Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije
 • Objavljeni javni pozivi Grada Bjelovara za udruge u području gospodarstva

  Objavljeno: 19. 06. 2017.
  Grad Bjelovar je na njihovoj internetskoj stranici objavio javne pozive za udruge u području gospodarstva. Javni pozivi se odnose na financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u području gospodarstva za 2017. godinu i na sufinanciranje programa i projekata udruga ugovorenih iz fondova Europske unije za 2017. godinu. Treba napomenuti da se udruge u gospodarstvu više ne mogu javiti na "Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u području gospodarstva za 2017. godinu" jer je zatvoren, ali sukladno članku 16. Pravilnika, udruge koje u trenutku raspisivanja natječaja nisu znale ili nisu mogle znati da će imati određena događanja ili aktivnosti nakon raspisanog natječaja, mogu se javiti u UO za gospodarstvo Grada Bjelovara i podnijeti zahtjev za jednokratna sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000,00 kn. Izvor: http://www.bjelovar.hr/
 • Poziv na radionicu “Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju, faza III.”

  Objavljeno: 16. 06. 2017.
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv na informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III." Informativna radionica održat će se u Zagrebu, 26. lipnja 2017., a namijenjena je potencijalnim prijaviteljima i partnerima u sklopu ovoga poziva. Cilj radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 21. lipnja 2017. Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze i radne materijale. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac. Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1417
 • Informativne radionice za potencijalne prijavitelje na poziv „Jačanje socijalnog dijaloga-faza III.“

  Objavljeno: 14. 06. 2017.
  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. poziva Vas na informativne radionice za Poziv „Jačanje socijalnog dijaloga-faza III.“ koje će se održati prema rasporedu  u nastavku: Mjesto održavanja informativne radionice Vrijeme održavanja informativne radionice Osijek, Filozofski fakultet, L. Jägera 9 19.lipnja 2017., 14:00 h – 17:00 h Split, Hotel Park, Hatzeov perivoj 3 20.lipnja 2017., 12:00 h – 16:00 h Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta  24 27.lipnja 2017., 10:00 h – 14:00 h Radionica je namijenjena svim potencijalnim prijaviteljima i partnerima na projektu, kao i svim zainteresiranim dionicima za ulaganja Europskog socijalnog fonda u područje socijalnog dijaloga i socijalnog partnerstva. Na informativnoj radionici detaljno će se predstaviti ciljevi, aktivnosti i uvjeti Poziva. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da potvrde svoj dolazak putem online prijavnice najkasnije do petka 16. lipnja 2017. do 15 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta dvorane: u Osijeku i Splitu to je 50 osoba, a u Zagrebu 100 osoba. Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/informativne-radionice-za-potencijalne-prijavitelje-na-poziv-jacanje-socijalnog-dijaloga-faza-iii
 • Odgođen natječaj za tip operacije 6.2.1.

  Objavljeno: 13. 06. 2017.
  Na internetskim stranicama Programa ruralnoga razvoja objavljena je odgoda raspisivanja natječaja za tip operacije 6.2.1. najavljenog za 13. lipnja 2017. godine. Razlog odgode je rad na izradi novog Pravilnika koji će uskoro biti objavljen na e-savjetovanju, a nakon toga sukladno proceduri i u Narodnim novinama. Objavom novog Pravilnika u Narodnim novinama steći će se uvjeti za objavu natječaja. Više informacija možete saznati putem poveznice na: https://ruralnirazvoj.hr/blog/2017/06/12/odgoda-natjecaja-za-tip-operacije-6-2-1/
 • Objavljeni termini održavanja radionica za potencijalne korisnike tipa operacije 3.1.1.

  Objavljeno: 07. 06. 2017.
  Djelatnici Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održat će informativne radionice za 1. natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ u okviru mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Radionice su namijenjene fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika koji žele biti uključeni u sustave kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Termini i mjesta održavanja radionica objavljeni su na internetskoj stranici Programa za ruralni razvoj. Za sudjelovanje na radionici potrebno je ispuniti prijavnicu. Više informacija o ovome natječaju možete saznati na internetskoj stranici Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/radionica-za-potencijalne-korisnike-tipa-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode/
 • Za održavanje šuma 17 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja RH

  Objavljeno: 30. 05. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je 36 odluka kojima se korisnicima Mjere 8 Programa ruralnog razvoja „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, dodjeljuju potpore u vrijednosti od gotovo 17 milijuna kuna. Korisnici mjere su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća te jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja, a potpora iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000,00 i 30.000,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti. Popis korisnika i više informacija o dodijeljenim potporama možete saznati putem poveznice na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/za-odrzavanje-suma-17-milijuna-kuna-iz-programa-ruralnog-razvoja-rh/
 • Otvoren poziv na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih

  Objavljeno: 26. 05. 2017.
  Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih. Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih. Fond za zapošljavanje mladih će podupirati tri područja: Inovacije i istraživanja Prenošenje znanja i iskustva (know-how) te dobrih praksi Analize i istraživanja/studije. Ciljana skupina su mladi između 15 i 29 godina, s posebnim fokusom na one starosti između 25-29 godina. Dodatno poseban naglasak  je na ciljanim skupinama: dugoročno nezaposleni, nižeg obrazovanja, radno neaktivne ženske osobe koje se brinu o djetetu/djeci, nacionalne manjine uključujući Rome, tražitelji azila, osobe s mentalnim poremećajima i osobe s invaliditetom. Prihvatljivi predlagatelji mogu biti: jedinice lokalne samouprave, regije /županije, institucije na nacionalnoj razini, državna poduzeća/organizacije, javna i privatne obrazovne i istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, fondacije, poduzetnici, udruženja te socijalni partneri. Vrijednost Fonda je 60,61 milijuna eura, a vrijednost pojedinog projekta mora biti veća od 1 milijun eura. Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. kolovoza 2017. godine. Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/otvoren-poziv-na-egp-i-norveski-fond-za-zaposljavanje-mladih
 • Objavljene izmjene pet natječaja za podmjeru 4.1.

  Objavljeno: 23. 05. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 22. svibnja 2017. godine Izmjene natječaja za podmjeru 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva za:   – operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn) – operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn) – operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn) – operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn)     – operaciju 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, ukupnog iznosa raspoloživih sredstava javne potpore od 200.000.000,00 kn. Indikativni iznos za kombinacije projekata iz tipova operacija 4.1.1. i 4.1.2. je 125.000.000,00 kn, a indikativni iznos za projekte samo iz tipa operacije 4.1.2 je 75.000.000,00 kn. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 17. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 17. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. O otvorenim natječajima za podmjeru 4.1. i drugim otvorenim natječajima možete saznati više na internetskoj stranici Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/obavijest-o-izmjenama-natjecaja-za-operaciju-4-1-1/
 • Objavljen Pravilnik o provedbi podmjere 4.2

  Objavljeno: 16. 05. 2017.
  Ministar poljoprivrede 8. svibnja donio je Pravilnik o provedbi podmjere 4.2  – „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Pravilnik je objavljen u tiskanom izdanju Narodnih novina i na internetskoj stranici Narodnih novina. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, osmoga dana od objave, stječu se preduvjeti za raspisivanje natječaja 22. svibnja 2017. godine. Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/objavljen-je-pravilnik-o-provedbi-podmjere-4-2/
 • Dani otvorenih vrata lokalnih EU projekata u Hrvatskoj

  Objavljeno: 03. 05. 2017.
  "Dani otvorenih vrata lokalnih EU projekata u Hrvatskoj" održat će se u razdoblju od 6. do 13. svibnja 2017. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije te u okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna. Cilj  održavanja „Dana otvorenih vrata lokalnih EU projekata u Hrvatskoj“ je predstaviti najširoj javnosti projekte koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica. Više informacija možete saznati putem poveznice na:  http://www.strukturnifondovi.hr/dani-otvorenih-vrata-eu-projekata
 • Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu za 2017. godinu

  Objavljeno: 23. 06. 2017.
  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. Opći cilj poziva Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Posebni ciljevi Poziva - poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema; - podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici; - poticanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih. Prihvatljivi prijavitelji i partneri - udruge mladih i za mlade, osnovane temeljem Zakona o udrugama; - jedinice lokalne samouprave; - jedinice regionalne (područne) samouprave; - javne ustanove, osnovane temeljem Zakona o ustanovama. Prihvatljive aktivnosti Za prioritetno područje A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu - zapošljavanje mlade nezaposlene osobe; - neposredan rad s korisnicima; - edukacijske aktivnosti; - promotivne aktivnosti; - javno-zagovaračke aktivnosti; - individualni i grupni rad s korisnicima; - usluge evaluacije; - volonterske aktivnosti; - socijalna i humanitarna djelatnost udruga; - nabava opreme potrebne za rad. Za prioritetno područje A.2. Lokalni info-centri za mlade - zapošljavanje mlade nezaposlene osobe; - savjetodavne usluge za mlade; - informiranje mladih; - edukacijske aktivnosti; - promotivne aktivnosti; - neposredan rad s korisnicima; - individualni i grupni rad s korisnicima; - javno-zagovaračke aktivnosti; - usluge evaluacije; - socijalna i humanitarna djelatnost udruga; - nabava opreme potrebne za rad Lokalnog info-centra za mlade. Za prioritetno područje A.3. Regionalni i lokalni programi za mlade - edukacijske aktivnosti - promotivne aktivnosti (vidljivost projekta); - direktan rad s mladima; - provođenje istraživanja/analize potreba mladih; - javno-zagovaračke aktivnosti; - usluge evaluacije; - volonterske aktivnosti; - nabava opreme potrebne za rad. Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi izravni troškovi 1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti), 2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti), 3. Oprema i roba (do 10% iznosa koji se traži od Ministarstvo), 4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.). Prihvatljivi neizravni troškovi - troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično); - bankovni troškovi; - poštanski troškovi; - troškovi uredskog materijala; - troškovi knjigovodstva. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 3.800.000,00 kn. Po prioritetnim područjima: A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu planirana vrijednost je 2.133.000,00 kn. Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 50.000,00 kn. Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 150.000,00 kn. A.2. Lokalni info-centri za mlade planirana vrijednost je 1.000.000,00 kn. Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 50.000,00 kn. Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 120.000,00 kn. A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade planirana vrijednost je 667.000,00 kn. Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 40.000,00 kn. Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 70.000,00 kn. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 21. srpnja 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mdomsp.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2017-godini-4426/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-za-2017-godinu/5604 Izvor: http://www.mdomsp.hr/
 • Natječaj za dodjelu za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije

  Objavljeno: 21. 06. 2017.
  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije". Prihvatljivi korisnici – vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama; – pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama; – zajednički korisnik; – znanstveno tijelo. Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi su nastali u okviru aktivnosti koje se provode s ciljem razvoja i/ili uvođenja: – novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš; – nove ili značajno poboljšane opreme; – novih ili značajno poboljšanih proizvoda; – novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi ukupno 3.333.360,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po korisniku iznosi do 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Projekti se mogu financirati u iznosu od 30 do 85% prihvatljivih troškova, ovisno o tipu prihvatljivog korisnika. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 1. listopada 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8220206.html Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/search.aspx
 • Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju, faza III.

  Objavljeno: 16. 06. 2017.
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ Odgojno-obrazovni sustav mora omogućiti svim građanima kvalitetno obrazovanje te stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, aktivno građanstvo te osobno ostvarenje. Učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju posebno ranjivu skupinu djece i mladih ljudi, a njihovo osnaživanje i izjednačavanje u mogućnostima, uz opće mehanizme podrške namijenjene svim učenicima, zahtijeva i dodatne, specifične mehanizme. Ciljane skupine Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika. Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Specifični cilj poziva - pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Prihvatljivi prijavitelji - jedinice lokalne samouprave; - jedinice regionalne (područne) samouprave. Prihvatljive aktivnosti - provedba postupka selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju; - provedba programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi; - rad pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika; - aktivnosti povezane s upravljanjem i provedbom projekta; - aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivošću. Prihvatljivi troškovi izravni troškovi osoblja; ostali troškovi. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 320.000.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti); do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeka, Split, Velika Gorica kao osnivače osnovnih i srednjih škola; do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola Sufinanciranje projekata u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi: 5% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH 8% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH 15% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH 20% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 21. srpnja 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1417 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/
 • Predlaganje Programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. god.

  Objavljeno: 13. 06. 2017.
  Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za predlaganje Programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini. Prihvatljivi prijavitelji Pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti. Prihvatljive aktivnosti - otvaranje i opremanje knjižara; - unaprjeđenje knjižarske djelatnosti; - zapošljavanje i samozapošljavanje u okviru knjižarske djelatnosti; - zapošljavanje novih suradnika u književno-nakladničkoj djelatnosti; - promidžbene akcije; - promidžbeni programi kojima se povećava prisutnost knjige u medijima; - organizacija promotivno-prodajnih manifestacija; - razvoj platformi za mrežnu prodaju i distribuciju knjiga; - nabava i razvoj novih softvera i tehnologija razvoj novih kanala distribucije i prodaje knjiga; - aktivnosti vezane za poticanje čitanja i povećanje čitateljske publike; - uključivanje stručnjaka u razvoj nakladničke i knjižarske djelatnosti. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 2.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 250.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 85% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 26. lipnja 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18723 Izvor: http://www.min-kulture.hr/
 • Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

  Objavljeno: 09. 06. 2017.
  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“. Cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Prihvatljivi prijavitelji - jedinice lokalne samouprave (gradovi i i općine). Prihvatljive aktivnosti 1. radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi; 2. usluge stručnog nadzora građenja; 3. usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); 4. tehnička pomoć za upravljanje projektom; 5. aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Prihvatljivi troškovi - troškovi radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi; - troškovi stručnog nadzora građenja; - troškovi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); - troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti; - troškovi aktivnosti promidžbe i vidljivosti; - porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 80.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.875.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 85% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2018. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1419 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/
 • Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih

  Objavljeno: 01. 06. 2017.
  Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja raspisala je natječaj za dodjelu financijskih podrški projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. Ministarstvo dodjeljuje podrške u dva prioritetna područja: P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih. Nacionalna zaklada podrške dodjeljuje u 3 podkategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim područjima natječaja: 1) škola u zajednici s nultom tolerancijom za govor mržnje i nasilje (odgoj i obrazovanje za ljudska prava, nenasilno rješavanje sukoba, odgovornost i aktivno građanstvo) – do 10 podrški 2) "Otisak srca" za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo) – do 10 podrški 3) holistička škola i zajednica (odgoj i obrazovanje o zdravim načinima življenja, očuvanju prirode i održivom razvoju) – do 10 podrški Opći cilj Natječaja Opći cilj Natječaja je povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Posebni ciljevi Natječaja Posebni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti: - promicanju jednakopravnosti, socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta; - povećanju znanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu;  - unapređenju životnih vještina djece i mladih; - poticanju kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina te zdravih stilova života u djece i mladih; - razvijanju vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih znanosti. Prihvatljivi prijavitelji - udruge - osnovne i srednje škole. Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi. Udruga kao nositelj projekta može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt s jednim ili više partnera, ali ista udruga može biti partner u više projekata. Prihvatljive aktivnosti - edukativne aktivnosti; - izlaganja; - radionice; - grupni i individualni rad s djecom i mladima; - ankete; - izrada edukacijskih materijala; - nabava didaktičkog materijala i opreme za provedbu aktivnosti; - druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva projekta. Popis prihvatljivih aktivnosti nije sveobuhvatan, već služi u svrhu navođenja primjera aktivnosti prihvatljivih za financiranje te će odgovarajuće aktivnosti  koje nisu navedene također biti razmatrane za financiranje. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupni iznos financijske potpore iznosi 9.000.000,00 kn. Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 6.000.000,00 kn, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kn, a najveći 200.000,00 kn. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 3.000.000,00 kn. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kn, a najveći 100.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. lipnja 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećim poveznicama: https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-6?cat=258 https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/nacionalna-zaklada-u-suradnji-s-ministarstvom-znanosti-i-obrazovanja-raspisala-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-podrski-projektima-udruga/2017-05-30 Izvori:  https://mzo.hr/hr/ https://zaklada.civilnodrustvo.hr/
 • Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

  Objavljeno: 01. 06. 2017.
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima. Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge. Prihvatljive aktivnosti - ulaganje u unaprjeđenje poslovanja; - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje; - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga; - prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora; - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete; - upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva; - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta. Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost): - sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma - usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1.500.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. srpnja 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta Izvor: http://www.mingo.hr/
 • Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

  Objavljeno: 01. 06. 2017.
  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje socijalnog dijaloga – faza III". Socijalni dijalog je temelj europske socijalne politike i pomaže stvaranju dostojanstvenih radnih uvjeta svih radnika i radnica, unaprjeđenju radnog zakonodavstva te razvoju socijalnog partnerstva kao alata za ostvarivanje svima zajedničkih ciljeva poput otvaranja novih radnih mjesta, razvoja boljeg životnog standarda i gospodarskog rasta.  Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Specifičan cilj poziva Specifičan cilj ovoga poziva je unaprjeđenje kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini Prihvatljivi prijavitelji Socijalni partneri: - sindikat; - udruga sindikata više razine; - udruga poslodavaca; - udruga poslodavaca više razine; - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi partneri Socijalni partneri: - sindikat; - udruga sindikata više razine; - udruga poslodavaca; - udruga poslodavaca više razine; - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika; - udruge; - znanstvene organizacije; - javna visoka učilišta. Prihvatljive aktivnosti Upravljanje projektom i administracija Jačanje sektorskog socijalnog dijaloga i sektorskih socijalnih vijeća Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta socijalnih partnera Analiza, istraživanje i praćenje socijalnog dijaloga Jačanje  kapaciteta hrvatskih socijalnih partnera kroz međunarodnu suradnju, sudjelovanje u međunarodnim  udruženjima socijalnih partnera, na EU i globalnoj razini te međunarodnim oblicima radničke participacije Promidžba i vidljivost Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće aktivnosti koje doprinose ostvarenju općeg i specifičnog cilja Poziva na dostavu projektnih prijedloga, a koje nisu spomenute također uzeti u obzir za financiranje. Prijavitelj mora pri provedbi projektnih aktivnosti osigurati poštovanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 18.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 400.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. kolovoza 2017. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1416 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/
 • 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima za velike korisnike

  Objavljeno: 31. 05. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" – provedba tipa operacije 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" za velike korisnike. Cilj natječaja Cilj ovoga natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet natječaja.  ​Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća: - fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike; - fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru; - proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. Financijska alokacija i bespovratna sredstva Sredstva javne potpore iznose ukupno 120.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za sve sektore. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za sektor prerade mesa i mlijeka, odnosno 2.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za ostale sektore. Početnici mogu ostvariti najviši iznos potpore od 200.000,00 eura. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi: a) prihvatljivi opći troškovi: troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.  b) prihvatljivi nematerijalni troškovi i c) prihvatljivi materijalni troškovi. Rok predaje zahtjeva za potporu Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati  i traje do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.  Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-42-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i/ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-1963.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
 • 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima za mikro, male i srednje korisnike

  Objavljeno: 31. 05. 2017.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" – provedba tipa operacije 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" za mikro, male i srednje korisnike. Cilj natječaja Cilj ovoga natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet natječaja.  ​Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća: - fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike; - fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru; - proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. Financijska alokacija i bespovratna sredstva Sredstva javne potpore iznose ukupno 180.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za sve sektore. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za sektor prerade mesa i mlijeka, odnosno 2.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za ostale sektore. Početnici mogu ostvariti najviši iznos potpore od 200.000,00 eura. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi: a) prihvatljivi opći troškovi: troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.  b) prihvatljivi nematerijalni troškovi i c) prihvatljivi materijalni troškovi. Rok predaje zahtjeva za potporu Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati  i traje do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.  Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-42-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i/ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-1963.aspx Izvor: http://www.apprrr.hr
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - June
M T W T F S S
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0