Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Bjelovarski poduzetnik 2016

Objavljen je Javni poziv za subvencioniranje kamata iz kreditne linije Bjelovarski poduzetnik 2016 u 2017. godini.

Grad Bjelovar će subvencionirati dio redovne kamate na odobrene kredite poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ u visini do max. 2 postotna poena (2% za proizvodne djelatnosti i 1% za uslužne djelatnosti).

Subvencije kamatne stope su potpore male vrijednosti (de minimis potpore) koje su uređene Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine.
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku odobrenja potpore, kada podnositelj zahtjeva stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

1. Grad Bjelovar će subvencionirati kamate za kredite odobrenog iznosa:

- najniži iznos: 40.000,00 kuna,
- najviši iznos: 2.500.000,00 kuna,
- a iznimno, kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta (objekata, postrojenja i opreme) max. 5.000 000,00 kn odnosno 40% od iznosa ukupne vrijednosti investicije (odnosi se na investicije veće od 2.500 000,00 kn ).

2. Podnosioci zahtjeva za subvenciju kamata mogu biti poduzetnici:

a) kojima je odobren kredit iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“,
b) koji u posljednje tri fiskalne godine, uključujući godinu odobrenja subvencije kamata iz odobrenog kredita, nisu ostvarili potpore male vrijednosti (de minimis potpore) veće od 200 000 eura i
c) koji nemaju financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru.

Rok za podnošenje zahtjeva:

Rok za podnošenje zahtjeva je tijekom cijele 2017.ž

Više informacija na poveznici: http://www.bjelovar.hr/natjecaji/javni-poziv-za-subvencioniranje-kamata-iz-kreditne-linije-bjelovarski-poduzetnik-2016-u-2017-godini/

Izvor: http://www.bjelovar.hr

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - June
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip