Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije
 • Poziv na radionice Tehnološkog parka Bjelovar

  Objavljeno: 15. 01. 2018.
  Tehnološki park Bjelovar d.o.o. održava tri besplatne jednodnevne radionice na temu „e-Poslovanje na konkurentnost sutrašnjice“.   Termin održavanja radionica : - Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. godine s početkom u 11.00 sati - Utorak, 23. siječnja 2018. godine s početkom u 11.00 sati - Srijeda, 24. siječnja 2018. godine s početkom u 11.00  sati Predavači: - Dino Dušek, Papion d.o.o. - Ivana Jurković Piščević, Tehnološki park Bjelovar d.o.o. Mjesto održavanja: Tehnološki park Bjelovar d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar, edukacijska dvorana u potkrovlju   Pozivnicu možete pronaći na poveznici: https://tpbj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Dopis-radionice-e-poslovanje.pdf
 • Indikativni godišnji plan za 2018. godinu

  Objavljeno: 03. 01. 2018.
  Na poveznici ovdje možete pronaći Indikativni godišnji plan Poziva za dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2018. godinu
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila Plan za 2018. godinu

  Objavljeno: 05. 12. 2017.
  Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila je Plan dodjele sredstava i kalendar objave natječaja u 2018.godini. Cjelokupni dokument dostupan je na poveznici https://zaklada.civilnodrustvo.hr/uploads/files/sectionModuleFile/2017/12/01/hDth7EYIZWwK8AJ576uTFIhsmJfiUfdH.pdf
 • Portal HRVATSKA 2030

  Objavljeno: 05. 12. 2017.
  Na poveznici HRVATSKA KAKVU ŽELIMO možete pronaći sve o radu na novoj Nacionanoj razvojnoj strategiji do 2030. godine
 • Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine

  Objavljeno: 16. 10. 2017.
  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od druge polovice listopada 2017. godine započinje s procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje u tekstu: Strategija) kao prvog cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka Hrvatske kao samostalne i suverene države. Građani imaju pravo na kvalitetne obrazovne i zdravstvene usluge, život u čistom okolišu, jednak pristup tržištu rada i drugim javnim dobrima koje je dužna osigurati i pružiti svaka država za boljitak svojih građana. Iskustva pokazuju da su najrazvijenije upravo one zemlje koje su svoj model upravljanja razvojem približile građanima i uspješno ih uključile kao ravnopravne sudionike u procese donošenja odluka od razvojnog značaja. Participativni proces upravljanja razvojem, utemeljen na bliskom partnerstvu između građana, donositelja odluka, poslovnog sektora, civilnog društva i akademske zajednice, stoga je postao osnovna odrednica upravljanja razvojem u suvremenim zemljama. Izradom Strategije želi se dati veći značaj participativnim procesima u upravljanju razvojem Republike Hrvatske te u promišljanje razvojnih problema, potreba i izazova uključiti što širi krug građana iz svih dijelova zemlje. Na ovaj način građani će imati priliku sami izravno sudjelovati u rješavanju razvojnih problema koje prepoznaju kao ograničavajuće čimbenike razvoja na području na kojem žive, te ukazati na pojedine nedovoljno iskorištene razvojne potencijale. Strategija će odrediti budućnost sadašnjih i svih budućih generacija te je stoga već na samom početku procesa potrebno stvoriti kod građana visoku razinu svijesti o tome da uspješna provedba ciljeva Strategije ovisi o aktivnom, odgovornom i usmjerenom djelovanju svih društvenih skupina i pojedinaca. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prepoznaje važnu ulogu regionalnih koordinatora u informiranju i uključivanju širokog kruga građana u procese od značaja za upravljanje razvojem. Zahvaljujući iskustvu u izradi i provedbi regionalnih i lokalnih strateških dokumenata, regionalni koordinatori poznaju lokalne i regionalne razvojne specifičnosti i važnost participativnog pristupa u izradi i provedbi tih dokumenata. Regionalni koordinatori se stoga smatraju neizostavnim akterima u procesu izrade Strategije. Također, regionalna politika bit će jedna od horizontalnih politika koja će se uzimati u obzir pri oblikovanju svih ciljeva Strategije čime se dodatno naglašava značaj regionalnih koordinatora za uspješnu provedbu Strategije. Za oblikovanje vizije kao početnog elementa Strategije tijekom listopada i studenog 2017. godine provest će se osam participativnih događaja u koje će se uključiti oko 800 građana iz različitih dijelova Republike Hrvatske. U organiziranju participativnih događaja vodit će se računa o jednakoj geografskoj pokrivenosti svih područja Hrvatske, kao i zastupljenosti predstavnika svih relevantnih društvenih skupina (javni, privatni, civilni sektor, šira zainteresirana javnost, akademska zajednica). Participativni događaji s građanima provest će se temeljem zajedničkog rada u radionicama u grupama od po 4-6 sudionika koji će putem strukturirano vođenih rasprava zajednički oblikovati razvojnu viziju Hrvatske 2030. godine. Središnja tema ovih događaja je objedinjena pod sloganom „Hrvatska kakvu želimo“. Zahvaljujući dosadašnjem radu na različitim razvojnim projektima, regionalni koordinatori su među najvažnijim pokretačima lokalnog i regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj. Velik broj građana diljem Hrvatske izravno je sudjelovao u provedbi projekata koje u njihovim lokalnim zajednicama provode regionalni koordinatori, a još je veći broj onih koji koriste pozitivne rezultate tih projekata. Prepoznatljivost regionalnih koordinatora kao važnih aktera razvoja u lokalnim i regionalnim zajednicama razlog je zbog kojeg je presudna njihova podrška u uključivanju građana u participativni proces izrade Strategije.   Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, kao regionalni koordinator za BBŽ, aktivno će biti uključena u navedene procese.   Sve buduće informacije o radu na nacionalnoj strategiji pratite na našim internetskim stranicama!
 • Predana projektna prijava za izradu prometnog masterplana županije

  Objavljeno: 13. 10. 2017.
  Sukladno Pozivu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba – faza I i II, Sisačko – moslavačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, u suradnji s županijskim Upravnim odjelom za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu te Zavodom za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, pripremila je projektnu prijavu za navedeni natječaj. Istim bi se trebao, nakon što projekt bude odobren, izraditi Masterplan prometa Bjelovarsko-bilogorske županije s pripadnim prometnim modelom te Strateška procjena utjecaja na okoliš. Trajanje projekta je 21 mjesec, uz ukupna vrijednost od gotovo 7 mil kn.
 • Upitnik o atraktivnosti regija

  Objavljeno: 12. 10. 2017.
  Pozivamo vas da ispunite upitnik koji je dio istraživanja koje provode Regionalna razvojna agencija Međimurje i Sveučilište Pannonia-Campus Nagykanizsa (PEN) u okviru projekta prekogranične suradnje pod nazivom ATTRACTOUR financiranog iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Svrha upitnika je utvrditi prepoznatljivost Međimurske županije i regije Letenye kao turističkih odredišta te poboljšati razumijevanje navika i potreba posjetitelja i turista. Poznavanje potrošačkih navika omogućava poboljšanje turističkih atrakcija i još bolje prilagođavanje potrebama gostiju. Za ispunjavanje upitnika potrebno vam je 15-ak minuta, a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/4fWCs5 Zahvaljujemo na dobroj volji i trudu!
 • Dani regionalnoga razvoja i EU fondova

  Objavljeno: 06. 10. 2017.
  U Šibeniku su, od 5.-7. listopada, održani "Dani regionalnoga razvoja i EU fondova". U okviru konferencije, organizirane od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac je s regionalnim koordinatorima potpisala Sporazum o suradnji na izradi ˝Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine˝ i procesu pripreme zalihe lokalnih razvojnih projekata vrijedan ukupno 21 milijun kuna. I naša razvojna agencija, kao regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, aktivno će se uključiti u izradu Strategije te pomoći našim općinama i gradovima u stvaranju zalihe razvojnih projekata.   Više o Danima regionalnog razvoja možete pronaći na poveznici.
 • Ažuriran Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga

  Objavljeno: 03. 10. 2017.
  Dana 02. listopada 2017. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je ažurirani Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu. Plan je moguće preuzeti na poveznici ovdje.
 • Strategija regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. godine

  Objavljeno: 24. 07. 2017.
  Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine donesena je na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. te je dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva putem poveznice: http://bit.ly/2tpu3J1
 • Internacionalizacija visokog obrazovanja

  Objavljeno: 05. 12. 2017.
  Dana 4. prosinca 2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija visokog obrazovanja. Opći cilj Poziva: Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju Ciljne skupine: Studenti, nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta Ukupan iznos Poziva: 50 mil HKN Min/max iznos potpore po projektu: 400.000 - 1,8 mil HRK Trajanje projekta: 12-36 mjeseci   Više o Pozivu možete pronaći na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1383
 • Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu

  Objavljeno: 23. 11. 2017.
  Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: - Javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta - Skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima. Prihvatljive aktivnosti: - Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse - Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika Tema/sektor: Mladi, obrazovanje Datum otvaranja natječaja: 25.10.2017. Rok za prijavu: 04.10.2018. Iznosi sredstava: 2.490.000 € Više detalja možete naći na poveznici.
 • Energetska obnova i korištenje OIE u zgradama javnog sektora

  Objavljeno: 16. 11. 2017.
  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je dana 16. studenog 2017. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.  Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.   Više detalja o Pozivu možete pronaći na poveznici http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1431
 • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

  Objavljeno: 10. 10. 2017.
  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Prijavitelji mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s NKD-om objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33. Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000 HRK Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20 mil HRK Status: otvoren od 10.10.2017. do 17.1.2018.   Više detalja o Pozivu možete pronaći na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451 Izvor: strukturnifondovi.hr
 • Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

  Objavljeno: 25. 09. 2017.
  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina". Ciljane skupine 1. nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina - dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu; 2. stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja. Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je podupiranje projekata koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Specifični ciljevi poziva – dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; – osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva; – jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.  Prihvatljivi prijavitelji – jedinice lokalne samouprave; – jedinice regionalne (područne) samouprave; – neprofitne organizacije; – organizacije civilnog društva. Prihvatljivi partneri – udruga; – jedinica lokalne i regionalne samouprave; – javna ustanova; – zaklada. Prihvatljive aktivnosti – odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih; – razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina; – jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina; – promidžba i vidljivost; – upravljanje projektom i administracija. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 99.918.750,00 kn. Najniža vrijednost potpore: 350.000,00 kn Najviša vrijednost potpore: 1.500.000,00 kn Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2019. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1426 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/
 • Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata

  Objavljeno: 18. 09. 2017.
  Dana 18. rujna 2017. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. objavljuju   POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova   Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte (u nastavku teksta: Projektna dokumentacija), utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.   Prihvatljivi podnositelji zahtjeva Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).   Rok za podnošenje zahtjeva Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.   Tekst Poziva, uvjeti i prateća dokumentacija nalaze se u nastavku: Poziv za iskaz interesa Program pripreme lokalnih razvojnih projekata Smjernice za podnositelje zahtjeva Prilog 1 - Dodatak A - Kontrolni obrazac Prilog 2 - Dodatak B - Prijavni obrazac Prilog 3 - Obrazac C - Proračun projekta Prilog 4 - Obrazac za vrednovanje   Prva dopuna - 2. listopada 2017. Smjernice za podnositelje zahtjeva - dopuna 8. Izjava o imovinsko-pravnim odnosima
 • Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. god. 2017-18.)

  Objavljeno: 04. 09. 2017.
  Cilj ovog Poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je indikativan iznos od 25.000.000 HRK, od čega iznos namijenjen podršci partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz tehničku pomoć iznosi 250.000 HRK. Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 200.000 HRK, a najviši može biti 1.500.000 HRK. Projekti se financiraju u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta odnosno prijavitelj nije dužan osigurati vlastito sufinanciranje.   Prihvatljivi prijavitelji: - Pravne osobe - javna tijela: jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. Vodeća partnerska organizacija može biti samo javno tijelo koje je – osnivač osnovnih škola iz županija koje su razvrstane kao područja s indeksom razvijenosti ispod 125% (skupina I., II. i III.) , sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za 2013. godinu.   Prihvatljive aktivnosti: a. Materijalna deprivacija tipa 1 (MD1) – Nedostatak hrane     Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog Poziva su: nabava, skladištenje, prijevoz i podjela hrane krajnjim primateljima pomoći odnosno ciljnoj skupini. b. Tehnička pomoć      - Aktivnosti stručnog usavršavanja u području dobrog financijskog upravljanja, izvješćivanja, javne nabave, nacionalnih propisa povezanih s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći i dr.;     - Nabava informatičke IT i/ili ostale opreme uz pripadajuću podršku i usluge, nužne za provođenje aktivnosti projekta.
 • Natječaj za provedbu operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

  Objavljeno: 07. 08. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" – provedba tipa operacije 5.2.1. "Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala".  Opći cilj Poziva: Cilj ovoga natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi opći troškovi  a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl. Prihvatljivi materijalni troškovi a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta b) građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju d) nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja i f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 150.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-narusenog-elementarnim-nepogodama-2415.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • Dodjela potpore male vrijednosti iz Programa Potpora skupinama proizvođača u 2017. godini

  Objavljeno: 04. 07. 2017.
  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti,  oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godini. Programom „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ Ministarstvo potiče skupine proizvođača, odnosno svako udruženje, neovisno o njegovom pravnom obliku, natpolovičnom većinom sastavljeno od proizvođača i drugih subjekata u lancu proizvodnje proizvoda čiji se naziv želi zaštititi, da započnu postupak zaštite naziva jednom od oznaka: zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti iz Programa su skupine proizvođača, koji ispunjavaju sljedeće uvjete: - više od 50% članova skupine čine proizvođači i drugi subjekti u lancu proizvodnje proizvoda za koji će se izraditi specifikacija, upisani u upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, ako je, obzirom na prirodu proizvoda, takva obveza propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom, - u slučaju udruge, posjeduju Potvrdu nadležnog ureda državne uprave da je statut udruge usklađen sukladno Zakonu o udrugama, - posjeduju odluku skupštine ili drugog mjerodavnog tijela skupine proizvođača o zaštiti naziva proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet, - posjeduju ugovor o izradi Specifikacije proizvoda s izrađivačem Specifikacije (ugovor može biti: Ugovor o djelu - sklopljen s fizičkom osobom ili Ugovor o izradi Specifikacije proizvoda - sklopljen s pravnom osobom), - Povjerenstvo za izradu Programa i provedbu Natječaja potvrdilo je opravdanost pokretanja postupka zaštite naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na temelju dostavljene Podloge za zaštitu naziva proizvoda. NAPOMENA: Skupina proizvođača može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu u okviru ovoga Natječaja. Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi izrade Specifikacije su: - troškovi izrade dokumenta Specifikacija proizvoda za proizvod čiji se naziv želi zaštititi; - troškovi laboratorijskih ispitivanja, ako su potrebna za dokazivanje određenih svojstava proizvoda navedenih u Specifikaciji proizvoda; - troškovi anketnog ispitivanja tržišta, ako je potrebno za dokazivanje određenih tvrdnji navedenih u Specifikaciji proizvoda (prihvatljivo je samo ispitivanje provedeno na više od 1.000 ispitanika od strane  subjekta sa registriranom djelatnošću za istraživanje tržišta). Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti iznosi 691.125,00 kn. Najviša vrijednost potpore, koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 80% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje prijave je 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mps.hr/default.aspx?id=19106 Izvor: http://www.mps.hr/
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi - program zapošljavanja žena

  Objavljeno: 03. 07. 2017.
  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - program zapošljavanja žena". Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je omogućavanje pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični ciljevi - osnaženje i unaprijeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva; - poticanje socijalne uključenosti; - povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. Prihvatljivi prijavitelji - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri Obavezni partneri na projektu - regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, - Centri za socijalnu skrb. Ostali partneri na ovome projektu - udruge; - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - pravne osobe vjerskih zajednica; - ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama. Prihvatljive aktivnosti - zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici; - obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima; - osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala). Prihvatljivi troškovi Izravni troškovi izravni troškovi osoblja troškovi pripadnica ciljane skupine troškovi vanjskih usluga troškovi promidžbe i vidljivosti troškovi nabave opreme. Neizravni troškovi troškovi usluga računovodstva troškovi usluga čišćenja troškovi telefona, vode, električne energije troškovi najma uredskog prostora u dijelu koji se koristi za upravljanje projektom troškovi poštarine troškovi uredskog materijala i sl. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 400.900.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 900.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2020. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/ Izvor: http://www.esf.hr/
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - January
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0