Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

Cilj ovog poziva
Podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Predmet poziva

Poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP-ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Financijska alokacija, iznosi i intenzitet bespovratnih sredstava
Temeljem OPKK u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano je 114.000.000,00 kuna za razdoblje do 31.12.2017. godine.
Najniža vrijednost potpore (najniži iznos bespovratnih sredstava) po pojedinom projektu iznosi 760.000,00 kuna, a ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.600.000,00 kuna. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 50%.
Intenzitet potpore male vrijednosti ne može prelaziti 75%. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji
Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive su aktivnosti namijenjene primjeni rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (razine tehnološke spremnosti TRL 8 i 9) kako bi se potaknule poslovne aktivnosti i pokrenula proizvodnja i usluga (novih za poduzeće i/ili novih na tržištu) te ostvarili pozitivni poslovni rezultati i rast poduzeća s potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljive aktivnosti uključuju i inovacije procesa i organizacije poslovanja, pribavljanje i dobivanje patenata i drugih oblika nematerijalnog vlasništva, savjetodavne usluge za inovacije te usluge podrške inovacijama.
Projektom će se financirati slijedeće prihvatljive aktivnosti:
a) Potpore za inovacije za MSP
• Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
• Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja
b) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja
• Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta
• Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
c) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (potpore male vrijednosti (de minimis))
• Revizija projekta
• Informiranje i vidljivost
• Priprema natječajne dokumentacije
• Usluge upravljanja projektom

Rokovi za prijavu
Projektne prijave podnose se od 09. siječnja 2017. godine.


Više informacija kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1318
Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - November
M T W T F S S
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip