Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva
 • OBJAVLJENO 7 NOVIH EU NATJEČAJA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA, E-USLUGA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

  Objavljeno: 22. 07. 2016.
  U ponedjeljak 18. srpnja 2016. godine u dvorani Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeno je sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti. Ulaganja u razvoj e-usluga javne uprave, bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice, domove zdravlja, domove za socijalnu skrb i centre za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj provodit će se kroz sedam natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“: - Razvoj e-Usluga - Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini  - Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti - Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama - Poboljšanje socijalne infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije - I. faza - Poboljšanje infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade kao podrška procesu deinstitucionalizacije- I. faza - Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije - I. faza Realizacijom tri natječaja iz područja zdravstvene zaštite očekuje se smanjenje broja upućivanja u bolnice zbog povećanog broja i kvalitete usluga na primarnoj razini, povećanje produktivnosti bolnica i smanjenje na listama čekanja. Također, predviđena je nabava 13 novih CT uređaja, 1 linearni akcelerator, 4 digitalna mamografa te izgradnja ili rekonstrukcija dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija. Uz pomoć sredstava iz tri natječaja u području socijalne uključenosti očekuje se smanjenje broja korisnika u institucijama te povećan broj onih koji napuštaju institucije i prelaze u nove oblike skrbi, dok će se kroz natječaj iz područja e-usluga postići bolja transparentnost, odgovornost i učinkovitost javne uprave kroz izradu 15 e-servisa za građane te povećanje korištenja e-uprave za 30 posto. Više informacija kao i natječajnu dokumentaciju navedenih natječaja možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji
 • OBJAVLJEN E-IMPULS

  Objavljeno: 22. 07. 2016.
  Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“. Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Potpore u okviru ovog Poziva namijenjene su pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ekonomskom djelatnošću, a koje su, sukladno definiciji, mikro i mala poduzeća. Iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti (de minimis) kretat će se od 30.000,00 do 300.000,00 kuna uz maksimalan intenzitet potpore od 65 % bespovratnih sredstava za mala poduzeća te 85% za mikro poduzeća. Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu: Ministarstvo poduzetništva i obrta Ulica grada Vukovara 78 10000 Zagreb Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine. Više informacije kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276
 • SASTANAK ŽUPANA SA NAČELNICIMA OPĆINA I PREDSTAVNICIMA RAZVOJNE AGENCIJE

  Objavljeno: 15. 07. 2016.
  Dana 14. srpnja 2016. godine u Općini Rovišće održan je sastanak župana Damira Bajsa sa načelnicima općina sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije i predstavnicima županijske razvojne agencije. Sastanku je, pored djelatnika Agencije, prisustvovala zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić kao i pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i fondove EU, gosp. Zlatko Kraljić, pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, gosp. Boris Tomšić. Domaćin sastanka, načelnik Općine Rovišće, Slavko Prišćan, u suradnji sa županom Bajsom i direktorom Agencije Ferićem, inicirao je održavanje ovog sastanka kako bi se razmotrila suradnja između Županije, svih općina sa područja Županije i Razvojne agencije. Župan Bajs naglasio je da je Županija spremna biti partner općinama u projektima i financijski ih poduprijeti. Isto tako naglasio je da Županija ima namjeru u okviru budućih objavljenih natječaja za poljoprivrednike i poduzetnike sufinancirati izradu projektne dokumentacije. Djelatnici Agencije prisutnima su održali prezentaciju o mjerama 4, 6, 7 i 9 Programa ruralnog razvoja, o infrastrukturnom javnom navodnjavanju te o fondu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Zaključak sastanka je odluka da on bude samo jedna u nizu aktivnosti sa ciljem osiguravanja boljih uvjeta i rada svih stanovnika županije te da poluči značajniji priljev sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.  
 • Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”

  Objavljeno: 12. 07. 2016.
  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 01. srpnja 2016. godine objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva” u vrijednosti od 8.000.000,00 HRK. Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika. Natječaj je otvoren do 02. rujna 2016. godine. Ova operacija predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva. Uključivat će financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti. Također, uključuje i financijsku podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima, kao i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti. Glavna ideja ovog Poziva je ispitati stanje društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i utvrditi koje su potrebe društvenih poduzetnika te će poslužiti kao osnova za kreiranje budućih poziva usmjerenih na razvoj društvenog poduzetništva, kao i na visinu sredstava koja će se u sklopu tih poziva dodjeljivati. Više o Pozivu kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/  
 • ODRŽANA INFORMATIVNA RADIONICA -MOGUĆNOSTI ZA PODUZETNIKE-

  Objavljeno: 15. 06. 2016.
  14. lipnja 2016. godine, u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom-Županijskom komorom Bjelovar, Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije održala je radionicu Mogućnosti za poduzetnike. Direktor Mario Ferić upoznao je prisutne sa aktualnim natječajima i sa natječajima u najavi, podsjetio je i na Program Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Govorilo se o primjerima iz prakse sa kojima se prisutni poduzetnici susreću te je zaključeno da je nužna suradnja između svih dionika jer postojeće izvore financiranja potrebno je iskoristiti u što većoj mjeri.
 • Imate ideju za DEAR projekt? Prijavite je za sufinanciranje!

  Objavljeno: 13. 06. 2016.
  Do 8. srpnja 2016. godine zaprimaju se prijave za sufinanciranje dvaju mikroprojekata u trajanju do 11 mjeseci. Najniži iznos sufinanciranja je 2.000 eura, a najviši 6.000 eura. Hrvatska zajednica županija u 2016. će godini sufinancirati dva mikroprojekta u trajanju do 11 mjeseci, usmjerena na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti. Iskoristite priliku i prijavite svoje projektne ideje temeljene na DEAR pristupu (Development Education and Awareness Raising) koji obuhvaća osvještavanje javnosti o globalnim razvojnim temama i promicanje obrazovanja za razvoj. Globalne razvojne teme odnose se na 17 ciljeva za održivi razvoj koje su utvrdili Ujednjeni narodi, dok obrazovanje za razvoj uključuje aktivnosti podizanja svijesti i informiranja građana, poticanja aktivne uključenosti građana u djelovanje na lokalnoj razini te promjene stavova u vezi s globalnim izazovima i pitanjima razvoja. Sufinanciranje projekata podrazumijeva iznos od minimalno 2.000 eura, a maksimalno 6.000 eura čime se može pokriti do najviše pola ukupnog proračuna projekta, što znači da ostalu polovicu novčanih sredstava mora osigurati prijavitelj. Organizacija koja prijavljuje projekt može ga prijaviti samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama. Projektne prijave zaprimaju se do 8. srpnja 2016. godine, isključivo na engleskom jeziku, a mogu ih podnijeti jedinice i tijela lokalne i regionalne samouprave te organizacije civilnoga društva. Prijavu je potrebno podnijeti u priloženim obrascima na e-mail adrese tajnistvo@hrvzz.hr i vlatka.selimber@hrvzz.hr. Hrvatska zajednica županija projekte će sufinancirati u sklopu velikog europskog projekta LADDER koji se provodi u 18 zemalja članica Europske unije i 17 zemalja koje nisu članice Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, a Hrvatska zajednica županija sudjeluje iznosom od oko 45 tisuća eura u tri godine koliko traje projekt LADDER.  
 • INFORMATIVNA RADIONICA - MOGUĆNOSTI ZA PODUZETNIKE

  Objavljeno: 08. 06. 2016.
  Regionalna razvojna agencija u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom-Županijskom komorom Bjelovar organizira: INFORMATIVNU RADIONICU - MOGUĆNOSTI ZA PODUZETNIKE koja će se održati u utorak 14. lipnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati u Velikoj dvorani HGK-ŽK Bjelovar, Preradovićeva 4/I. Sadržaj informativne radionice: 1. Aktualni i budući natječaji za poduzetnike 2. Program Jamstvenog fonda 3. Razno Molimo Vas da se za sudjelovanje prijavite na info@rerabbz.hr ili na broj telefona 043/225-999.
 • CROWDFUNDING ACADEMY

  Objavljeno: 02. 06. 2016.
  Možda se nalazite u situaciji u kojoj imate izvrsnu ideju, a nemate sredstava u budžetu. Srećom, internet omogućuje spajanje s ljudima po čitavom svijetu koji bi mogli podržati vašu ideju i pomoći joj da zaživi. To nazivaju crowdfundingom (ili na hrvatskom - grupnim financiranjem). Kroz program Crowdfunding akademije do sada je educirano i mentorirano više od 25 timova koji su za svoje projekte prikupili ukupno više od milijun kuna od podržavatelja iz Hrvatske i cijelog svijeta. Neki od tih timova su: Okus doma Centra za mirovne studije (skupljeno 130 tisuća kuna) Lighten the Load - izrada nosiljki za majke izbjeglica (skupljeno 88 tisuća kuna) Solar Boat - izgradnja solarnog jedrenjaka (skupljeno 137 tisuća kuna) STEMI - edukativni robot (sakupljeno 245 tisuća kuna) Više informacija o crowdfunding aktivnostima možete pronaći na internetskoj stranici: http://www.crowdfundingacademy.eu
 • OBJAVA NATJEČAJA RURALNOG RAZVOJA

  Objavljeno: 24. 05. 2016.
  Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju planira objaviti sljedeće natječaje: Mjera 8. „Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“ Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava   Tip operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura: objava natječaja 30. svibnja 2016. godine Tip operacije 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture: objava natječaja 6. lipnja 2016. godine Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima: objava natječaja 13. lipnja  2016. godine Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva: objava natječaja 20. lipnja 2016. godine Tip operacije 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda: objava natječaja 27. lipnja 2016. godine Navedene informacije su isključivo informativnog karaktera.
 • OBJAVLJEN NAJVEĆI NATJEČAJ ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PODUZEĆA

  Objavljeno: 20. 05. 2016.
  U utorak 17. svibnja 2016. Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Kompetentnost i razvoj MSP“ kroz koji je osigurano ukupno 867 milijuna kuna za mikro, mala i srednje poduzeća. U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., osnovni cilj ovog Poziva je ojačati regionalnu konkurentnost kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Sredstva su namijenjena poduzetnicima mikro, male i srednje veličine kako bi potaknuli stvaranje i proširenje kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica, te za održavanje i povećanje zaposlenosti, prodaju na inozemnim tržištima i usvajanje novih rješenja i tehnologija. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, malo i/ili srednje veliko poduzeće koje djeluje pojedinačno. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300 tisuća kuna, dok ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30 milijuna kuna. Natječaj, koji je objavljen u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., vodi se kao trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga s rokom prijave od 1. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.   Više informacija kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr
 • POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA

  Objavljeno: 12. 07. 2016.
  Naziv natječaja: Poticanje društvenog poduzetništva Mogući prijavitelji: Pravna osoba privatnog prava – društvo s ograničenom odgovornošću, zadruga, udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu  Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Minimalna/maksimalna potpora: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava 800.000,00 HRK Prihvatljive aktivnosti: Informativne i edukacijske aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti, financijska podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima, kao i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti Rok za prijavu: 2.9.2016. Više o natječaju:http://www.mrms.hr/u-okviru-operativnog-programa-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-poticanje-drustvenog-poduzetnistva/
 • PROGRAM EUROSTARS 2

  Objavljeno: 12. 07. 2016.
  Naziv natječaja: Eurostars 2 Mogući prijavitelji: Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija. Obrti, fizičke osobe ne mogu sudjelovati u programu. Velika poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje. Nadležno tijelo: HAMAG-BICRO Minimalna/maksimalna potpora: Max. 200.000 EUR  ili do 70 % opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje. Prihvatljive aktivnosti: Ciljevi programa su potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika, stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman;  opravdani troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi. Rok za prijavu: 15.9.2016. Više o natječaju: http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eurostars/natjecaj-za-program-eurostars-2-medunarodna-istrazivacko-razvojna-suradnja/
 • PROGRAM CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO

  Objavljeno: 12. 07. 2016.
  Naziv natječaja: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo Mogući prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Minimalna/maksimalna potpora: Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:  polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - 1.200,00 kuna;  priprema za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti -najviše 3.200,00 kuna; polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna; priprema za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna; prekvalifikacija - stvarni troškovi školarine; polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna; izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi Prihvatljive aktivnosti: Namjena sredstava je za: obrazovanje u 2015. i 2016. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica; ishođenje dozvole (licence) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2015. i 2016. godini. Rok za prijavu: Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine. Više o natječaju: https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/ministarstvo-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo/1452
 • NATJEČAJ U PODRUČJU PREVENCIJE OVISNOSTI I SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA ZA 2016. GODINU

  Objavljeno: 12. 07. 2016.
  Naziv natječaja: Natječaj projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godini Mogući prijavitelji: Udruge koje su upisane u Registar udruga RH i koje djeluju na području RH najmanje 1 godinu te djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge Nadležna tijela: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH Minimalna/maksimalna potpora: 50.000,00-1.200.000,00 kn - ovisno o prioritetnom području za koje udruga prijavljuje projekt Prihvatljive aktivnosti: Projekti prevencije ovisnosti, inovativni projekti univerzalne prevencije ovisnosti, inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije ovisnosti, projekti resocijalizacije ovisnika, projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama, programi smanjenja šteta povezanih sa zlouporabom droga  Rok za prijavu: 9. 8. 2016.  Više o natječaju: https://drogeiovisnosti.gov.hr/vijesti/objavljen-zajednicki-natjecaj-za-prijavu-projekata-programa-udruga-i-zdravstvenih-organizacija-u-rh/1186
 • Ruralni razvoj-Mjera 8, podmjera 8.6, operacija 8.6.3.Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

  Objavljeno: 30. 06. 2016.
  Mogući prijavitelji: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Minimalna/maksimalna potpora: do 50% ukupnih prihvatljivih troškova Rok za prijavu: zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016. Prihvatljive aktivnosti: marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi Više o natječaju: http://www.apprrr.hr/podmjera-86-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda-1959.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • Ruralni razvoj-Mjera 8,podmjera 8.6.,operacija 8.6.1.Modernizacija opreme u šumskouzgojnim radovima

  Objavljeno: 30. 06. 2016.
  Mogući prijavitelji: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Minimalna/maksimalna potpora: Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova Rok za prijavu: zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016. Prihvatljive aktivnosti: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi  Više o natječaju: http://www.apprrr.hr/podmjera-86-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda-1959.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • Ruralni razvoj -Mjera 8, podmjera 8.6., operacija 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva i alata

  Objavljeno: 30. 06. 2016.
  Mogući prijavitelji: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Minimalna/maksimalna potpora: do 50% ukupnih prihvatljivih troškova Rok za prijavu: zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016. Prihvatljive aktivnosti: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa; instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.); opći troškovi Više o natječaju: http://www.apprrr.hr/podmjera-86-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda-1959.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • Ruralni razvoj - Mjera 8, podmjera 8.5., operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina

  Objavljeno: 30. 06. 2016.
  Mogući prijavitelji: šumoposjednici, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruženja šumoposjednika Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Minimalna/maksimalna potpora: ovisi o mjeri, podmjeri i tipu operacije Rok za prijavu: zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 8. lipnja 2016. do 10. listopada 2016.   Prihvatljive aktivnosti: konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Više o natječaju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1257 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr
 • Ruralni razvoj - Mjera 8, podmjera 8.5., operacija 8.5.2. Uređenje manje infrastrukture

  Objavljeno: 30. 06. 2016.
  Mogući prijavitelji: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe sukladno Zakonu o šumama, udruge civilnog društva, pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Minimalna/maksimalna potpora: intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova Rok za prijavu: zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016. Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljiva su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za: 1. Uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu 2. Izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča Prihvatljivi su i opći troškovi kao što su usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući idejni plan ulaganja te ostalu projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu. Više o natječaju: http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-operacije-852-%E2%80%9Euspostava-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture%E2%80%9C-1988.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • ERASMUS +

  Objavljeno: 30. 06. 2016.
  Mogući prijavitelji: studenti, profesori (mobilnost pojedinaca); obrazovne ustanove Nadležno tijelo: Agencija za mobilnost i programe Europske unije Minimalna/maksimalna potpora: ovisi o programu na koji se prijavljuje i o aktivnostima projekta Prihvatljive aktivnosti: međunarodna mobilnost za pojedince te međunarodna suradnja za organizacije, među ostalim: provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, volontiranja, razmjene mladih, rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja i mladih Rok za prijavu: mobilnost pojedinaca u području mladih: 4.10.2016; Strateška partnerstva u području mladih: 4.10.2016.; Sastanci mladih i donositelja odluka  u području mladih: 4.10.2016. Više o natječaju: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/europska-komisija-objavila-poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2016-godinu/ Izvor: http://www.mobilnost.hr
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31