Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva
 • POZIV NA PREZENTACIJU i B2B POSLOVNE SUSRETE “PP LIGHT SCHEME”, KRIŽEVCI 11. 11. 2016.

  Objavljeno: 09. 11. 2016.
  Ovim putem dostavljamo obavijest o održavanju prezentacije na temu „Bespovratna financijska sredstva za poduzetnike u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska Hrvatska  - „PP-Light Sheme“, koja će se održati 11. studenog 2016. godine u okviru 19. Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije u Križevcima. Nekoliko važnih informacija u ovom događaju: Uz poduzetničke potporne institucije s područja Koprivničko-križevačke županije u organizaciju ovog događaja uključen je i Generalni konzulat Republike Hrvatske u Mađarskoj zajedno s konzulicom gospođom Vesnom Haluga, tako da nam na ovaj događaj stiže i desetak mađarskih poduzetnika hrvatskih korjena, pa jezične barijere ne bi trebale stvarati problem. Prezentaciju ovog natječaja održati će gospodin Zoltan Pamer u prostoru Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci, nakon čega će biti organizirani B2B poslovni susreti kako bi se poduzetnici međusobno upoznali i pronašli zajednički interes za nova partnerstva i projekte. Ukratko o natječaju „PP-Light Sheme“: • Početak provedbe projekta: početak 2017. godine. • Trajanje provedbe projekta:  4,5 godine. • Intenzitet potpore koju poduzetnici mogu ostvariti: do 75% bespovratnih sredstava, odnosno najviše do 230.000,00 EUR bespovratnih sredstava. • Sektori koji su prihvatljivi za ovu shemu: skoro svi, izuzev poljoprivede (detaljno na str. 20-21. Priručnika). • Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici, koji posluju minimalno godinu dana te su registrirani  ili imaju podružnicu u pograničnoj regiji. Prijavitelji (ili njihovi vlasnici više od 50%) moraju imati min. jednu zatvorenu financijsku godinu + 1 zaposlenu osobu  (detaljno na str. 15. Priručnika). • Prihvatljive aktivnosti: kupnja strojeva, izgradnja, modernizacija, uređenje hala, licence, patenti, edukacija (detaljno na str. 20-22. Priručnika). Najnovije informacije vezane uz ovaj natječaj kao i završna verzija Priručnika biti će predstavljeni na ovom događaju!   Molimo Vas da na obostrano zadovoljstvo nas PPI kao i korist  poduzetnika zaključno do 10. studenog 2016. potvrdite svoj dolazak te djelatnost i broj poduzetnika koji će zajedno s Vama stići na ovaj događaj na info@rerabbz.hr ili na info@pora.com.hr.
 • OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OPERACIJU 7.2.2. - ULAGANJA U GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

  Objavljeno: 07. 11. 2016.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 100/16 Natječaj za provedbu podmjere 7.2.– provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, a prihvatljiv projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste. Građenje nerazvrstane ceste prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Nadalje, ulaganje je prihvatljivo ako je u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave. Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016.   Izvor: http://www.apprrr.hr
 • 14. GOSPODARSKI SAJAM - SAJAM SIRA U GRUBIŠNOM POLJU

  Objavljeno: 02. 11. 2016.
  14. Gospodarski sajam sira održati će se 19.-20. studenoga 2016. godine u školsko-sportskoj dvorani u Grubišnom Polju.  Program Sajma nalazi se u prilogu.   Izvor: http://www.grubisnopolje.hr
 • EUROPSKA KOMISIJA OBJAVILA POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA PROGRAM ERASMUS+ ZA 2017. GODINU

  Objavljeno: 28. 10. 2016.
  Dana 20. listopada 2016. Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu.    Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih; Mobilnost pojedinaca u području mladih; Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus; Događaji velikih razmjera europske volonterske službe) Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse (Strateška partnerstva u području mladih; Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja; Strateška partnerstva u području mladih; Koalicije znanja; Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja; Jačanje kapaciteta u području mladih) Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika (Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih) Aktivnosti Jean Monnet (Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti) Sportske aktivnosti (Zajednička partnerstva, Mala zajednička partnerstva, Neprofitni europski sportski događaji. Rokovi za prijavu na navedene aktivnosti ovise o podaktivnosti za koju se prijavljuje. Detaljnije informacije na poveznici: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/europska-komisija-objavila-poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2017-godinu/ Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ koji se nalazi u privitku. Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije http://www.mobilnost.hr.   Izvor: http://www.mobilnost.hr
 • OBJAVLJEN JAVNI POZIV: POTICANJE RADA S DAROVITOM DJECOM I UČENICIMA NA PREDTERCIJARNOJ RAZINI

  Objavljeno: 14. 10. 2016.
  Javni poziv "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini" otvoren je 13. listopada 2016. godini do 12. prosinca 2016. godine. Nadležno tijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i škole. Opći cilj: Razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima Specifični cilj: 1. Jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, s posebnim naglaskom na razvoj kompetencija rane identifikacije 2. Razvoj i implementacija individualiziranih i fleksibilnih programa, metoda i oblika rada prilagođenima darovitim učenicima. Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK Više informacija kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici: http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/poticanje-rada-s-darovitom-djecom-i-ucenicima-na-predtercijarnoj-razini/ Izvor:esf.hr
 • NAJAVA - UNAPRJEĐENJE PISMENOSTI - TEMELJ CJELOŽIVOTNOG UČENJA

  Objavljeno: 11. 10. 2016.
  U najavi je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja za koji je nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Poziv je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno - obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK Maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HRK Prihvatljivi prijavitelji: škole Opći cilj: Unaprijediti informacijsku pismenost kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Specifični ciljevi: Povećati razinu kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju, razviti i uvesti kurikulum/e izvannastavne aktivnosti/fakultativnog predmeta i/ili projekte iz jednog ili više područja informacijske pismenosti Ciljne skupine: Učenici osnovnih i srednjih škola, odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih i srednjih škola Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr
 • HAMAG BICRO RASPISAO PROGRAM MIKRO I MALIH ZAJMOVA

  Objavljeno: 11. 10. 2016.
  Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR. Temeljem navedenog, HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmova. Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 EUR a najmanji iznos do 1.000,00 EUR. Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% odnosno za programe za obrtna sredstva od 1,5% do 3,5% a ista će se određivati sukladno indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate kredita je 5 godina uključujući maksimalni poček od 12 mjeseci, odnosno 3 godine za obrtna sredstva uključujući maksimalni poček od 6 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca. Nadalje, program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 EUR, a minimalni 25.000,01 EUR. Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% a ista će se određivati prema principu indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate je maksimalno 10 godina uz maksimalni poček 12 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja. Zahtjevi za zajam se zaprimaju danom objave na službenim mrežnim stranicama Agencije odnosno od 03. listopada 2016. godine. Rok važenja programa je do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine. Više informacija možete pronaći na poveznici: http://www.hamagbicro.hr/mikrokreditiranje/programi/ Izvor: http://www.hamagbicro.hr
 • ŽUPANIJA OSIGURALA BESPLATNU ŠKOLSKU PREHRANU ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

  Objavljeno: 27. 09. 2016.
  Hrvatska je među zemljama Europske unije koje imaju visoku stopu rizika od siromaštva te brojni građani ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Kako bi osigurala dodatna sredstva za borbu protiv siromaštva i materijalne deprivacije, Hrvatska je izradila Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., kao strateški okvir za korištenje Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). U tu svrhu je osigurano 43 milijuna eura za Republiku Hrvatsku u razdoblju od 2014. do 2020. godine, od čega je 36,6 milijuna iz Fonda. Cilj Fonda je poticanje socijalne kohezije i uključenosti istodobno smanjujući sve oblike siromaštva te osobito teške oblike poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Fond ne pomaže samo nezaposlenima i korisnicima socijalne skrbi, već i većem broju korisnika, poput ljudi koji ne mogu ostvariti pravo na socijalnu skrb zbog dohodovnog cenzusa. Bjelovarsko-bilogorska županija dana 28.8.2016. godine potpisala je ugovor o provedbi projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u okviru natječaja „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“. Projekt je vrijednosti 957.104,43 kune a projektna dokumentacija izrađena je od strane Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života ugroženih društvenih skupina, dok je specifični cilj osigurati prehranu učenicima osnovnih škola za vrijeme boravka u školi. Kriterij po kojima su djeca odabrana su djeca čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, djeca čiji roditelji imaju status dugotrajno nezaposlene osobe, djeca iz višečlanih obitelji i samohranih roditelja, te djeca koja su smještena u udomiteljskoj obitelji, ali i sva ona djeca koja ne pripadaju u te kategorije i kojoj po procjeni ravnatelja škola treba biti osigurana prehrana. Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je danas Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Osiguravanje školske prehrane u riziku od siromaštva“ s ravnateljima 21 osnovne škole s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, tako da će za 791 učenika, iz 21 osnovne škole s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, biti osigurani besplatni školski obroci i to tijekom cijele školske godine 2016./2017. Izvor: http://www.bbz.hr  
 • U NAJAVI -Podrška razvoju partnerstava OCD-a i ustanova za provedbu programa društveno korisnog rada

  Objavljeno: 27. 09. 2016.
  Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Prihvatljivi prijavitelji:  organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakulteti i umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole) i javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Opći cilj: povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. Specifični ciljevi: osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama; uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata. Ciljane skupine: korisnici usluga organizacija civilnoga društva; skupine u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; volonteri; zaposlenici u organizacijama civilnoga društva; zaposlenici visokoobrazovnih ustanova; studenti. Ukupna alokacija: za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn. Sufinanciranje projekata: nije zatraženo. Izvor: http://www.esf.hr/
 • IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE U OKVIRU JAVNOG POZIVA “POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA”

  Objavljeno: 15. 09. 2016.
  13. rujna 2016. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je DRUGU IZMJENU NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Poticanje društvenog poduzetništva”. Izmjene natječajne dokumentacije obuhvaćaju sljedeće: Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak zamijenjena novom verzijom: Uputa za prijavitelje_Drugi ispravak; Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Prvi ispravak zamijenjen novom verzijom: Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Drugi ispravak; Sažetak poziva_Prvi ispravak zamijenjen je novom verzijom: Sažetak poziva_Drugi ispravak. Sve promjene u okviru Uputa za prijavitelje_Drugi ispravak označene su crvenom bojom radi lakšeg snalaženja potencijalnih Prijavitelja. Cjelokupnu dokumentaciju kao i sve ostale informacije o natječaju možete pronaći na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/
 • Ruralni razvoj-mjera 7., podmjera 7.2., operacija 7.2.2., Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

  Objavljeno: 07. 11. 2016.
  Naziv natječaja: Mjera 7., podmjera 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Minimalna/maksimalna potpora: intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama. Rok za prijavu: zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016. Prihvatljive aktivnosti: prihvatljiv projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste. Građenje nerazvrstane ceste prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Nadalje, ulaganje je prihvatljivo ako je u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave. Više o natječaju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1306
 • PROGRAM ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI

  Objavljeno: 20. 10. 2016.
  Mogući prijavitelji: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti Nadležno tijelo: HAMAG-BICRO Potpora: 1.000,00 - 25.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan podnošenja zahtjeva Prihvatljive aktivnosti: Namjena sredstava je za 1. osnovna sredstva-materijalna imovina: osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji; nematerijalna imovina: razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize; 2. trajna obrtna sredstva - maksimalno do 30% iznosa zajma Rok za prijavu: Program važi do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31.12.2020. Više o natječaju: http://www.hamagbicro.hr/mikrokreditiranje/programi/mikro-investicijski-zajmovi/
 • PROGRAM ESIF MIKRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

  Objavljeno: 20. 10. 2016.
  Mogući prijavitelji: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti Nadležno tijelo: HAMAG-BICRO Potpora: 1.000,00 - 25.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan podnošenja zahtjeva Prihvatljive aktivnosti: Namjena sredstava je za trajna obrtna sredstva za pripremu proizvodnje, sirovine i materijal, ostale proizvodne troškove, troškove zaposlenih, novo zapošljavanje, zakup poslovnog prostora, režijske troškove, opće troškove Rok za prijavu: Program važi do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31.12.2020. Više o natječaju: http://www.hamagbicro.hr/mikrokreditiranje/programi/mikro-zajmovi-za-obrtna-sredstva/
 • PROGRAM ESIF MALI ZAJMOVI

  Objavljeno: 20. 10. 2016.
  Mogući prijavitelji: Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, obrti, fizičke osobe koje obavalju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti Nadležno tijelo: HAMAG-BICRO Potpora: 25.000,01 - 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan podnošenja zahtjeva Prihvatljive aktivnosti: Namjena sredstava je za: 1. Osnovna sredstva-materijalna imovina: osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji; nematerijalna imovina: razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize; 2. trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma) Rok za prijavu: Program važi do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31.12.2020. Više o natječaju: http://www.hamagbicro.hr/mikrokreditiranje/programi/mali-zajmovi/
 • ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

  Objavljeno: 20. 10. 2016.
  Mogući prijavitelji: Ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrade, upravitelj zgrade, FZOEU Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Potpora: Grupa 1. najniži iznos 100.000,00 kn a najviši 13.000.000,00; grupa 2. najniži iznos nije propisan dok je najviši 4.560.000,0 kn Prihvatljive aktivnosti: Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. Rok za prijavu: 16.1.2017. Više o natječaju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1297
 • POTICANJE RADA SA DAROVITOM DJECOM I UČENICIMA NA PREDTERCIJARNOJ RAZINI

  Objavljeno: 18. 10. 2016.
  Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Nadležno tijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i škole. Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK Javni poziv je otvoren od 13.10.2016. do 12.12.2016. Više informacija kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/poticanje-rada-s-darovitom-djecom-i-ucenicima-na-predtercijarnoj-razini/   Izvor:www.esf.hr
 • RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE

  Objavljeno: 20. 09. 2016.
  Natječaj: Razvoj poslovne infrastrukture Mogući prijavitelji: Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Minimalna/maksimalna potpora: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza. Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.  Rok za prijavu: 31.12.2016. Više o natječaju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289  
 • POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

  Objavljeno: 03. 08. 2016.
  Javni poziv „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ otvoren je 18. srpnja 2016. godine. U ovom pozivu prihvatljivi prijavitelji su županije sa prihvatljivog područja (područja iz I. i II. skupine po indeksu razvijenosti i otoci) kao osnivači domova zdravlja i davatelji koncesija privatnim koncesionarima primarne zdravstvene zaštite, koje svoje projektne prijedloge pripremaju sukladno potrebama i interesu na svom području. Dozvoljene aktivnosti podijeljene su u dvije grupe: Grupa 1 - kupovina opreme kojom se doprinosi proširenju usluge primarne zdravstvene zaštite u prihvatljivom području te doprinosi smanjenju upućivanja pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnie Grupa 2 - manji infrastrukturni zahvati na domovima zdravlja kako bi se uskladili sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti Maksimalni ukupni iznos koji je predviđen za Bjelovarsko-bilogorsku županiju je 8.518.494,39 kn. Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s mogućnošću dostave/slanja projektnih prijedloga od 1. rujna 2016. godine do 31. prosinca 2020. godine. Više o natječaju možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1269
 • KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP

  Objavljeno: 20. 06. 2016.
  Mogući prijavitelji na ovaj javni poziv su mikro, mali i srednji poduzetnici. Nadležno tijelo je Ministarstvo poduzetnišva i obrta. Najniža vrijednost potpore odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000,00 kn. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000,00 kuna. Potpore se dodijeljuju za početno ulaganje, ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, potpore za savjetodavne usluge, potpore za sudjelovanje na sajmovima, potpore za usavršavanje, potpore male vrijednosti. Rok za prijavu je 31.12.2016. Više o natječaju kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248 Izvor:www.strukturnifondovi.hr
 • PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

  Objavljeno: 20. 06. 2016.
  Mogući prijavitelji u sklopu ovog javnog poziva su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Nadležno tijelo je Ministarstvo poduzetništva i obrta. Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 kn, ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 10.000.000,00 kn. Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnosi na izgradnju i opremanje ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina, izgradnja i/ili realizacija dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine hotela, savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, usavršavanja i provođenje specijaliziranih treninga. Rok za prijavu je 31.12.2016. Više o natječaju kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1179 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - December
M T W T F S S
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0