Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. god. 2017-18.)

Cilj ovog Poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama.

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je indikativan iznos od 25.000.000 HRK, od čega iznos namijenjen podršci partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz tehničku pomoć iznosi 250.000 HRK.

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 200.000 HRK, a najviši može biti 1.500.000 HRK.

Projekti se financiraju u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta odnosno prijavitelj nije dužan osigurati vlastito sufinanciranje.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

- Pravne osobe - javna tijela: jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja.

Vodeća partnerska organizacija može biti samo javno tijelo koje je – osnivač osnovnih škola iz županija koje su razvrstane kao područja s indeksom razvijenosti ispod 125% (skupina I., II. i III.) , sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za 2013. godinu.

 

Prihvatljive aktivnosti:

a. Materijalna deprivacija tipa 1 (MD1) – Nedostatak hrane

    Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog Poziva su: nabava, skladištenje, prijevoz i podjela hrane krajnjim primateljima pomoći odnosno ciljnoj skupini.

b. Tehnička pomoć 

    - Aktivnosti stručnog usavršavanja u području dobrog financijskog upravljanja, izvješćivanja, javne nabave, nacionalnih propisa povezanih s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći i dr.;
    - Nabava informatičke IT i/ili ostale opreme uz pripadajuću podršku i usluge, nužne za provođenje aktivnosti projekta.

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - December
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip