Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva
 • ŽUPANIJA OSIGURALA BESPLATNU ŠKOLSKU PREHRANU ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

  Objavljeno: 27. 09. 2016.
  Hrvatska je među zemljama Europske unije koje imaju visoku stopu rizika od siromaštva te brojni građani ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Kako bi osigurala dodatna sredstva za borbu protiv siromaštva i materijalne deprivacije, Hrvatska je izradila Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., kao strateški okvir za korištenje Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). U tu svrhu je osigurano 43 milijuna eura za Republiku Hrvatsku u razdoblju od 2014. do 2020. godine, od čega je 36,6 milijuna iz Fonda. Cilj Fonda je poticanje socijalne kohezije i uključenosti istodobno smanjujući sve oblike siromaštva te osobito teške oblike poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Fond ne pomaže samo nezaposlenima i korisnicima socijalne skrbi, već i većem broju korisnika, poput ljudi koji ne mogu ostvariti pravo na socijalnu skrb zbog dohodovnog cenzusa. Bjelovarsko-bilogorska županija dana 28.8.2016. godine potpisala je ugovor o provedbi projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u okviru natječaja „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“. Projekt je vrijednosti 957.104,43 kune a projektna dokumentacija izrađena je od strane Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života ugroženih društvenih skupina, dok je specifični cilj osigurati prehranu učenicima osnovnih škola za vrijeme boravka u školi. Kriterij po kojima su djeca odabrana su djeca čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, djeca čiji roditelji imaju status dugotrajno nezaposlene osobe, djeca iz višečlanih obitelji i samohranih roditelja, te djeca koja su smještena u udomiteljskoj obitelji, ali i sva ona djeca koja ne pripadaju u te kategorije i kojoj po procjeni ravnatelja škola treba biti osigurana prehrana. Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je danas Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Osiguravanje školske prehrane u riziku od siromaštva“ s ravnateljima 21 osnovne škole s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, tako da će za 791 učenika, iz 21 osnovne škole s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, biti osigurani besplatni školski obroci i to tijekom cijele školske godine 2016./2017. Izvor: http://www.bbz.hr  
 • U NAJAVI -Podrška razvoju partnerstava OCD-a i ustanova za provedbu programa društveno korisnog rada

  Objavljeno: 27. 09. 2016.
  Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Prihvatljivi prijavitelji:  organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakulteti i umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole) i javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Opći cilj: povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. Specifični ciljevi: osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama; uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata. Ciljane skupine: korisnici usluga organizacija civilnoga društva; skupine u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti; volonteri; zaposlenici u organizacijama civilnoga društva; zaposlenici visokoobrazovnih ustanova; studenti. Ukupna alokacija: za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn. Sufinanciranje projekata: nije zatraženo. Izvor: http://www.esf.hr/
 • IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE U OKVIRU JAVNOG POZIVA “POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA”

  Objavljeno: 15. 09. 2016.
  13. rujna 2016. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je DRUGU IZMJENU NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Poticanje društvenog poduzetništva”. Izmjene natječajne dokumentacije obuhvaćaju sljedeće: Uputa za prijavitelje_Prvi ispravak zamijenjena novom verzijom: Uputa za prijavitelje_Drugi ispravak; Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Prvi ispravak zamijenjen novom verzijom: Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Drugi ispravak; Sažetak poziva_Prvi ispravak zamijenjen je novom verzijom: Sažetak poziva_Drugi ispravak. Sve promjene u okviru Uputa za prijavitelje_Drugi ispravak označene su crvenom bojom radi lakšeg snalaženja potencijalnih Prijavitelja. Cjelokupnu dokumentaciju kao i sve ostale informacije o natječaju možete pronaći na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/
 • INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

  Objavljeno: 15. 09. 2016.
  Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2016. godinu (stanje na dan 07.09.2016.)  
 • RAZVOJNA AGENCIJA DOBILA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PROVEDBU SAVJETODAVNIH I EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI

  Objavljeno: 22. 08. 2016.
  U ponedjeljak, 22. kolovoza 2016., u Osijeku je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava regionalnim koordinatorima, odnosno certificiranim regionalnim razvojnim agencijama, za provedbu aktivnosti koje će doprinijeti povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova. Svečanom potpisivanju prisustvovali su: ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU) Tomislav Petric i čelnici 11 regionalnih koordinatora s kojima su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava među kojima je i Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije. Bespovratna sredstva dodjeljuju se u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Dobivena sredstva utrošiti će se za jačanje i pružanje podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata, informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova, potporu jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata. Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije dobila je bespovratna sredstva u iznosu od 1.157.282,54 kn za provedbu navedenih aktivnosti.  
 • NAJAVA NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.2.1. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

  Objavljeno: 16. 08. 2016.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Raspisivanje natječaja predviđeno je za 22. kolovoza 2016. godine dok će zahtjeve za potporu bit moguće podnositi u AGRONET-u od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine. Prihvatljivi korisnici u tipu operacije 7.2.1 su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Prihvatljiv projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000,00 EUR, a najviši 1.000.000,00 EUR. Izvor: ruralnirazvoj.hr
 • RURALNI RAZVOJ - MJERA 6, OPERACIJA 6.3.1.

  Objavljeno: 12. 08. 2016.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nastavlja s isplatama za projekte unutar operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", a prošli tjedan isplaćena je prva rata za 138 projekata s iznosom potpore od 7,8 milijuna kuna. Ukupno je do sada odobreno 769 projekta s iznosom potpore od 87,5 milijuna kuna. Ovu potporu mali poljoprivrednici mogu iskoristiti za cijeli niz aktivnosti kojima će unaprijediti svoje gospodarstvo. U okviru mjere 6.3. mogu se kupiti domaće životinje, bilje, sjeme i sadni materijal, kupnja zemljišta, mehanizacije i opreme (čak i rabljene) te solarne ploče. Mogu se podizati novi nasadi, poboljšati kvaliteta poljoprivrednog zemljišta te izgraditi objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.   Podsjetimo, potpora predviđena prvim natječajem za operaciju 6.3.1. iznosi ukupno 16.860.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, što omogućava financiranje svih projekata malih poljoprivrednika koji su ispunili kriterije Pravilnika i Natječaja. Svakom poljoprivredniku odobrava se fiksna potpora u iznosu od 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Svi projekti malih poljoprivrednika koje je odobrila Agencija za plaćanja mogu biti isplaćeni u 2 rate - 50% potpore korisnici mogu zatražiti odmah nakon Odluke o dodjeli sredstava, a preostalih 50% nakon provedenih aktivnosti iz poslovnog plana. Potpora unutar podmjere 6.3 može se dodijeliti samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014-2020 po jednom malom poljoprivrednom gospodarstvu.  85% novca za svaki projekt dolazi iz EU proračuna, dok 15% dolazi iz proračuna RH.   Izvor: http://www.apprrr.hr/agencija-odobrila-769-projekata-malih-poljoprivrednika-vrijednih-875-milijuna-kuna-2054.aspx
 • RURALNI RAZVOJ - MJERA 4, OPERACIJA 4.1.1. - OBJAVLJENA RANG LISTA PROJEKATA

  Objavljeno: 12. 08. 2016.
  Natječaj: 11. veljače 2015. do 15. travnja 2015. Zaprimljeno: 1.107 prijava (traženi iznos potpore 2,1 mlrd. kuna) Odbijeno: 160 prijava (8 zbog umjetno stvorenih uvjeta) Odustalo: 7 prijava Privremenih odluka o raspodjeli sredstava: 940 Konačnih odluka o raspodjeli sredstava: 0 Alokacija: 861.840.000 kuna Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna EU i državnog proračuna RH, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela, a intenzitet javne potpore po projektu je maksimalno do 90% ukupno prihvatljivih troškova. Glavni cilj operacije 4.1.1. je modernizacija i povećanje konkurentnosti, pa se prihvatljiva ulaganja odnose i na prilagodbu novouvedenim standardima Europske unije za poljoprivredna gospodarstva, kao i ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti. Spektar prihvatljivih ulaganja u okviru ove operacije je iznimno širok, a uključuje ulaganja u gradnju gospodarskih objekata i prateću infrastrukturu; nabavu opreme, mehanizacije i pratećih sadržaja vezano za vlastitu proizvodnju na gospodarstvu; podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada (osim vinograda); ulaganja u kupnju ili uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje i sl. Izvor: http://www.apprrr.hr/objavljena-rang-lista-projekata-u-operaciji--411-2052.aspx
 • OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 7 “TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA”

  Objavljeno: 12. 08. 2016.
  Ministarstvo poljoprivrede je objavilo u Narodnim novinama Pravilnik o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 • INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje. Izvor: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/eu-fondovi/financijsko-razdoblje-eu-2014-2020/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/360
 • Ruralni razvoj - Mjera 7, operacija 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu

  Objavljeno: 20. 09. 2016.
  Natječaj: Mjera 7., podmjera 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda” Mogući prijavitelji: Korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Minimalna/maksimalna potpora: Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama a najviši 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama Prihvatljive aktivnosti: Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda« Rok za prijavu: Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. rujna 2016. do 5. listopada 2016. godine Više o natječaju: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/objavljen-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-7-2-1-ulaganja-u-gradenje-javnih-sustava-za-vodoopskrbu-odvodnju-prociscavanje-otpadnih-voda/  
 • JAVNI POZIV za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području BBŽ

  Objavljeno: 20. 09. 2016.
  Natječaj: Javni poziv za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije Mogući prijavitelji: Lovozakupnici koji su zaključili ugovor s Bjelovarsko-bilogorskom županijom o zakupu zajedničkog lovišta, imaju ispunjene sve obveze iz Ugovora o zakupu zajedničkog lovišta, nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine, te ispunjavaju i druge potrebne uvjete Nadležno tijelo: Bjelovarsko-bilogorska županija Minimalna/maksimalna potpora: Ovisno o namjeni Prihvatljive aktivnosti: Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije  Rok za prijavu: 30.11.2016. Više o natječaju: http://bbz.hr/natjecaji-uo-za-poljoprivredu/detaljnije/javni-poziv-za-dodjelu-novcanih-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-lovstv2  
 • Podrška razvoju centara kompetencija - JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PREDODABIRU

  Objavljeno: 20. 09. 2016.
  Natječaj: Podrška razvoju centara kompetencija - JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PREDODABIRU Mogući prijavitelji: Organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija2 ) koja je registrirana u RH, poduzetnik koji je ovlašteni punomoćnik zajednice prijavitelja koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj, poduzetnik koji vodi Inovacijski klaster (organizacija klastera) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, pravni subjekt (jedinice lokalne/regionalne samouprave, gospodarska udruženja (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca), i poduzetničke potporne institucije. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva Minimalna/maksimalna potpora: znos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Podršku razvoju Centara kompetencija“, a osiguran je temeljem OPKK, iznosi 785.977.500,00 HRK. Prihvatljive aktivnosti: S obzirom da se radi o ograničenom postupku kroz Poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv bit će odabrani Prijavitelji koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.   Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Rok za prijavu: 18.10.2016. Više o natječaju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1194  
 • NATJEČAJ ZA GRAĐANSKE AKCIJE “NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI” 2016.

  Objavljeno: 20. 09. 2016.
  Natječaj: Natječaj za građanske akcije “Naš doprinos zajednici” 2016. Mogući prijavitelji: Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) registrirani u RH s akcijom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj organizaciji / instituciji. Organizacije koje se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. Nadležno tijelo: Regionalna zaklada za lokalni razvoj "Zamah" Minimalna/maksimalna potpora: Do 13.000,00 kuna Prihvatljive aktivnosti: Cilj natječaja je podrška građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala. Rok za prijavu: 15.10.2016. Više o natječaju: http://www.zamah.hr/natjecaj-za-gradanske-akcije-nas-doprinos-zajednici-2016-2/  
 • RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE

  Objavljeno: 20. 09. 2016.
  Natječaj: Razvoj poslovne infrastrukture Mogući prijavitelji: Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Minimalna/maksimalna potpora: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza. Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.  Rok za prijavu: 31.12.2016. Više o natječaju: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289  
 • JAVNI NATJEČAJ - PROGRAM REGIONALNIH POTPORA ZA KAPITALNA ULAGANJA U PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

  Objavljeno: 20. 09. 2016.
  Natječaj: Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije Mogući prijavitelji: Mali poduzetnici (koji su na dan 31.12.2015. imali minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici (sukladno kategorizaciji veličine poduzetnika prema Uredbi Komisije 651/2014) Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva Minimalna/maksimalna potpora: Maksimalna vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna Prihvatljive aktivnosti: Ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25 posto ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri). Rok za prijavu: 7.10.2016. Više o natječaju: http://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-prema-programu-regionalnih-potpora-za-kapitalna-ulaganja-u-proizvodne-tehnologije  
 • MJERE POTPORE RADU ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA

  Objavljeno: 20. 09. 2016.
  Natječaj: Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja Mogući prijavitelji: Zadruge hrvatskih branitelja  Nadležno tijelo: Ministarstvo branitelja Minimalna/maksimalna potpora: Novčana potpora iznosi 150.000,00 kuna, a zadruge koje su certificirane za ekološku proizvodnju mogu ostvariti 20% veći iznos potpore, koji tada iznosi 180.000,00 kuna.  Prihvatljive aktivnosti: Stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva poput: troškove nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti, troškove nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti koji su vezani uz preradu proizvoda dobivenih primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (odnosi se na zadruge koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom), troškovi nabavke strojeva i opreme za pakiranje i pripremu proizvoda za prodaju, troškove nabavke dostavnih/motornih vozila kada su ista neophodno sredstvo za rad (ovisno o djelatnosti) itd. Rok za prijavu: 28.9.2016. Više o natječaju: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919
 • Ruralni razvoj-Mjera 4, podmjera 4.3., operacija 4.3.1. Inv. u infrastrukturu javnog navodnjavanja

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Mogući prijavitelji: jedinice područne (regionalne) samouprave Nadležno tijelo: ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Minimalna/maksimalna potpora: visina potpore je od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta Prihvatljive aktivnosti: gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav). Rok za prijavu: 27.10.2016. Više o natječaju: http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-operaciju-431---investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja-2038.aspx
 • STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Mogući prijavitelji: ovaj javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Minimalna/maksimalna potpora: iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2016./17. (od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine). Prihvatljive aktivnosti: potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2016./2017. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), koja su ovim Projektom određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater. Rok za prijavu: prijave se zaprimaju od 1.09.2016. godine do 14.10.2016. godine  Više o natječaju: https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-stipendiranje-ucenika-u-obrtnickim-zanimanjima/1471
 • NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

  Objavljeno: 11. 08. 2016.
  Mogući prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća  Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Minimalna/maksimalna potpora: 15.000,00 - 150.000,00 kn Prihvatljive aktivnosti: izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) koja su ovim Projektom određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater. Rok za prijavu: prijave se zaprimaju isključivo od 01.09.2016. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine. Više o natječaju: https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja/1470
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - September
M T W T F S S
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0