Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja

Objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti".

Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. U okviru prioritetnih sektorskih područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika.

Opći cilj:
Povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje.

Specifični cilj:

Omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada.

Ciljne skupine:
- odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja,
- odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija,
- odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja),
- dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava:

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 30.039.000,00 kn.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1 osigurava Korisnicima isplatu predujma u iznosu do 40% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Prijavitelj i partneri:

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih.

Partnerstvo na projektu nije obavezno.

Partneri na projektu mogu biti:
a) regionalne i lokalne razvojne agencije
b) pravne osobe za posredovanje pri zapošljavanju/područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Rok za dostavu
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 12. svibnja 2017.

Više informacija o ovom pozivu pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1264

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - April
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip