Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina".

Ciljane skupine
1. nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina - dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu;
2. stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Opći cilj poziva
Opći cilj ovoga poziva je podupiranje projekata koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Specifični ciljevi poziva
– dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta;
– osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva;
– jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina. 

Prihvatljivi prijavitelji
– jedinice lokalne samouprave;
– jedinice regionalne (područne) samouprave;
– neprofitne organizacije;
– organizacije civilnog društva.

Prihvatljivi partneri
– udruga;
– jedinica lokalne i regionalne samouprave;
– javna ustanova;
– zaklada.

Prihvatljive aktivnosti
– odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih;
– razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina;
– jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina;
– promidžba i vidljivost;
– upravljanje projektom i administracija.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 99.918.750,00 kn.
Najniža vrijednost potpore: 350.000,00 kn
Najviša vrijednost potpore: 1.500.000,00 kn
Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2019. godine.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1426
Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - September
M T W T F S S
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip