Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi - program zapošljavanja žena

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - program zapošljavanja žena".
Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj poziva
Opći cilj ovoga poziva je omogućavanje pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični ciljevi
- osnaženje i unaprijeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva;
- poticanje socijalne uključenosti;
- povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri
Obavezni partneri na projektu
- regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- Centri za socijalnu skrb.
Ostali partneri na ovome projektu
- udruge;
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- pravne osobe vjerskih zajednica;
- ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Prihvatljive aktivnosti
- zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici;
- obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima;
- osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

Prihvatljivi troškovi
Izravni troškovi

 • izravni troškovi osoblja
 • troškovi pripadnica ciljane skupine
 • troškovi vanjskih usluga
 • troškovi promidžbe i vidljivosti
 • troškovi nabave opreme.

Neizravni troškovi

 • troškovi usluga računovodstva
 • troškovi usluga čišćenja
 • troškovi telefona, vode, električne energije
 • troškovi najma uredskog prostora u dijelu koji se koristi za upravljanje projektom
 • troškovi poštarine
 • troškovi uredskog materijala i sl.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 400.900.000,00 kn.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 900.000,00 kn.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000.000,00 kn.
Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2020. godine.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/
Izvor: http://www.esf.hr/

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - June
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip