Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Naše usluge

 • pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje,
 • razmjena informacija u svrhu regionalnog razvoja,
 • stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža,
 • promocija regije,
 • potpora razvojnim programima uključujući i javno – privatna partnerstva, direktne investicije, joint –venture inicijative,
 • posredovanje u suradnji sa nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama,
 • privlačenje direktnih stranih investicija (FDI – foreign direct investment),
 • izgrađivanje institucionalnih kapaciteta,
 • pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz predpristupne fondove EU i dr.,
 • ispitivanje tržišta i javnog mnijenja,
 • izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata,
 • pružanje tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje,
 • provođenje specijalističkih edukativnih programa,
 • informiranje i pružanje konzalting usluga,
 • savjetovanje, osim poreznog i investicijskog,
 • promidžba,
 • izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva,
 • zastupanje inozemnih tvrtki,
 • izrada i ažuriranje strateških planova

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - August
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip