Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom".
Kroz ovaj Poziv se daje podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi / centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska te prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Cilj poziva:

Daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

Ciljne skupine:

- osobe s invaliditetom

- djeca s teškoćama u razvoju

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava:

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 30.039.000,00 kn.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 765.000,00 kn.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 11.475.000,00 kn.

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih troškova.

Prijavitelj i partneri:

Ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge osobama s invaliditetom definirana u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Prihvatljive aktivnosti

Element : Aktivnosti za poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, u svrhu sprječavanja institucionalizacije i podrške procesu deinstitucionalizacije

a)    Pružanje usluge organiziranog stanovanja uz podršku i/ili

b)    Uspostavljanje, razvijanje i provedba ostalih nedostatnih usluga u zajednici u svrhu prevencije institucionalizacije i podrške deinstitucionaliziranim korisnicima

Nabava opreme – trošak instrumenata za testiranje i praćenje preostalih funkcionalnih sposobnosti kod djece s teškoćama u razvoju, nabavka manje opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga

Nabava vozila, te namještaja vezanog uz opremanje prostora u kojem će se pružati usluge

Element: Aktivnosti za jačanje kapaciteta stručnjaka u pružanju usluga alternativnih oblika skrbi i socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju/ osobe s invaliditetom

Pohađanje formalnih ili neformalnih edukacija za stručne radnike uključene u proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije u svrhu unapređenja kompetencija za provedbu procesa i pružanja usluga u zajednici

Element: Aktivnosti za podizanje svijesti javnosti o procesu deinstitucionalizacije putem aktivnosti podizanja svijesti javnosti

Organiziranje okruglih stolova, sastanaka, konferencija i sl. s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije u lokalnoj zajednici izrada i prikazivanje promotivnih spotova i kratkih dokumentarnih filmova izrada i tisak promotivnih materijala

Rok za dostavu:

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojima se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

 

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1381

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip