Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Objavljen Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Opći cilj Programa
Opći cilj ovoga Programa je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja te kako bi se unaprijedila  gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji po ovome Programu su poduzetničke potporne institucije (osim centara kompetencija i znanstveno tehnoloških parkova) koje su do 31.12.2016. godine upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture, i to:
- razvojna agencija;
- poduzetnički centar;
- poslovni park;
- poslovni inkubator;
- poduzetnički akcelerator.
PPI u privatnom vlasništvu mora biti mikro, malo ili srednje poduzeće na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi troškovi
- pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo);
- pružanje usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihova razvoja s posebnim naglaskom na novosnovane MSP-ove (koji posluju kraće od 3 godine).

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 22.800.000,00 kn.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kn.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 600.000,00 kn.
Projekti se mogu financirati u iznosu do 85% prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu
Bespovratna sredstva dodjeljuju se u okviru otvorenog poziva s rokom dostave projektnih prijava do 1. listopada 2017. godine.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.mingo.hr/page/objavljen-program-dodjele-potpora-male-vrijednosti-namijenjenih-pruzanju-visokokvalitetnih-usluga-za-msp-putem-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi
Izvor: http://www.mingo.hr/

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - September
M T W T F S S
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip