Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Prihvatljivi troškovi
- troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko tu dokumentaciju priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
- prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
- troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
- ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
- troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
- troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna bespovratna sredstva predviđena za ovaj Poziv iznose 38.000.000,00 kn.
Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosi 20.000,00 kn.
Najviša vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosi 1.000.000,00 kn.
Maksimalan intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća, a iznosi do 85% prihvatljivih troškova za mikro i malo poduzeće, odnosno do 65% prihvatljivih troškova za srednje poduzeće.

Rok za dostavu
Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to:
1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine
2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406
Izvor: www.strukturnifondovi.hr

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - December
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip