Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Aktualne vijesti

Nagradni natječaj za dječje radove

Nagradni natječaj za dječje literarne i likovne radove na temu "Hrvatska kakvu želimo"   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europska unije pokrenulo je proces izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine (Strategija Hrvatska 2030). Strategija Hrvatska 2030 je dokument koji će odrediti kvalitetu života današnjih i budućih generacija u Hrvatskoj te se sukladno tome u definiranje budućnosti Hrvatske planira uključiti široki krug interesnih skupina i građana Republike Hrvatske. S tim ciljem, Ministarstvo je krajem 2017. pokrenulo promotivnu kampanju „Hrvatska kakvu želimo“ te poziva građane da daju svoj doprinos u stvaranju vizije Hrvatske kakvu žele 2030. godine (sudjelovanjem na participativnim radionicama i popunjavanjem on-line upitnika te dostavnom svoje vizije Hrvatske putem mrežnih stranica http://www.hrvatska2030.hr). Strategija Hrvatska 2030 osobito se tiče mlađih generacija građana Republike Hrvatske, koji su danas djeca, ali 2030. godine će biti punoljetni građani. Radi uključivanja ciljne skupine djece i mladih u proces izrade Strategije Hrvatska 2030, te posredno preko njih poticanja interesa njihovih roditelja, Ministarstvo organizira nagradni natječaj za dječje literarne i likovne radove na temu "Hrvatska kakvu želimo" u kojima mogu sudjelovati sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama http://www.hrvatska2030.hr a pro,vodit će se do kraja ožujka 2018. godine u 4 kategorije: 1. likovni radovi učenika od I. do IV. razreda 2. literarni radovi učenika od I. do IV. razreda 3. likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda 4. literarni radovi učenika od V. do VIII. razreda Za likovne radove dozvoljene su sve tehnike crtanja i kreativnog izražavanja, a literarni rad podrazumijeva pjesmu, priču, sastav ili pismo.   ISKAZ INTERESA OSNOVNIH ŠKOLA I ODABIR NAJBOLJIH RADOVA NA RAZINI ŠKOLA I ŽUPANIJA U natječaju mogu sudjelovati sve osnovne škole koje iskažu interes do 8. veljače 2018. Svim osnovnim školama koje su iskazale interes za sudjelovanje u natječaju, Ministarstvo će, u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, dostaviti detaljne upute za sudjelovanje učenika u natječaju. Odabir najboljih likovnih i literarnih radova učenika po kategorijama najprije treba samostalno organizirati svaka škola do 1. ožujka 2018. Sve škole (prema područnoj pripadnosti) odabrane dječje radove šalju regionalnim koordinatorima, koji su zaduženi za organizaciju i odabir najboljih djela dječjeg stvaralaštva na razini županije, te promociju nagradnog natječaja i osiguravanje prigodnih nagrada na županijskoj razini. Regionalni koordinatori aktivnosti vezane uz nagradni natječaj i organizaciju ocjenjivačkih žirija za odabir dječjih radova rade uz podršku savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Najbolji radovi na županijskoj razini bit će odabrani do 15. ožujka 2018.   ODABIR NAJBOLJIH RADOVA NA NACIONALNOJ RAZINI i SVEČANA DODJELA NAGRADA Nakon toga, regionalni koordinatori dostavljaju odabrane radove Ministarstvu, koje uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja organizira finalni žiri i odabir najboljih djela dječjeg stvaralaštva na nacionalnoj razini. Za sve pobjednike natječaja na županijskim razinama kao i za nacionalne pobjednike, Ministarstvo će upriličiti svečanost dodjele nagrada krajem ožujka 2018. uz prigodan dječji program, izložbu radova i nagrade za sve finaliste natječaja. Predviđena je i izrada slikovnice i kalendara za 2019. sa odabranim dječjim radovima.   PRAVILA NATJEČAJA •  na natječaj se mogu prijaviti svi učenici osnovnih škola koje su iskazale interes za sudjelovanje u natječaju •  učenik smije učestvovati s najviše jednim likovnim uratkom i jednim pisanim radom •  tema rada mora biti „Hrvatska kakvu želim“ •  rad mora biti originalan - radovi koji su prepisani ne mogu sudjelovati u natjecanju •  za sve radove učenici moraju smisliti naslov, a za likovni uradak trebaju napisati i kratak opis (do dvije rečenice) •  pisani rad mora imati najmanje karticu teksta (1800 znakova s razmacima) Ocjenjuju se tri najbolja rada u svakoj kategoriji i nagrađuju poklonima. Matične osnovne škole odabiru do tri rada iz svake kategorije i šalju ih regionalnom koordinatoru na području svoje županije najkasnije do 1. ožujka 2018. do ponoći. Regionalni koordinatori organiziraju odabir po tri rada iz svake kategorije na razini županije i šalju ih Ministarstvu najkasnije do 15. ožujka 2018. do ponoći. Ministarstvo organizira prigodnu svečanost uz dodjelu nagrada krajem ožujka 2018.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti na: nagradninatjecaj@mrrfeu.hr
Aktualne vijesti / 01. 02. 2018. + saznaj više

Indikativni godišnji plan objave natječaja ruralnog razvoja

Ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić, najavio je više od 30 natječaja iz ruralnog razvoja za ovu godinu. Više o prezentaciji dosadašnjih rezultata, planovima za predstojeće razdoblje te sam Indikativni plan možete pronaći na poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/ove-godine-vise-od-30-novih-natjecaja-za-375-milijardi-kuna-potpore-iz-programa-ruralnog-razvoja/
Aktualne vijesti / 25. 01. 2018. + saznaj više

Poziv na radionice Tehnološkog parka Bjelovar

Tehnološki park Bjelovar d.o.o. održava tri besplatne jednodnevne radionice na temu „e-Poslovanje na konkurentnost sutrašnjice“.   Termin održavanja radionica : - Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. godine s početkom u 11.00 sati - Utorak, 23. siječnja 2018. godine s početkom u 11.00 sati - Srijeda, 24. siječnja 2018. godine s početkom u 11.00  sati Predavači: - Dino Dušek, Papion d.o.o. - Ivana Jurković Piščević, Tehnološki park Bjelovar d.o.o. Mjesto održavanja: Tehnološki park Bjelovar d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar, edukacijska dvorana u potkrovlju   Pozivnicu možete pronaći na poveznici: https://tpbj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Dopis-radionice-e-poslovanje.pdf
Aktualne vijesti / 15. 01. 2018. + saznaj više

Indikativni godišnji plan za 2018. godinu

Na poveznici ovdje možete pronaći Indikativni godišnji plan Poziva za dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2018. godinu sa stanjem na dan 9.2.2018.
Aktualne vijesti / 03. 01. 2018. + saznaj više

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila Plan za 2018. godinu

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila je Plan dodjele sredstava i kalendar objave natječaja u 2018.godini. Cjelokupni dokument dostupan je na poveznici https://zaklada.civilnodrustvo.hr/uploads/files/sectionModuleFile/2017/12/01/hDth7EYIZWwK8AJ576uTFIhsmJfiUfdH.pdf
Aktualne vijesti / 05. 12. 2017. + saznaj više

Portal HRVATSKA 2030

Na poveznici HRVATSKA KAKVU ŽELIMO možete pronaći sve o radu na novoj Nacionanoj razvojnoj strategiji do 2030. godine
Aktualne vijesti / 05. 12. 2017. + saznaj više

Predana projektna prijava za izradu prometnog masterplana županije

Sukladno Pozivu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba – faza I i II, Sisačko – moslavačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, u suradnji s županijskim Upravnim odjelom za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu te Zavodom za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, pripremila je projektnu prijavu za navedeni natječaj. Istim bi se trebao, nakon što projekt bude odobren, izraditi Masterplan prometa Bjelovarsko-bilogorske županije s pripadnim prometnim modelom te Strateška procjena utjecaja na okoliš. Trajanje projekta je 21 mjesec, uz ukupna vrijednost od gotovo 7 mil kn.
Aktualne vijesti / 13. 10. 2017. + saznaj više

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od druge polovice listopada 2017. godine započinje s procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje u tekstu: Strategija) kao prvog cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka Hrvatske kao samostalne i suverene države. Građani imaju pravo na kvalitetne obrazovne i zdravstvene usluge, život u čistom okolišu, jednak pristup tržištu rada i drugim javnim dobrima koje je dužna osigurati i pružiti svaka država za boljitak svojih građana. Iskustva pokazuju da su najrazvijenije upravo one zemlje koje su svoj model upravljanja razvojem približile građanima i uspješno ih uključile kao ravnopravne sudionike u procese donošenja odluka od razvojnog značaja. Participativni proces upravljanja razvojem, utemeljen na bliskom partnerstvu između građana, donositelja odluka, poslovnog sektora, civilnog društva i akademske zajednice, stoga je postao osnovna odrednica upravljanja razvojem u suvremenim zemljama. Izradom Strategije želi se dati veći značaj participativnim procesima u upravljanju razvojem Republike Hrvatske te u promišljanje razvojnih problema, potreba i izazova uključiti što širi krug građana iz svih dijelova zemlje. Na ovaj način građani će imati priliku sami izravno sudjelovati u rješavanju razvojnih problema koje prepoznaju kao ograničavajuće čimbenike razvoja na području na kojem žive, te ukazati na pojedine nedovoljno iskorištene razvojne potencijale. Strategija će odrediti budućnost sadašnjih i svih budućih generacija te je stoga već na samom početku procesa potrebno stvoriti kod građana visoku razinu svijesti o tome da uspješna provedba ciljeva Strategije ovisi o aktivnom, odgovornom i usmjerenom djelovanju svih društvenih skupina i pojedinaca. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prepoznaje važnu ulogu regionalnih koordinatora u informiranju i uključivanju širokog kruga građana u procese od značaja za upravljanje razvojem. Zahvaljujući iskustvu u izradi i provedbi regionalnih i lokalnih strateških dokumenata, regionalni koordinatori poznaju lokalne i regionalne razvojne specifičnosti i važnost participativnog pristupa u izradi i provedbi tih dokumenata. Regionalni koordinatori se stoga smatraju neizostavnim akterima u procesu izrade Strategije. Također, regionalna politika bit će jedna od horizontalnih politika koja će se uzimati u obzir pri oblikovanju svih ciljeva Strategije čime se dodatno naglašava značaj regionalnih koordinatora za uspješnu provedbu Strategije. Za oblikovanje vizije kao početnog elementa Strategije tijekom listopada i studenog 2017. godine provest će se osam participativnih događaja u koje će se uključiti oko 800 građana iz različitih dijelova Republike Hrvatske. U organiziranju participativnih događaja vodit će se računa o jednakoj geografskoj pokrivenosti svih područja Hrvatske, kao i zastupljenosti predstavnika svih relevantnih društvenih skupina (javni, privatni, civilni sektor, šira zainteresirana javnost, akademska zajednica). Participativni događaji s građanima provest će se temeljem zajedničkog rada u radionicama u grupama od po 4-6 sudionika koji će putem strukturirano vođenih rasprava zajednički oblikovati razvojnu viziju Hrvatske 2030. godine. Središnja tema ovih događaja je objedinjena pod sloganom „Hrvatska kakvu želimo“. Zahvaljujući dosadašnjem radu na različitim razvojnim projektima, regionalni koordinatori su među najvažnijim pokretačima lokalnog i regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj. Velik broj građana diljem Hrvatske izravno je sudjelovao u provedbi projekata koje u njihovim lokalnim zajednicama provode regionalni koordinatori, a još je veći broj onih koji koriste pozitivne rezultate tih projekata. Prepoznatljivost regionalnih koordinatora kao važnih aktera razvoja u lokalnim i regionalnim zajednicama razlog je zbog kojeg je presudna njihova podrška u uključivanju građana u participativni proces izrade Strategije.   Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, kao regionalni koordinator za BBŽ, aktivno će biti uključena u navedene procese.   Sve buduće informacije o radu na nacionalnoj strategiji pratite na našim internetskim stranicama!
Aktualne vijesti / 16. 10. 2017. + saznaj više
 
 < 1 2 3 4 >  Zadnji ›

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - December
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip