Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je godišnji program održivog razvoja lokalne zajednice.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

Jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

Prihvatljivo područje provedbe je:

Područje jedinica lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja.

Prihvatljivi objekti

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici kao što su dječji vrtići, škole, kulturni centri, domovi kulture, knjižnice, čitaonice, objekti socijalne i zdravstvene skrbi te ostali javni objekti.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivi ponuđeni iznos sufinanciranja:

najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju
razvijenosti i iznosi:
- za jedinice lokalne samouprave iz I. skupine - 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
- za jedinice lokalne samouprave iz II. skupine -15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
- za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine - 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2017.

 

Više informacija na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/454

Izvor: https://razvoj.gov.hr/

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - June
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip