Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Dodjela potpore male vrijednosti iz Programa Potpora skupinama proizvođača u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti,  oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godini.
Programom „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ Ministarstvo potiče skupine proizvođača, odnosno svako udruženje, neovisno o njegovom pravnom obliku, natpolovičnom većinom sastavljeno od proizvođača i drugih subjekata u lancu proizvodnje proizvoda čiji se naziv želi zaštititi, da započnu postupak zaštite naziva jednom od oznaka: zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

Prihvatljivi korisnici
Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti iz Programa su skupine proizvođača, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- više od 50% članova skupine čine proizvođači i drugi subjekti u lancu proizvodnje proizvoda za koji će se izraditi specifikacija, upisani u upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, ako je, obzirom na prirodu proizvoda, takva obveza propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom,
- u slučaju udruge, posjeduju Potvrdu nadležnog ureda državne uprave da je statut udruge usklađen sukladno Zakonu o udrugama,
- posjeduju odluku skupštine ili drugog mjerodavnog tijela skupine proizvođača o zaštiti naziva proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet,
- posjeduju ugovor o izradi Specifikacije proizvoda s izrađivačem Specifikacije (ugovor može biti: Ugovor o djelu - sklopljen s fizičkom osobom ili Ugovor o izradi Specifikacije proizvoda - sklopljen s pravnom osobom),
- Povjerenstvo za izradu Programa i provedbu Natječaja potvrdilo je opravdanost pokretanja postupka zaštite naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na temelju dostavljene Podloge za zaštitu naziva proizvoda.
NAPOMENA: Skupina proizvođača može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu u okviru ovoga Natječaja.

Prihvatljivi troškovi
Prihvatljivi troškovi izrade Specifikacije su:
- troškovi izrade dokumenta Specifikacija proizvoda za proizvod čiji se naziv želi zaštititi;
- troškovi laboratorijskih ispitivanja, ako su potrebna za dokazivanje određenih svojstava proizvoda navedenih u Specifikaciji proizvoda;
- troškovi anketnog ispitivanja tržišta, ako je potrebno za dokazivanje određenih tvrdnji navedenih u Specifikaciji proizvoda (prihvatljivo je samo ispitivanje provedeno na više od 1.000 ispitanika od strane  subjekta sa registriranom djelatnošću za istraživanje tržišta).

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti iznosi 691.125,00 kn.
Najviša vrijednost potpore, koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kn.
Projekti se mogu financirati u iznosu do 80% prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu
Rok za podnošenje prijave je 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.mps.hr/default.aspx?id=19106
Izvor: http://www.mps.hr/

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip