Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Podrška programima usmjerenim mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška programima usmjerenim mladima".

Ciljane skupine
– mlade osobe u dobi od 15 do 29 godine;
– stručnjaci koji rade s mladima.

Opći cilj poziva
Opći cilj ovoga poziva je povećanje socijalne uključenosti mladih.

Specifični ciljevi poziva
– potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih;
– povećati informiranost mladih i pružiti usluge savjetovanja o temama relevantnim za mlade;
– prevencija nasilja među mladima;
– unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih;
– potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Prihvatljivi prijavitelji
– udruga;
– savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga;
– jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Prihvatljivi partneri
– udruga;
– savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga;
– jedinica lokalne i regionalne samouprave;
– javna ustanova;
– zaklada.

Prihvatljive aktivnosti
Skupina 1: Aktivnosti usmjerene na rad s mladima:
– Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija;
– Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih;
– Grupa aktivnosti 3: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice;
– Grupa aktivnosti 4: Aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja;
– Grupa aktivnosti 5: Aktivnosti usmjerene na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja;
– Grupa aktivnosti 6: Zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih;
– Grupa aktivnosti 7: Promidžba i vidljivost.
Skupina 2: Osnivanje i djelovanje centara za mlade:
– Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija;
– Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti centara za mlade;
– Grupa aktivnosti 3: Promidžba i vidljivost.

Prihvatljivi troškovi
Izravni troškovi
- izravni troškovi osoblja;
- troškovi povezani s radom osoblja zaposlenih na projektu;
- troškovi sudjelovanja ciljnih skupina u projektnim aktivnostima;
- troškovi vanjskih usluga;
- troškovi promidžbe i vidljivosti;
- troškovi nabave opreme za provedbu projektnih aktivnosti.
Neizravni troškovi

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 12.000.000,00 kn.
Skupina 1. 9.000.000,00 kn
Skupina 2. 3.000.000,00 kn
Najniža vrijednost potpore:
Skupina 1. 150.000,00 kn
Skupina 2. 1.000.000,00 kn
Najviša vrijednost potpore:
Skupina 1. 700.000,00 kn
Skupina 2. 1.500.000,00 kn
Bespovratna sredstva prema ovom Pozivu moraju činiti najmanje 70% ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za dostavu
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 11. rujna 2017. godine.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1418
Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip