
 • Registrirajte svoj projekt unutar Europskog portala projekata ulaganja

  Objavljeno: 20. 04. 2017.
  U sklopu investicijskog plana za Europu, Europska komisija je pokrenula EIPP, on-line platformu na kojoj je cilj izgraditi most između promotora i investitora EU projekata širom svijeta. Platforma organizatorima nudi mogućnost da prijavitelji poboljšaju vidljivost svojih projekata te potencijalnim investitorima osigurava pristup kontaktima prijavliteljima. Svoj projekt možete predstaviti putem stranice tako da preuzmete i ispunite EIPP obrazac na jednom od službenih jezika Europske unije. Izvor: http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/register-you-project-european-investment-project-portal-eipp
 • Sljedeći tjedan počinje Tjedan EU fondova

  Objavljeno: 19. 04. 2017.
  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s drugim partnerskim institucijama, organizira informativno-edukativni događaj pod nazivom „Tjedan EU fondova“ koji će se održati od 24. do 28. travnja 2017. godine u hotelu Sheraton u Zagrebu. Održavanjem ovoga petodnevnog događanja žele se široj javnosti predstaviti mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova,  kao i dobrobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj. Program Tjedna EU fondova dostupan je na internetskoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sudjelovanje na Tjednu EU fondova moguće je uz prethodnu prijavu za svaki dan posebno, ovisno o interesu i mogućnostima za sudjelovanje. Obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj stranici Programa ruralnog razvoja. Više informacija možete pronaći na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/tjedan-eu-fondova-2017/
 • Počela isplata 1 milijarde kuna - drugoga dijela izravne potpore poljoprivrednicima

  Objavljeno: 19. 04. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je od 18. travnja 2017. godine počela isplaćivati druge rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima u iznosu od 1 milijarde kuna.   Ovom isplatom će poljoprivrednicima biti isplaćeni preostali iznos za izravna plaćanja i kompletan iznos za IAKS mjere ruralnog razvoja (Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima) u skladu s jedinstvenim zahtjevom podnesenom za 2016. godinu. Više informacija možete pronaći na: http://www.apprrr.hr/u-utorak-krece-isplata-1-milijarde-kuna---drugog-dijela-izravne-potpore-poljoprivrednicima-2285.aspx
 • Mladi i mali poljoprivrednici iznimno zainteresirani za podmjere 6.1. i 6.3.

  Objavljeno: 12. 04. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je na svojoj internetskoj stranici statističke podatke vezane uz nedavno završene natječaje u sklopu Mjere 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", podmjera 6.1. i 6.3. Na natječaj za tip operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima"  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimila je 813 zahtjeva, dok je za natječaj za operaciju 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" Agencija zaprimila 4.189 zahtjeva.  U Agenciji trenutno obrađuju pristigle zahtjeve i mole korisnike za strpljenje. Novi natječaji za ove dvije operacije bit će raspisani u zadnjem tromjesečju 2017. godine. Izvor: http://www.apprrr.hr/iznimno-velik-interes-za-potpore-mladim-i-malim-poljoprivrednicima-2282.aspx
 • Objavljeni termini održavanja radionica “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - Faza III”

  Objavljeno: 05. 04. 2017.
  Europski socijalni fond objavio je 4. travnja na svojoj internetskoj stranici termine održavanja informativnih radionica o natječaju "Lokalnim inicijativima za poticanje zapošljavanja - Faza III". Cilj ovih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te o procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno uz prethodnu prijavu. Informativna radionica bit će održana u Bjelovaru 8. svibnja 2017. godine od 14 do 16 sati. Mjesto održavanja radionice bit će objavljeno naknadno. Više informacija o informativnim radionicama i samom natječaju možete pronaći na: http://www.esf.hr/natjecaji/zaposljavanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-lokalne-inicijative-za-poticanje-zaposljavanja-faza-iii/
 • Objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja MSP-a

  Objavljeno: 04. 04. 2017.
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“. Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima. Poduzetnici kojima će biti odobrena bespovratna sredstva mogu dobiti od 100.000,00 kn do 1.000.000,00 kn po pojedinom projektu. Vlasnici mikro, malih i srednjih poduzeća mogu slati svoje prijave od 3. svibnja do 31. prosinca 2017. godine. Više informacija o ovome pozivu možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386
 • Mjera 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjec

  Objavljeno: 25. 04. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«. Cilj Poziva Cilj ovoga Poziva je  smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Prihvatljivi korisnici - fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; - proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Financijska alokacija i bespovratna sredstva Sredstva javne potpore iznose ukupno 200.000.000,00 kn. Indikativni iznos za kombinacije projekata iz tipova operacija 4.1.1. i 4.1.2. je 125.000.000,00 kn, a indikativni iznos za projekte samo iz tipa operacije 4.1.2 je 75.000.000,00 kn. Moguća je preraspodjela sredstava, ovisno o vrstama prijavljenih projekata. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Prihvatljivi troškovi: - građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe; - poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe. Rok predaje zahtjeva za potporu Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati. Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • Mjera 4.1.1. Sektor voće i povrće - poljoprivredna gospodarstva preko 250.000 eura

  Objavljeno: 25. 04. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eura standardnog ekonomskog rezultata. Cilj Poziva Cilj ovoga Poziva je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eura standardnog ekonomskog rezultata. Prihvatljivi korisnici - fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; - proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Financijska alokacija i bespovratna sredstva Sredstva javne potpore iznose ukupno 80.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Prihvatljivi troškovi: - ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva; - ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti; - ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom; - ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu; - ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva; - kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda; - kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti); - restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino; - kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine; - prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013; - uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta. Rok predaje zahtjeva za potporu Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati. Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • Mjera 4.1.1. Sektor voće i povrće - poljoprivredna gospodarstva od 6.000 do 250.000 eura

  Objavljeno: 25. 04. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 eura standardnog ekonomskog rezultata. Cilj Poziva Cilj ovoga Poziva je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 eura standardnog ekonomskog rezultata. Prihvatljivi korisnici - fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; - proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Financijska alokacija i bespovratna sredstva Sredstva javne potpore iznose ukupno 120.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Prihvatljivi troškovi: - ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva; - ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti; - ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom; - ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu; - ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva; - kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda; - kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti); - restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino; - kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine; - prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013; - uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta. Rok predaje zahtjeva za potporu Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati. Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • Mjera 4.1.1. Sektor stočarstvo i peradarstvo - poljoprivredna gospodarstva preko 250.000 eura

  Objavljeno: 25. 04. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eura standardnog ekonomskog rezultata. Cilj Poziva Cilj ovoga Poziva je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eura standardnog ekonomskog rezultata. Prihvatljivi korisnici - fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; - proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Financijska alokacija i bespovratna sredstva Sredstva javne potpore iznose ukupno 80.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Prihvatljivi troškovi: - ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva; - ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti; - kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti); - kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine; - prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013; - uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta. Rok predaje zahtjeva za potporu Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati. Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • Mjera 4.1.1. Sektor stočarstvo i peradarstvo - poljoprivredna gospodarstva od 8.000 do 250.000 eura

  Objavljeno: 25. 04. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eura standardnog ekonomskog rezultata. Cilj Poziva Cilj ovoga Poziva je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eura standardnog ekonomskog rezultata. Prihvatljivi korisnici - fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; - proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Financijska alokacija i bespovratna sredstva Sredstva javne potpore iznose ukupno 120.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%. Prihvatljivi troškovi: - ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva; - ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti; - kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti); - kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine; - prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013; - uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta. Rok predaje zahtjeva za potporu Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati. Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

  Objavljeno: 25. 04. 2017.
  Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2017. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: – mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove); – fizičke osobe. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 2.000.000,00 kn. Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova nastalih u 2016. i 2017. godini za: – Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kn; – Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kn; – Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kn; – Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kn; – Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine; – Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kn; – Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi. Intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova. Prihvatljive aktivnosti – obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik; – ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini. Rok za prijavu Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10. studenoga 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo Izvor: www.mingo.hr
 • Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

  Objavljeno: 24. 04. 2017.
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“ OPKK-a, financiranog sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj. Cilj Poziva Cilj ovoga Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Specifični ciljevi: 1. intenzitet aktivacije zone 2. porast broja poduzeća koja posluju u zoni. Prihvatljivi prijavitelji Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne samouprave. Prihvatljive aktivnosti • Priprema tehničke dokumentacije, dokumentacije projektnog prijedloga i dokumentacije o nabavi; • Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona; • Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura; • Upravljanje projektom u ime i za račun investitora; • Stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture; • Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta; • Financijska revizija projekta. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna bespovratna sredstva predviđena za ovaj Poziv iznose 76.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosi 1.000.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosi 10.000.000.000,00 kn. Intenzitet sufinanciranja ovisan je o jedinici područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti: 1. skupina – financiranje projekata u iznosu od 85%, 2. skupina – financiranje projekata u iznosu od 75%, 3. skupina – financiranje projekata u iznosu od 65%, 4. skupina – financiranje projekata u iznosu od 55%. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 22. svibnja do 22. rujna 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1393 Izvor: www.strukturnifondovi.hr
 • Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017

  Objavljeno: 20. 04. 2017.
  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini. Zlostavljanje djece, uključujući seksualno zlostavljanje i uznemiravanje putem interneta te vršnjačko nasilje među djecom i mladima ubrajaju se među najznačajnije socijalne rizike kojima su izložena djeca i mladi u Republici Hrvatskoj. Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među djecom i mladima. Posebni ciljevi Poziva - osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekata prevencije nasilja nad i među djecom i mladima, - osigurati uravnoteženu teritorijalnu rasprostranjenost projekata prevencije nasilja nad djecom i mladima u Republici Hrvatskoj. Ciljne skupine - djeca - mladi Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini osigurano je 4.000.000,00 kn. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kn. Maksimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 150.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Prihvatljivi prijavitelji Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima: - udruga je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Poziva, u Republici Hrvatskoj; - udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija; - udruga je uskladila svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu; - osoba ovlaštena za zastupanje udruge je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga; - udruga je usmjerena na rad s djecom i/ili mladima, djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske, te je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja; - udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge; - udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni; - udruga ima: općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu, odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta; - ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2017. godinu; - osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada udruge. Prihvatljive aktivnosti - neposredan rad s korisnicima (djecom i mladima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, počiniteljima nasilja, žrtvama nasilja, mladima u rizičnom ponašanju, djelatnicima ustanova u socijalnoj skrbi, djelatnicima i korisnicima odgojnih zavoda); - savjetodavne usluge za djecu, mlade i roditelje, uključujući on-line i telefonska savjetovališta; - psihosocijalni tretman djece i mladih počinitelje nasilja; - psihosocijalna podrška za djecu i mlade žrtve nasilja; - psihosocijalna podrška mladima rizičnog ponašanja; - individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja; - edukacijske aktivnosti za korisnike; - radionice usmjerene jačanju vršnjačke podrške protiv nasilja među djecom i mladima i poticanje na aktivno zalaganje za nenasilno rješavanje sukoba; - provedba inovativnih kampanja prevencije vršnjačkog nasilja i govora mržnje na društvenim mrežama; - nabava opreme potrebne za rad (u iznosu do 10% prihvatljivih izravnih troškova); - druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Poziva. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30 dana, a završava 19. svibnja 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mdomsp.hr/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-u-podrucju-prevencije-nasilja-nad-i-medju-djecom-i-mladima-u-2017-godini/4465 Izvor: www.mdomsp.hr
 • Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. godini

  Objavljeno: 20. 04. 2017.
  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. godini. Prihvatljivi prijavitelji Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala ili srednja poduzeća: - koja ostvaruju dobit/dohodak s proizvodnim, a ne uslužnim programom; - koja su u trenutku objave Javnog natječaja registrirana sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj; - koja u trenutku objave natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme; - koja su pozitivno poslovala u 2016. godini; - koja nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava; - koja imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi. NAPOMENA: Pravo sudjelovanja na ovom natječaju nemaju korisnici bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti po Javnom natječaju za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2016. godini. Prihvatljivi troškovi Podnositelj prijave smije prijaviti prihvatljive troškove samo po jednoj od sljedećih mjera: - ulaganje u proizvodnu tehnologiju (novi i/ili rabljeni strojevi, uređaji, tehnološke linije i oprema, kao i povezani troškovi usluga aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon); - ulaganje u poslovno proizvodni objekt (svi mjerljivi građevinski radovi vezani uz izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg poslovno proizvodnog objekta, osim pripremnih i zemljanih radova te radova na infrastrukturi građevinske čestice); - ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (program (softver) ili programsko rješenje namijenjen/o isključivo za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa); - ulaganje u razvoj novih proizvoda (vanjske usluge: dizajner/projektant, izrada tehničke dokumentacije, izrada prototipa novog proizvoda i usluga vezanu za izradu kataloga novog proizvoda; troškovi ispitivanja novog proizvoda; troškovi zaštite intelektualnog vlasništva); - nastup na sajmu ili izložbi (najam, uređivanje te vođenje izložbenog prostora od strane vanjskog suradnika; troškovi transporta izložaka; troškovi izrade tiskanog promidžbenog materijala direktno vezanog uz nastup na tome sajmu i izložbi). Smije se prijaviti samo jedan nastup na jednom sajmu, koji ne mora biti prvi nastup na tome sajmu ili izložbi. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna vrijednost sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem ovoga javnog natječaja iznosi 19.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosi od 10.000,00 kn do 25.000,00 kn, ovisno za koju mjeru se prijavljuje prijavitelj projekta. Najviša vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosi od 150.000,00 kn do 600.000,00 kn, ovisno za koju mjeru se prijavljuje prijavitelj projekta. Projekti se mogu financirati u iznosu od 50 do 80% prihvatljivih troškova, ovisno za koju mjeru se prijavljuje prijavitelj projekta. Rok za dostavu Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je do 5. svibnja 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mps.hr/default.aspx?id=19018 Izvor: http://www.mps.hr
 • Sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva u 2017. godini

  Objavljeno: 19. 04. 2017.
  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu. Organizacije civilnoga društva potiču ravnopravno sudjelovanje u izgradnji demokratskog, otvorenog, uključivog, bogatog i socijalno pravednog, održivog i ekološki osvještenog društva, te predstavljaju korektiv vlasti i vezu između građana i javnog sektora. Prihvatljivi prijavitelji i partneri: - organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, - organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije, - ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava. Prihvatljive aktivnosti Prijavitelji odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte: 1. za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni: a) tijekom 2016. godine, ukoliko se aktivnosti – većim dijelom provode tijekom 2017.g. ili – provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2017. godini. b) tijekom 2017.g. 2. za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni: a) tijekom 2016. godine, ukoliko se aktivnosti – većim dijelom provode tijekom 2017. ili – provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2017. godini. b) tijekom 2017.g. Prihvatljivi troškovi Sredstvima ovog Poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta u vremenskom razdoblju naznačenom u ovim Uputama te u skladu s ugovorom sklopljenim s nadležnim ugovornim tijelom. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna očekivana vrijednost Javnog poziva u 2017. godini iznosi 4.700.000,00 kn. Postotak sufinanciranja koji se može odobriti za projekte ugovorene u okviru programa Europske unije raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj je od 30 do 60%, a ovisi o tome za koji program se prijavljuje prijavitelj projekta. Rok za dostavu Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. prosinca 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2017/4082 Izvor: www.udruge.gov.hr
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - April
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30