Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Građenje reciklažnih dvorišta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ''Građenje reciklažnih dvorišta''.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Cilj Poziva
Cilj ovoga Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti
- aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova,
- aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta,
- aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe  reciklažnog dvorišta,
- aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom,
- aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta,
- stručni nadzor građevinskih radova,
- projektantski nadzor,
- usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova,
- tehnička pomoć za upravljanje projektom,
- informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta,
- aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 144.500.000,00 kn.
Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosi 500.000,00 kn
Najviša vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosi 4.500.000,00 kn.
Projekti se mogu financirati u iznosu do 85% prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1387
Izvor: www.strukturnifondovi.hr

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - December
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip