Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije
 • Produljen rok za podnošenje zahtjeva za potporu za tip operacije 7.1.1. do 13. listopada

  Objavljeno: 31. 07. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve zainteresirane, a posebice jedinice lokalne samouprave, da je izmjenama Natječaja za provedbu tipa operacije 7.1.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske produljen rok za podnošenje zahtjeva za potporu sa 28.07.2017. na 13.10.2017. godine. Izmjene Natječaja, ostale detalje o Natječaju i navedenoj operaciji možete pogledati ovdje. Izvor: http://www.apprrr.hr/produljen-rok-za-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-operaciju-711-sastavljanje-i-azuriranje-planova-za-razvoj-jedinica-lokalne-samouprave-do-13-listopada-2407.aspx Više informacija o ovome natječaju i drugim otvorenim natječajima također možete saznati na internetskoj stranici Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Strategija regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. godine

  Objavljeno: 24. 07. 2017.
  Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine donesena je na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. te je dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva putem poveznice: http://bit.ly/2tpu3J1
 • Zahtjevi za Mjeru 6 u Agenciji za plaćanja prioritetno se obrađuju

  Objavljeno: 24. 07. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodatno je intenzivirala svoje aktivnosti na obradi zahtjeva za potporu iz mjere 6, zaprimljenih po natječaju za operaciju 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima (813 zahtjeva) te operaciju 6.3.1. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (4189 zahtjeva).    Kako je vidljivo, odaziv korisnika bio je enorman te je bilo potrebno angažirati dodatne snage kako bi se navedeni zahtjevi obradili u primjerenom roku. Trenutno je na obradi zahtjeva angažirano više od 50 djelatnika te se očekuje da će tijekom rujna i listopada biti izdane odluke o dodjeli sredstava.   Korisnici se mole da žurno odgovaraju na zahtjeve za obrazloženja i ispravke koje im upućuje Agencija za plaćanja kako bi se prijave obradile u planiranim rokovima te omogućilo raspisivanje natječaja za navedene operacije, predviđene tijekom listopada, odnosno studenoga ove godine. Izvor: http://www.apprrr.hr/zahtjevi-za-mjeru-6-u-agenciji-za-placanja-prioritetno-se-obraduju-2405.aspx
 • Odlični rezultati korištenja EU fonda za ruralni razvoj: 1,1 mlrd. € vrijednih natječaja je u tijeku

  Objavljeno: 12. 07. 2017.
  Od ukupno 2,38 milijardi eura koji su kroz Program ruralnog razvoja (2014. - 2020.) dostupni Hrvatskoj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i razvoj sela - ukupno 1.114.899.456 eura raspoloživo je kroz dosad raspisane natječaje - to predstavlja gotovo polovicu (46,8%) ukupno dostupnih sredstava za  šestogodišnje razdoblje. Korisnicima Programa koji su uspješno pripremili svoje projekte izdane su odluke o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 625,7 milijuna eura, što čini više od četvrtine dostupnih sredstava u ovom programskom razdoblju (26,3%). Od ukupno dodijeljenih sredstava do sada je isplaćeno 347,4 milijuna eura ili, više od polovice dodijeljenog iznosa (55,5%). Izvor: http://www.apprrr.hr/odlicni-rezultati-koristenja-eu-fonda-za-ruralni-razvoj-11-milijarda-eura-vrijednih-natjecaja-za-razvoj-hrvatske-poljoprivrede-je-u-tijeku-–-do-sad-ugovoreno-26-raspolozivih-sredstava-2391.aspx
 • Odaberite najbolju ponudu uz “Portal ponuda”

  Objavljeno: 06. 07. 2017.
  Portal ponuda je sustav oglašavanja i prikupljanja ponuda za robe, radove i usluge potrebne za realizaciju projekata za koje korisnici ostvaruju potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Korištenje portala ponuda obavezno je za sve neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu, a trenutno se primjenjuje u mjeri 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, mjeri 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ i mjeri 8“ Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“. Portal ponuda namijenjen je dobavljačima opreme, i mehanizacije za poljoprivredu i šumarstvo, građevinskim tvrtkama, pružateljima usluga te drugim poslovnim subjektima koji žele sudjelovati kao izvođači radova te dobavljači roba i usluga u projektima koji se financiraju iz EPFRR-a. Portalom ponuda želi se osigurati transparentan postupak prikupljanja ponuda, odabir najboljih ponuditelja te time i najveća vrijednost za uloženi novac. Više informacija možete saznati putem poveznice na: http://ruralnirazvoj.hr/blog/2017/07/05/portal-ponuda/
 • Obavijest o odgodi raspisivanja drugog natječaja za tip operacije 7.2.1.

  Objavljeno: 04. 07. 2017.
  Na internetskoj stranici Programa ruralnog razvoja objavljena je obavijest o odgodi raspisivanja drugog natječaja za tip operacije 7.2.1., najavljenog za 3. srpnja 2017. godine. Razlog odgode je rad na obradi prvog natječaja za tip operacije 7.2.1., koji će uskoro biti završen. Završetkom obrade odnosno izdavanjem konačnih odluka od strane Agencije za plaćanja steći će se uvjeti za objavu drugog natječaja. O novom datumu raspisivanja natječaja za tip operacije 7.2.1. i datumima održavanja radionica u svrhu pripreme korisnika za navedeni natječaj, korisnici će pravovremeno biti obaviješteni putem internetske stranice Programa ruralnog razvoja i profila na društvenim mrežama. Obavijest o raspisivanju ovoga natječaja i sam natječaj objavit ćemo također na internetskoj stranici Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogoske županije. Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/blog/2017/07/03/obavijest-o-odgodi-drugog-natjecaja-za-tip-operacije-7-2-1/
 • Objavljeni javni pozivi Grada Bjelovara za udruge u području gospodarstva

  Objavljeno: 19. 06. 2017.
  Grad Bjelovar je na njihovoj internetskoj stranici objavio javne pozive za udruge u području gospodarstva. Javni pozivi se odnose na financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u području gospodarstva za 2017. godinu i na sufinanciranje programa i projekata udruga ugovorenih iz fondova Europske unije za 2017. godinu. Treba napomenuti da se udruge u gospodarstvu više ne mogu javiti na "Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u području gospodarstva za 2017. godinu" jer je zatvoren, ali sukladno članku 16. Pravilnika, udruge koje u trenutku raspisivanja natječaja nisu znale ili nisu mogle znati da će imati određena događanja ili aktivnosti nakon raspisanog natječaja, mogu se javiti u UO za gospodarstvo Grada Bjelovara i podnijeti zahtjev za jednokratna sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000,00 kn. Izvor: http://www.bjelovar.hr/
 • Odgođen natječaj za tip operacije 6.2.1.

  Objavljeno: 13. 06. 2017.
  Na internetskim stranicama Programa ruralnoga razvoja objavljena je odgoda raspisivanja natječaja za tip operacije 6.2.1. najavljenog za 13. lipnja 2017. godine. Razlog odgode je rad na izradi novog Pravilnika koji će uskoro biti objavljen na e-savjetovanju, a nakon toga sukladno proceduri i u Narodnim novinama. Objavom novog Pravilnika u Narodnim novinama steći će se uvjeti za objavu natječaja. Više informacija možete saznati putem poveznice na: https://ruralnirazvoj.hr/blog/2017/06/12/odgoda-natjecaja-za-tip-operacije-6-2-1/
 • Za održavanje šuma 17 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja RH

  Objavljeno: 30. 05. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je 36 odluka kojima se korisnicima Mjere 8 Programa ruralnog razvoja „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, dodjeljuju potpore u vrijednosti od gotovo 17 milijuna kuna. Korisnici mjere su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća te jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja, a potpora iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000,00 i 30.000,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti. Popis korisnika i više informacija o dodijeljenim potporama možete saznati putem poveznice na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/za-odrzavanje-suma-17-milijuna-kuna-iz-programa-ruralnog-razvoja-rh/
 • Otvoren poziv na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih

  Objavljeno: 26. 05. 2017.
  Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih. Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih. Fond za zapošljavanje mladih će podupirati tri područja: Inovacije i istraživanja Prenošenje znanja i iskustva (know-how) te dobrih praksi Analize i istraživanja/studije. Ciljana skupina su mladi između 15 i 29 godina, s posebnim fokusom na one starosti između 25-29 godina. Dodatno poseban naglasak  je na ciljanim skupinama: dugoročno nezaposleni, nižeg obrazovanja, radno neaktivne ženske osobe koje se brinu o djetetu/djeci, nacionalne manjine uključujući Rome, tražitelji azila, osobe s mentalnim poremećajima i osobe s invaliditetom. Prihvatljivi predlagatelji mogu biti: jedinice lokalne samouprave, regije /županije, institucije na nacionalnoj razini, državna poduzeća/organizacije, javna i privatne obrazovne i istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, fondacije, poduzetnici, udruženja te socijalni partneri. Vrijednost Fonda je 60,61 milijuna eura, a vrijednost pojedinog projekta mora biti veća od 1 milijun eura. Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. kolovoza 2017. godine. Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/otvoren-poziv-na-egp-i-norveski-fond-za-zaposljavanje-mladih
 • Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata

  Objavljeno: 18. 09. 2017.
  Dana 18. rujna 2017. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. objavljuju   POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova   Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte (u nastavku teksta: Projektna dokumentacija), utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.   Prihvatljivi podnositelji zahtjeva Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).   Rok za podnošenje zahtjeva Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.   Tekst Poziva, uvjeti i prateća dokumentacija nalaze se u nastavku: Poziv za iskaz interesa Program pripreme lokalnih razvojnih projekata Smjernice za podnositelje zahtjeva Prilog 1 - Dodatak A - Kontrolni obrazac Prilog 2 - Dodatak B - Prijavni obrazac Prilog 3 - Obrazac C - Proračun projekta Prilog 4 - Obrazac za vrednovanje
 • Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. god. 2017-18.)

  Objavljeno: 04. 09. 2017.
  Cilj ovog Poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je indikativan iznos od 25.000.000 HRK, od čega iznos namijenjen podršci partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz tehničku pomoć iznosi 250.000 HRK. Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 200.000 HRK, a najviši može biti 1.500.000 HRK. Projekti se financiraju u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta odnosno prijavitelj nije dužan osigurati vlastito sufinanciranje.   Prihvatljivi prijavitelji: - Pravne osobe - javna tijela: jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. Vodeća partnerska organizacija može biti samo javno tijelo koje je – osnivač osnovnih škola iz županija koje su razvrstane kao područja s indeksom razvijenosti ispod 125% (skupina I., II. i III.) , sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za 2013. godinu.   Prihvatljive aktivnosti: a. Materijalna deprivacija tipa 1 (MD1) – Nedostatak hrane     Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog Poziva su: nabava, skladištenje, prijevoz i podjela hrane krajnjim primateljima pomoći odnosno ciljnoj skupini. b. Tehnička pomoć      - Aktivnosti stručnog usavršavanja u području dobrog financijskog upravljanja, izvješćivanja, javne nabave, nacionalnih propisa povezanih s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći i dr.;     - Nabava informatičke IT i/ili ostale opreme uz pripadajuću podršku i usluge, nužne za provođenje aktivnosti projekta.
 • Natječaj za provedbu podmjere 4.3 “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”

  Objavljeno: 30. 08. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila je Natječaj za provedbu podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu«. Opći cilj Poziva: Cilj ovoga natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju primarne  i sekundarne  šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.   Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici su: 1. šumoposjednici, 2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH i 4. jedinice lokalne samouprave   Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi opći troškovi a) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti b) troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica prihvatljivi u iznosu do 4% od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti c) troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice) prihvatljivi u iznosu do 6 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova). d) ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ukoliko je potrebno) prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a., b. i c. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova) i e) troškovi stručnog nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a., b., c., i d. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova). Prihvatljivi materijalni troškovi a) ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd. b) ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd. c) ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 HRK. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Rok za dostavu Rok za podnošenje zahtjeva traje do 22. prosinca 2017.  Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-43-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva-1965.aspx
 • Natječaj za provedbu operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

  Objavljeno: 07. 08. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" – provedba tipa operacije 5.2.1. "Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala".  Opći cilj Poziva: Cilj ovoga natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi opći troškovi  a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl. Prihvatljivi materijalni troškovi a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta b) građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju d) nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja i f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 150.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-narusenog-elementarnim-nepogodama-2415.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

  Objavljeno: 01. 08. 2017.
  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture". Prihvatljivi korisnici - pravne osobe; - fizičke osobe. Prihvatljivi troškovi a) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za preradu proizvoda; b) kod ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda, troškovi opremanja objekata za preradu proizvoda, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje; c) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje; d) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje; e) kod ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila, troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje; f) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada objekata za preradu proizvoda, i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija objekta za preradu proizvoda i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje; g) kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzor objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje; h) opći troškovi do gornje granice od 12% ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu) i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi ukupno 18.300.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po korisniku iznosi do 7.500.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu od 60 do 85% prihvatljivih troškova, ovisno o tipu prihvatljivog korisnika. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 1. studenoga 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8223449.html Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/search.aspx
 • Dodjela potpore male vrijednosti iz Programa Potpora skupinama proizvođača u 2017. godini

  Objavljeno: 04. 07. 2017.
  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti,  oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godini. Programom „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ Ministarstvo potiče skupine proizvođača, odnosno svako udruženje, neovisno o njegovom pravnom obliku, natpolovičnom većinom sastavljeno od proizvođača i drugih subjekata u lancu proizvodnje proizvoda čiji se naziv želi zaštititi, da započnu postupak zaštite naziva jednom od oznaka: zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti iz Programa su skupine proizvođača, koji ispunjavaju sljedeće uvjete: - više od 50% članova skupine čine proizvođači i drugi subjekti u lancu proizvodnje proizvoda za koji će se izraditi specifikacija, upisani u upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, ako je, obzirom na prirodu proizvoda, takva obveza propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom, - u slučaju udruge, posjeduju Potvrdu nadležnog ureda državne uprave da je statut udruge usklađen sukladno Zakonu o udrugama, - posjeduju odluku skupštine ili drugog mjerodavnog tijela skupine proizvođača o zaštiti naziva proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet, - posjeduju ugovor o izradi Specifikacije proizvoda s izrađivačem Specifikacije (ugovor može biti: Ugovor o djelu - sklopljen s fizičkom osobom ili Ugovor o izradi Specifikacije proizvoda - sklopljen s pravnom osobom), - Povjerenstvo za izradu Programa i provedbu Natječaja potvrdilo je opravdanost pokretanja postupka zaštite naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na temelju dostavljene Podloge za zaštitu naziva proizvoda. NAPOMENA: Skupina proizvođača može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu u okviru ovoga Natječaja. Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi izrade Specifikacije su: - troškovi izrade dokumenta Specifikacija proizvoda za proizvod čiji se naziv želi zaštititi; - troškovi laboratorijskih ispitivanja, ako su potrebna za dokazivanje određenih svojstava proizvoda navedenih u Specifikaciji proizvoda; - troškovi anketnog ispitivanja tržišta, ako je potrebno za dokazivanje određenih tvrdnji navedenih u Specifikaciji proizvoda (prihvatljivo je samo ispitivanje provedeno na više od 1.000 ispitanika od strane  subjekta sa registriranom djelatnošću za istraživanje tržišta). Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti iznosi 691.125,00 kn. Najviša vrijednost potpore, koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 80% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje prijave je 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mps.hr/default.aspx?id=19106 Izvor: http://www.mps.hr/
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi - program zapošljavanja žena

  Objavljeno: 03. 07. 2017.
  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - program zapošljavanja žena". Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je omogućavanje pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični ciljevi - osnaženje i unaprijeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva; - poticanje socijalne uključenosti; - povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. Prihvatljivi prijavitelji - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri Obavezni partneri na projektu - regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, - Centri za socijalnu skrb. Ostali partneri na ovome projektu - udruge; - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - pravne osobe vjerskih zajednica; - ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama. Prihvatljive aktivnosti - zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici; - obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima; - osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala). Prihvatljivi troškovi Izravni troškovi izravni troškovi osoblja troškovi pripadnica ciljane skupine troškovi vanjskih usluga troškovi promidžbe i vidljivosti troškovi nabave opreme. Neizravni troškovi troškovi usluga računovodstva troškovi usluga čišćenja troškovi telefona, vode, električne energije troškovi najma uredskog prostora u dijelu koji se koristi za upravljanje projektom troškovi poštarine troškovi uredskog materijala i sl. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 400.900.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 900.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2020. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/ Izvor: http://www.esf.hr/
 • Objavljen Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga

  Objavljeno: 29. 06. 2017.
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI). Opći cilj Programa Opći cilj ovoga Programa je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja te kako bi se unaprijedila  gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova. Prihvatljivi prijavitelji Prihvatljivi prijavitelji po ovome Programu su poduzetničke potporne institucije (osim centara kompetencija i znanstveno tehnoloških parkova) koje su do 31.12.2016. godine upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture, i to: - razvojna agencija; - poduzetnički centar; - poslovni park; - poslovni inkubator; - poduzetnički akcelerator. PPI u privatnom vlasništvu mora biti mikro, malo ili srednje poduzeće na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Prihvatljivi troškovi - pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo); - pružanje usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihova razvoja s posebnim naglaskom na novosnovane MSP-ove (koji posluju kraće od 3 godine). Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 22.800.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 600.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 85% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Bespovratna sredstva dodjeljuju se u okviru otvorenog poziva s rokom dostave projektnih prijava do 1. listopada 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mingo.hr/page/objavljen-program-dodjele-potpora-male-vrijednosti-namijenjenih-pruzanju-visokokvalitetnih-usluga-za-msp-putem-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi Izvor: http://www.mingo.hr/
 • Natječaj za dodjelu za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije

  Objavljeno: 21. 06. 2017.
  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije". Prihvatljivi korisnici – vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama; – pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama; – zajednički korisnik; – znanstveno tijelo. Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi su nastali u okviru aktivnosti koje se provode s ciljem razvoja i/ili uvođenja: – novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš; – nove ili značajno poboljšane opreme; – novih ili značajno poboljšanih proizvoda; – novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi ukupno 3.333.360,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po korisniku iznosi do 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Projekti se mogu financirati u iznosu od 30 do 85% prihvatljivih troškova, ovisno o tipu prihvatljivog korisnika. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 1. listopada 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8220206.html Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/search.aspx
 • Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

  Objavljeno: 09. 06. 2017.
  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“. Cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Prihvatljivi prijavitelji - jedinice lokalne samouprave (gradovi i i općine). Prihvatljive aktivnosti 1. radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi; 2. usluge stručnog nadzora građenja; 3. usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); 4. tehnička pomoć za upravljanje projektom; 5. aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Prihvatljivi troškovi - troškovi radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi; - troškovi stručnog nadzora građenja; - troškovi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); - troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti; - troškovi aktivnosti promidžbe i vidljivosti; - porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 80.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.875.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 85% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2018. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1419 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - September
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0