Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom''.
Poziv je podijeljen na 3 komponente, odnosno u 3 skupine, koje pokrivaju usluge osobne asistencije, usluge tumača/prevoditelja hrv. znakovnog jezika i usluge videćeg pratitelja. Obzirom je riječ o trajnom Pozivu, projekti se odabiru za financiranje do iscrpljenja financijske omotnice.

Cilj poziva
Cilj ovoga Poziva je povećati dostupnost usluge osobne asistencije kroz zapošljavanje većeg broja osobnih asistenata odnosno tumača/prevoditelja znakovnog jezika te videćih pratitelja. U provedbu će biti uključen veći broj organizacija civilnog društva.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji su udruge, odnosno savezi, zajednice, mreže, koordinacije ili drugi oblici udruživanja udruga, s definiranim djelovanjem vezano uz osobe s invaliditetom, ovisno o vrsti skupine za koju se prijavljuju.

Prihvatljive aktivnosti
Skupina 1. (Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom)
Element: Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom
1. utvrđivanje osoba koji će biti zaposleni kao osobni asistenti
2. edukacija korisnika usluge osobne asistencije i/ili osobnih asistenata vezana uz unaprjeđenje kvalitete usluge osobne asistencije za korisnika kojem će ista biti pružana
3. zapošljavanje osobnih asistenata
4. koordinacija osobnih asistenata (obavezna aktivnost)
5. pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima (obavezna aktivnost) u najdužem trajanju od 24 mjeseca za svakog pojedinog korisnika.
6. evaluacija rada osobnih asistenata.
Skupina 2. (Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika)
Element: Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika osobama s invaliditetom
1. utvrđivanje potencijalnih korisnika usluge tumača znakovnog jezika
2. utvrđivanje osoba koje će biti zaposlene kao tumači znakovnog jezika
3. edukacija korisnika i/ili pružatelja usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika vezana uz unaprjeđenje usluge tumača znakovnog jezika za korisnika kojem će ista biti pružana
4. zapošljavanje tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika
5. koordinacija tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (obavezna aktivnost)
6. pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (obavezna aktivnost)
7. evaluacija rada tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika.
Skupina 3. (Pružanje usluge videćeg pratitelja)
Element: Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom
1. utvrđivanje korisnika kojima će se pružati usluga videćeg pratitelja
2. utvrđivanje osoba koje će biti zaposlene kao videći pratitelji
3. zapošljavanje videćih pratitelja
4. koordinacija videćih pratitelja (obavezna aktivnost)
5. pružanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama, ovisno o potrebi slijepe osobe; obuka za obavljanje kućanskih poslova; pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koje žive same (obavezna aktivnost)
6. edukacija korisnika i/ili pružatelja usluge videćeg pratitelja vezana uz unaprjeđenje usluge videćeg pratitelja za korisnika kojem će ista biti pružana
7. evaluacija rada videćih pratitelja
Element: Promidžba i vidljivost (jednak za sve skupine)
- tiskani materijali (letci, brošure, plakati)
- organiziranje svečanih događanja s ciljem promicanja ciljeva i rezultata projekata
- ažuriranje web-stranica prijavitelja s relevantnim podacima o provedbi projekta
- informiranje prema svim ciljnim skupinama kako je to predviđeno u sklopu Upute za korisnike (informiranje, komunikacija i vidljivost)
- ostale promidžbene aktivnosti propisane i predviđene unutar pravila informiranja i vidljivosti unutar strukturnih fondova

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 115.000.000,00 kn.
Najniža vrijednost potpore za skupinu 1. iznosi 400.000,00 kn, a najviša vrijednost potpore iznosi 2.000.000.000,00 kn.
Najniža vrijednost potpore za skupinu 2. iznosi 160.000,00 kn, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.100.000.000,00 kn.
Najniža vrijednost potpore za skupinu 3. iznosi 120.000,00 kn, a najviša vrijednost potpore iznosi 500.000,00 kn.
Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu
Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava ili najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312
Izvor: www.strukturnifondovi.hr

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - June
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip