Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Katalog informacija

Poslove službenika za informiranje Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. obavlja diplomirana pravnica Slobodanka Čalić (telefon: 043/225-990, e-mail: slobodanka@rerabbz.hr), viša savjetnica.


P: Kako ostvariti pravo na pristup informacijama?

O: Podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

Usmeni zahtjev podnosi se osobno u službenim prostorijama Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u Bjelovaru, P. Preradovića 4/I, kod službenice za informiranje.

Pismeni zahtjev sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama podnosi se putem pošte na adresu: Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar – službenik za informiranje.

Službenik za informiranje po sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješci odobrava i omogućava ovlašteniku pristup informaciji po mogućnosti odmah, a najkasnije u roku od 15 dana.

 

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - May
M T W T F S S
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip