Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva
 • RAZVOJNA AGENCIJA DOBILA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PROVEDBU SAVJETODAVNIH I EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI

  Objavljeno: 22. 08. 2016.
  U ponedjeljak, 22. kolovoza 2016., u Osijeku je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava regionalnim koordinatorima, odnosno certificiranim regionalnim razvojnim agencijama, za provedbu aktivnosti koje će doprinijeti povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova. Svečanom potpisivanju prisustvovali su: ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU) Tomislav Petric i čelnici 11 regionalnih koordinatora s kojima su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava među kojima je i Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije. Bespovratna sredstva dodjeljuju se u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Dobivena sredstva utrošiti će se za jačanje i pružanje podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata, informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova, potporu jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata. Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije dobila je bespovratna sredstva u iznosu od 1.157.282,54 kn za provedbu navedenih aktivnosti.  
 • NAJAVA NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.2.1. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

  Objavljeno: 16. 08. 2016.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Raspisivanje natječaja predviđeno je za 22. kolovoza 2016. godine dok će zahtjeve za potporu bit moguće podnositi u AGRONET-u od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine. Prihvatljivi korisnici u tipu operacije 7.2.1 su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Prihvatljiv projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000,00 EUR, a najviši 1.000.000,00 EUR. Izvor: ruralnirazvoj.hr
 • RURALNI RAZVOJ - MJERA 6, OPERACIJA 6.3.1.

  Objavljeno: 12. 08. 2016.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nastavlja s isplatama za projekte unutar operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", a prošli tjedan isplaćena je prva rata za 138 projekata s iznosom potpore od 7,8 milijuna kuna. Ukupno je do sada odobreno 769 projekta s iznosom potpore od 87,5 milijuna kuna. Ovu potporu mali poljoprivrednici mogu iskoristiti za cijeli niz aktivnosti kojima će unaprijediti svoje gospodarstvo. U okviru mjere 6.3. mogu se kupiti domaće životinje, bilje, sjeme i sadni materijal, kupnja zemljišta, mehanizacije i opreme (čak i rabljene) te solarne ploče. Mogu se podizati novi nasadi, poboljšati kvaliteta poljoprivrednog zemljišta te izgraditi objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.   Podsjetimo, potpora predviđena prvim natječajem za operaciju 6.3.1. iznosi ukupno 16.860.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, što omogućava financiranje svih projekata malih poljoprivrednika koji su ispunili kriterije Pravilnika i Natječaja. Svakom poljoprivredniku odobrava se fiksna potpora u iznosu od 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Svi projekti malih poljoprivrednika koje je odobrila Agencija za plaćanja mogu biti isplaćeni u 2 rate - 50% potpore korisnici mogu zatražiti odmah nakon Odluke o dodjeli sredstava, a preostalih 50% nakon provedenih aktivnosti iz poslovnog plana. Potpora unutar podmjere 6.3 može se dodijeliti samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014-2020 po jednom malom poljoprivrednom gospodarstvu.  85% novca za svaki projekt dolazi iz EU proračuna, dok 15% dolazi iz proračuna RH.   Izvor: http://www.apprrr.hr/agencija-odobrila-769-projekata-malih-poljoprivrednika-vrijednih-875-milijuna-kuna-2054.aspx
 • RURALNI RAZVOJ - MJERA 4, OPERACIJA 4.1.1. - OBJAVLJENA RANG LISTA PROJEKATA

  Objavljeno: 12. 08. 2016.
  Natječaj: 11. veljače 2015. do 15. travnja 2015. Zaprimljeno: 1.107 prijava (traženi iznos potpore 2,1 mlrd. kuna) Odbijeno: 160 prijava (8 zbog umjetno stvorenih uvjeta) Odustalo: 7 prijava Privremenih odluka o raspodjeli sredstava: 940 Konačnih odluka o raspodjeli sredstava: 0 Alokacija: 861.840.000 kuna Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna EU i državnog proračuna RH, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela, a intenzitet javne potpore po projektu je maksimalno do 90% ukupno prihvatljivih troškova. Glavni cilj operacije 4.1.1. je modernizacija i povećanje konkurentnosti, pa se prihvatljiva ulaganja odnose i na prilagodbu novouvedenim standardima Europske unije za poljoprivredna gospodarstva, kao i ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti. Spektar prihvatljivih ulaganja u okviru ove operacije je iznimno širok, a uključuje ulaganja u gradnju gospodarskih objekata i prateću infrastrukturu; nabavu opreme, mehanizacije i pratećih sadržaja vezano za vlastitu proizvodnju na gospodarstvu; podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada (osim vinograda); ulaganja u kupnju ili uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje i sl. Izvor: http://www.apprrr.hr/objavljena-rang-lista-projekata-u-operaciji--411-2052.aspx
 • OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 7 “TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA”

  Objavljeno: 12. 08. 2016.
  Ministarstvo poljoprivrede je objavilo u Narodnim novinama Pravilnik o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 • INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje. Izvor: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/eu-fondovi/financijsko-razdoblje-eu-2014-2020/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/360
 • OBJAVLJENO 7 NOVIH EU NATJEČAJA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA, E-USLUGA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

  Objavljeno: 22. 07. 2016.
  U ponedjeljak 18. srpnja 2016. godine u dvorani Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeno je sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti. Ulaganja u razvoj e-usluga javne uprave, bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice, domove zdravlja, domove za socijalnu skrb i centre za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj provodit će se kroz sedam natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“: - Razvoj e-Usluga - Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini  - Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti - Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama - Poboljšanje socijalne infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije - I. faza - Poboljšanje infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade kao podrška procesu deinstitucionalizacije- I. faza - Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije - I. faza Realizacijom tri natječaja iz područja zdravstvene zaštite očekuje se smanjenje broja upućivanja u bolnice zbog povećanog broja i kvalitete usluga na primarnoj razini, povećanje produktivnosti bolnica i smanjenje na listama čekanja. Također, predviđena je nabava 13 novih CT uređaja, 1 linearni akcelerator, 4 digitalna mamografa te izgradnja ili rekonstrukcija dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija. Uz pomoć sredstava iz tri natječaja u području socijalne uključenosti očekuje se smanjenje broja korisnika u institucijama te povećan broj onih koji napuštaju institucije i prelaze u nove oblike skrbi, dok će se kroz natječaj iz područja e-usluga postići bolja transparentnost, odgovornost i učinkovitost javne uprave kroz izradu 15 e-servisa za građane te povećanje korištenja e-uprave za 30 posto. Više informacija kao i natječajnu dokumentaciju navedenih natječaja možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji
 • OBJAVLJEN E-IMPULS

  Objavljeno: 22. 07. 2016.
  Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“. Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Potpore u okviru ovog Poziva namijenjene su pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ekonomskom djelatnošću, a koje su, sukladno definiciji, mikro i mala poduzeća. Iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti (de minimis) kretat će se od 30.000,00 do 300.000,00 kuna uz maksimalan intenzitet potpore od 65 % bespovratnih sredstava za mala poduzeća te 85% za mikro poduzeća. Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu: Ministarstvo poduzetništva i obrta Ulica grada Vukovara 78 10000 Zagreb Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine. Više informacije kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276
 • SASTANAK ŽUPANA SA NAČELNICIMA OPĆINA I PREDSTAVNICIMA RAZVOJNE AGENCIJE

  Objavljeno: 15. 07. 2016.
  Dana 14. srpnja 2016. godine u Općini Rovišće održan je sastanak župana Damira Bajsa sa načelnicima općina sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije i predstavnicima županijske razvojne agencije. Sastanku je, pored djelatnika Agencije, prisustvovala zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić kao i pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i fondove EU, gosp. Zlatko Kraljić, pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, gosp. Boris Tomšić. Domaćin sastanka, načelnik Općine Rovišće, Slavko Prišćan, u suradnji sa županom Bajsom i direktorom Agencije Ferićem, inicirao je održavanje ovog sastanka kako bi se razmotrila suradnja između Županije, svih općina sa područja Županije i Razvojne agencije. Župan Bajs naglasio je da je Županija spremna biti partner općinama u projektima i financijski ih poduprijeti. Isto tako naglasio je da Županija ima namjeru u okviru budućih objavljenih natječaja za poljoprivrednike i poduzetnike sufinancirati izradu projektne dokumentacije. Djelatnici Agencije prisutnima su održali prezentaciju o mjerama 4, 6, 7 i 9 Programa ruralnog razvoja, o infrastrukturnom javnom navodnjavanju te o fondu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Zaključak sastanka je odluka da on bude samo jedna u nizu aktivnosti sa ciljem osiguravanja boljih uvjeta i rada svih stanovnika županije te da poluči značajniji priljev sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.  
 • PROGRAM RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI

  Objavljeno: 12. 08. 2016.
  Mogući prijavitelji: jedinice područne (regionalne) samouprave – županije i jedinice lokalne samouprave - gradovi, općine Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma Minimalna/maksimalna potpora: 100.000,00 - 1.000.000,00 kn (ovisno o aktivnosti), Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta Prihvatljive aktivnosti: - Plaže: uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja); - Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri: izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija i multimedijalno opremanje centra za posjetitelje ili interpretacijskog centra (kapitalna ulaganja); - Javna cikloturistička infrastruktura: uređenje pratećih sadržaja, odmorišta ili vidikovaca na cikloturističkim rutama (kapitalna ulaganja). Rok za prijavu: 15.9.2016.  Više o natječaju: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370
 • Ruralni razvoj-Mjera 4, podmjera 4.3., operacija 4.3.1. Inv. u infrastrukturu javnog navodnjavanja

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Mogući prijavitelji: jedinice područne (regionalne) samouprave Nadležno tijelo: ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Minimalna/maksimalna potpora: visina potpore je od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta Prihvatljive aktivnosti: gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav). Rok za prijavu: 27.10.2016. Više o natječaju: http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-operaciju-431---investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja-2038.aspx
 • STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Mogući prijavitelji: ovaj javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Minimalna/maksimalna potpora: iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2016./17. (od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine). Prihvatljive aktivnosti: potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2016./2017. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), koja su ovim Projektom određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater. Rok za prijavu: prijave se zaprimaju od 1.09.2016. godine do 14.10.2016. godine  Više o natječaju: https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-stipendiranje-ucenika-u-obrtnickim-zanimanjima/1471
 • NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Mogući prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća  Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Minimalna/maksimalna potpora: 15.000,00 - 150.000,00 kn Prihvatljive aktivnosti: izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) koja su ovim Projektom određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater. Rok za prijavu: prijave se zaprimaju isključivo od 01.09.2016. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine. Više o natječaju: https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja/1470
 • PODRŠKA ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Mogući prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Minimalna/maksimalna potpora: 400.000,00 - 1.200.000,00 kn Prihvatljive aktivnosti: unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa te povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje. Rok za prijavu: 19.9.2016. Više o natječaju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1259
 • E-IMPULS

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Minimalna/maksimalna potpora: 30.000,00 - 300.000,00 kn Prihvatljive aktivnosti: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Rok za prijavu: 30.9.2016. Više o natječaju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276
 • POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

  Objavljeno: 03. 08. 2016.
  Javni poziv „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ otvoren je 18. srpnja 2016. godine. U ovom pozivu prihvatljivi prijavitelji su županije sa prihvatljivog područja (područja iz I. i II. skupine po indeksu razvijenosti i otoci) kao osnivači domova zdravlja i davatelji koncesija privatnim koncesionarima primarne zdravstvene zaštite, koje svoje projektne prijedloge pripremaju sukladno potrebama i interesu na svom području. Dozvoljene aktivnosti podijeljene su u dvije grupe: Grupa 1 - kupovina opreme kojom se doprinosi proširenju usluge primarne zdravstvene zaštite u prihvatljivom području te doprinosi smanjenju upućivanja pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnie Grupa 2 - manji infrastrukturni zahvati na domovima zdravlja kako bi se uskladili sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti Maksimalni ukupni iznos koji je predviđen za Bjelovarsko-bilogorsku županiju je 8.518.494,39 kn. Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s mogućnošću dostave/slanja projektnih prijedloga od 1. rujna 2016. godine do 31. prosinca 2020. godine. Više o natječaju možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1269
 • POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA

  Objavljeno: 12. 07. 2016.
  Naziv natječaja: Poticanje društvenog poduzetništva Mogući prijavitelji: Pravna osoba privatnog prava – društvo s ograničenom odgovornošću, zadruga, udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu  Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Minimalna/maksimalna potpora: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava 800.000,00 HRK Prihvatljive aktivnosti: Informativne i edukacijske aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti, financijska podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima, kao i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti Rok za prijavu: 2.9.2016. Više o natječaju:http://www.mrms.hr/u-okviru-operativnog-programa-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-poticanje-drustvenog-poduzetnistva/
 • PROGRAM EUROSTARS 2

  Objavljeno: 12. 07. 2016.
  Naziv natječaja: Eurostars 2 Mogući prijavitelji: Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija. Obrti, fizičke osobe ne mogu sudjelovati u programu. Velika poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje. Nadležno tijelo: HAMAG-BICRO Minimalna/maksimalna potpora: Max. 200.000 EUR  ili do 70 % opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje. Prihvatljive aktivnosti: Ciljevi programa su potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika, stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman;  opravdani troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi. Rok za prijavu: 15.9.2016. Više o natječaju: http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eurostars/natjecaj-za-program-eurostars-2-medunarodna-istrazivacko-razvojna-suradnja/
 • PROGRAM CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO

  Objavljeno: 12. 07. 2016.
  Naziv natječaja: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo Mogući prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Minimalna/maksimalna potpora: Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:  polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - 1.200,00 kuna;  priprema za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti -najviše 3.200,00 kuna; polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna; priprema za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna; prekvalifikacija - stvarni troškovi školarine; polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna; izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi Prihvatljive aktivnosti: Namjena sredstava je za: obrazovanje u 2015. i 2016. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica; ishođenje dozvole (licence) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2015. i 2016. godini. Rok za prijavu: Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine. Više o natječaju: https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/ministarstvo-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo/1452
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - August
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0