Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2018.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 

"Program održivog razvoja lokalne zajednice" za 2018. godinu

 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja, odnosno jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti. 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih objekata iz područja komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 1.000.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om bez obzira na broj odobrenih projekata.

Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.

Za prihvatljive aktivnosti Projekta Korisnika prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2018. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2019. uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2018. godini.

Više detalja možete pronaći na poveznici ovdje.

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - August
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip