Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih".
Sve aktivnosti koje će se financirati u okviru ove operacije moraju voditi povećanom izlasku korisnika iz institucija u nove oblike skrbi u zajednici, smanjenom ulasku novih korisnika u institucije, boljoj stručnoj osposobljenosti zaposlenika i unaprijeđenim uvjetima rada, poboljšanoj kvaliteti života korisnika te većem stupnju osviještenosti šire zajednice kao i stručnjaka za potrebe korisničke skupine djece i mladih te procesu deinstitucionalizacije i prava na život u zajednici.

Cilj poziva:

Daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

Ciljne skupine:

- djeca

- mladi

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava:

Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 63.000.000,00 kn.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kn.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.000.000,00 kn.

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Prijavitelj i partneri:

Ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge za djecu i mlade te je definirana u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Prihvatljive aktivnosti

Element : Aktivnosti razvoja, širenja i pružanja izvaninstitucijskih usluga za djecu, mlade i obitelji te koordinacija s drugim relevantnim pružateljima socijalnih usluga u zajednici

Obavezne aktivnosti:

  - razvoj/širenje i/ili pružanje usluge organiziranog stanovanja

- razvoj/širenje i/ili pružanje usluge poludnevnog boravka kod pružatelja socijalne usluge i u školi te razvoj/širenje i/ili pružanje usluge cjelodnevnog boravka

- razvoj/širenje i/ili pružanje usluge savjetovanja i pomaganja obitelji

- razvoj/širenje i/ili pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu

- uspostavljanje mobilnih timova podrške obiteljima u koje se smještaju djeca nakon boravka u instituciji

- razvoj / širenje i/ili pružanje usluga i programa za djecu i mlade te njihove obitelji sa svrhom prevencije institucionalizacije

- povezivanje i koordinacija s drugim pružateljima socijalnih usluga

- aktivnosti uključivanja djece i mladih u procese donošenja i provođenja odluka koje se na njih neposredno odnose

Dodatne aktivnosti:

- izrada standarda, nabava standardiziranih testova, , nabava namještaja i vozila, izrada materijala za radionice, izrada aplikacije za prikupljanje podataka, nabava potrebne IT opreme te slične opreme potrebne za kvalitetno pružanje usluga

Element: Aktivnosti unaprjeđenja kompetencija stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih usluga, te osiguranje održivosti usluga

- edukacije stručnih radnika uključenih u proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije s ciljem unaprjeđenja kompetencija potrebnih za provedbu navedenih procesa

- edukacije stručnih radnika s ciljem unaprjeđenja kompetencija potrebnih za razvoji i/ili pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici

- edukacije stručnjaka uspostavljenih mobilnih timova uključenih u proces deinstitucionalizacije s ciljem unapređenja kompetencija za upravljanje i praćenje procesa na lokalnoj razini te održivosti provedenih aktivnosti

- aktivnosti razmjene iskustava s drugim stručnjacima unutar RH i EU

- kontinuirano educiranje drugih pružatelja usluga – usmjerenih na diseminaciju i prijenos dobre prakse

- osiguranje edukacija u području razvoja (uspostave) implementacije i evaluacije pojedine usluge

- osiguranje edukacija u području razvoja (uspostave), implementacije i evaluacije specifičnih programa u skladu s potrebama korisnika, u okviru pojedine izvaninstitucijske usluge

- osiguravanje supervizije stručnim radnicima uključenim u provedbu projekta s ciljem osiguravanja kvalitetne podrške djeci, mladima i roditeljima.

Element: Aktivnosti usmjerene na promociju alternativnih oblika skrbi, senzibilizaciju i osvještavanje šire javnosti, stručnjaka i roditelja o potrebama i zaštiti prava djece i mladih u riziku od izdvajanja iz obitelji, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djece i mladih s problemima u ponašanju te njihovih obitelji

- organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica i slično s ciljem promocije alternativnih oblika skrbi te izvaninstitucijskih usluga za djecu i mlade te njihove obitelji

- izrada, tisak i objava na web stranicama materijala koji promoviraju alternativne oblike skrbi, senzibiliziraju i osvještavaju širu javnost, stručnjake i roditelje o potrebama i zaštiti prava djece i mladih

- sudjelovanje stručnih radnika domova i drugih pružatelja socijalnih usluga u edukativnim aktivnostima čiji je cilj stjecanje znanja o promoviranju i zagovaranju prava djece i mladih

- seminari, konferencije i slične aktivnosti koje doprinose jačanju kapaciteta stručnjaka za razvoj, širenje i pružanje izvaninstitucionalnih usluga te osiguranje njihove održivosti

Rok za dostavu:

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojima se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

 

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1382

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip