Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma je objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva". U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

Opći cilj:

povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi Poziva:
1.  Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora
2. Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;
3.  Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.

Ciljne skupine Poziva:

1.       nezaposleni:

a.       mlađi od 25 godina i/ili

b.       stariji od 54 godine i/ili

c.       osobe s invaliditetom 

2.      stručnjaci  iz turističko-ugostiteljskog sektora:

a.      predavači u ustanovama za obrazovanje odraslih i/ili

b.      mentori praktične nastave zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu koja se organizira na radnom mjestu kod poslodavca

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava:  

Ukupna financijska alokacija  u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga  iznosi  31.500.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni  udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz  Državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti  pojedinom projektu iznosi  500.000,00 kn.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu  iznosi 2.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih  troškova.

U ovom pozivu na dostavu projektnih prijedloga PT1 osigurava Korisnicima isplatu predujma u iznosu do max. 40% bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji:

ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Prihvatljivi partneri:

a) ustanove za obrazovanje odraslih

b) udruge

c) gospodarski subjekti koji djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

d) regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Rok za podnošenje projektnih prijedloga

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 3. svibnja 2017.

Više informacija naći ćete na sljedećoj poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1372

Izvor: www. strukturnifondovi.hr

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - April
M T W T F S S
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip