Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Aktualne vijesti

Vlada RH prihvatila Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 20. travnja prihvatila je Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske je temeljni državni dokument za usmjerenje razvoja u prostoru. Strategiju donosi Hrvatski sabor, nositelj izrade je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. U cilju uravnoteženog i održivog razvoja, podizanja kvalitete života i ublažavanja negativnih demografskih procesa, postavke koncepcije prostornog razvoja su: afirmacija policentričnosti; ublažavanje tempa depopulacije najugroženijih područja; očuvanje identiteta hrvatskog prostora; korištenje prednosti geoprometnog položaja; održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava; povezivanje s europskim prostorom; integrirani pristup prostornom uređenju; aktivna prilagodba dinamici promjena. Više informacija možete pronaći na: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=48347
Aktualne vijesti / 24. 04. 2017. + saznaj više

Usvojena nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom do 2020.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, koja usklađuje sve politike na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini i trendovima kojima je cilj da osobama s invaliditetom sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna. Nacionalna strategija obuhvaća 16 strateških područja, a kroz 78 mjera razrađeno je 199 aktivnosti čiji su nositelji tijela državne uprave, lokalna samouprava, znanstvene institucije i organizacije civilnoga društva. Sredstva za provedbu ove Strategije osigurana su u državnom proračunu. U ovoj godini izdvojit će se 323 milijuna kuna, dok će u 2018. godini biti osigurano 347 milijuna kuna, odnosno 333 milijuna kuna u 2019. godini. Osim tih sredstava, koristit će se sredstva iz Hrvatske lutrije, te financijska sredstva iz europskih fondova.   Više informacija možete pronaći na: http://www.mspm.hr/vijesti-8/ministrica-murganic-vrijednost-strategije-je-u-tome-sto-je-ostvariva-i-mjerljivija-u-odnosu-na-prethodne-dokumente/4540  
Aktualne vijesti / 24. 04. 2017. + saznaj više

Registrirajte svoj projekt unutar Europskog portala projekata ulaganja

U sklopu investicijskog plana za Europu, Europska komisija je pokrenula EIPP, on-line platformu na kojoj je cilj izgraditi most između promotora i investitora EU projekata širom svijeta. Platforma organizatorima nudi mogućnost da prijavitelji poboljšaju vidljivost svojih projekata te potencijalnim investitorima osigurava pristup kontaktima prijavliteljima. Svoj projekt možete predstaviti putem stranice tako da preuzmete i ispunite EIPP obrazac na jednom od službenih jezika Europske unije. Izvor: http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/register-you-project-european-investment-project-portal-eipp
Aktualne vijesti / 20. 04. 2017. + saznaj više

Sljedeći tjedan počinje Tjedan EU fondova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s drugim partnerskim institucijama, organizira informativno-edukativni događaj pod nazivom „Tjedan EU fondova“ koji će se održati od 24. do 28. travnja 2017. godine u hotelu Sheraton u Zagrebu. Održavanjem ovoga petodnevnog događanja žele se široj javnosti predstaviti mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova,  kao i dobrobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj. Program Tjedna EU fondova dostupan je na internetskoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sudjelovanje na Tjednu EU fondova moguće je uz prethodnu prijavu za svaki dan posebno, ovisno o interesu i mogućnostima za sudjelovanje. Obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj stranici Programa ruralnog razvoja. Više informacija možete pronaći na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/tjedan-eu-fondova-2017/
Aktualne vijesti / 19. 04. 2017. + saznaj više

Počela isplata 1 milijarde kuna - drugoga dijela izravne potpore poljoprivrednicima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je od 18. travnja 2017. godine počela isplaćivati druge rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima u iznosu od 1 milijarde kuna.   Ovom isplatom će poljoprivrednicima biti isplaćeni preostali iznos za izravna plaćanja i kompletan iznos za IAKS mjere ruralnog razvoja (Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima) u skladu s jedinstvenim zahtjevom podnesenom za 2016. godinu. Više informacija možete pronaći na: http://www.apprrr.hr/u-utorak-krece-isplata-1-milijarde-kuna---drugog-dijela-izravne-potpore-poljoprivrednicima-2285.aspx
Aktualne vijesti / 19. 04. 2017. + saznaj više

Mladi i mali poljoprivrednici iznimno zainteresirani za podmjere 6.1. i 6.3.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je na svojoj internetskoj stranici statističke podatke vezane uz nedavno završene natječaje u sklopu Mjere 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", podmjera 6.1. i 6.3. Na natječaj za tip operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima"  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimila je 813 zahtjeva, dok je za natječaj za operaciju 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" Agencija zaprimila 4.189 zahtjeva.  U Agenciji trenutno obrađuju pristigle zahtjeve i mole korisnike za strpljenje. Novi natječaji za ove dvije operacije bit će raspisani u zadnjem tromjesečju 2017. godine. Izvor: http://www.apprrr.hr/iznimno-velik-interes-za-potpore-mladim-i-malim-poljoprivrednicima-2282.aspx
Aktualne vijesti / 12. 04. 2017. + saznaj više

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja MSP-a

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“. Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima. Poduzetnici kojima će biti odobrena bespovratna sredstva mogu dobiti od 100.000,00 kn do 1.000.000,00 kn po pojedinom projektu. Vlasnici mikro, malih i srednjih poduzeća mogu slati svoje prijave od 3. svibnja do 31. prosinca 2017. godine. Više informacija o ovome pozivu možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386
Aktualne vijesti / 04. 04. 2017. + saznaj više

Objavljen plan objave natječaja iz programa ruralnog razvoja

Objavljen je plan objave natječaja iz programa ruralnog razvoja za 2017. godinu. Više detalja može pronaći na sljedećoj poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/
Aktualne vijesti / 06. 02. 2017. + saznaj više
 
‹ Prvi  < 5 6 7 8 9 > 

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip