Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Natječaj za dodjelu za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije".

Prihvatljivi korisnici
– vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama;
– pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama;
– zajednički korisnik;
– znanstveno tijelo.

Prihvatljivi troškovi
Prihvatljivi troškovi su nastali u okviru aktivnosti koje se provode s ciljem razvoja i/ili uvođenja:
– novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš;
– nove ili značajno poboljšane opreme;
– novih ili značajno poboljšanih proizvoda;
– novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi ukupno 3.333.360,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po korisniku iznosi do 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Projekti se mogu financirati u iznosu od 30 do 85% prihvatljivih troškova, ovisno o tipu prihvatljivog korisnika.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 1. listopada 2017. godine.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8220206.html
Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/search.aspx

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - September
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip