Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

ARHIVA DOKUMENATA

Razvojna Strategija Bjelovarsko-bilogorske županije 2011.-2018.

Strateško planiranje regionalnog razvoja ostvaruje se donošenjem i provedbom višegodišnjih planskih dokumenata. Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji je usvojen 29. prosinca 2009. godine definirani su svi ključni dionici i njihove uloge u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Zakonom je predviđeno da svaka županija donese svoju razvojnu strategiju koja će dati doprinos ukupnom razvoju Hrvatske. Županijska razvojna strategija predstavlja planski dokument jedinica područne (regionalne) samouprave u kojima se određuju osnovni smjerovi razvoja (ciljevi i prioriteti) jedinice područne (regionalne) samouprave pripremljeni na načelu partnerstva. Područja koja Strategija obuhvaća ne odnose se samo na gospodarstvo, već na ukupni društveni rast i razvoj.
Dokumenti / 28. 05. 2014. + saznaj više

Turistički master plan Bjelovarsko-bilogorske županije

U želji da povećaju ekonomske učinke turizma na području svoje ingerencije, odnosno stvore bitne pretpostavke dugoročne tržišne održivosti turističkog razvitka, Bjelovarsko-bilogorska županija i turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije odlučile su krenuti u izradu Turističkog master plana Bjelovarsko-bilogorske županije.
Dokumenti / 28. 05. 2014. + saznaj više

Identifikacija ključnih projekata za implementaciju vizije turističkog razvoja BBŽ

U želji da povećaju današnje ekonomske učinke povezane s turizmom i turističkim privređivanjem, odnosno stvore bitne pretpostavke dugoročne tržišne održivosti turističkog razvoja na području svoje ingerencije, Bjelovarsko-bilogorska županija (u nastavku: BBŽ) i turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije pristupile su tijekom 2008. godine izradi Turističkog master plana Bjelovarsko-bilogorske županije (u nastavku: TMP BBŽ). Izrada ovog dokumenta povjerena za Institutu za turizam, Zagreb. TMP BBŽ finaliziran je i usvojen od strane Naručitelja u veljači 2009. godine, te su time postavljeni temelji za sustavan, koordiniran i planski usmjeravan turistički razvoj ovog područja za razdoblje od sljedećih 10-ak godina.
Dokumenti / 28. 05. 2014. + saznaj više

Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije 2011.-2013.

Bjelovarsko-bilogorska županija osnovala je u prosincu 2010. godine Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u sklopu projekta Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – faza 3, koji se financira u sklopu 4. komponente IPA – Razvoj ljudskih potencijala. U partnerstvo je uključeno 18 predstavnika iz javnog, privatnog i civilnog sektora županije sa osnovnim ciljem smanjiti broj nezaposlenih gdje je osnovna pretpostavka da će lokalna sredina bolje odgovoriti na potrebe tržišta radne snage te će tako zapošljavanje postati učinkovitije.
Dokumenti / 28. 05. 2014. + saznaj više

Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala BBŽ

Smjerovi i vizija lokalnog razvoja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja najbolje se mogu definirati i provesti kroz zajedničku strategiju na županijskoj razini. Strategija razvoja ljudskih potencijala ključni je strateški dokument kojim se definiraju smjerovi politika zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja na županijskoj razini. Ovaj dokument opisuje način i oblik provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala na regionalnoj razini. Ciljevi akcijskog plana izvedeni su iz cilja, prioriteta i mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2011-2013. te će se njihovom realizacijom pridonijeti ostvarenju ukupnih ciljeva.
Dokumenti / 28. 05. 2014. + saznaj više

Akcijski plan za zapošljavanje osoba s invaliditetom za područje BBŽ

Akcijski plan na razini Bjelovarsko-bilogorske županije izrađen je u sklopu projekta “Promicanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada” čiji je cilj promicanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i njihove integracije na tržište rada. Akcijski plan za uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada Bjelovarsko-bilogorske županije, analizira probleme osoba s invaliditetom koji su evidentni u okruženju u kojem se nalaze, te pronalazi odgovore za njihovo prevladavanje, kako bi se osobama s invaliditetom osigurale jednake mogućnosti te pravo na dostojanstven život.
Dokumenti / 28. 05. 2014. + saznaj više

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - August
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip