Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“.

Cilj poziva
Opći cilj ovoga poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Prihvatljivi prijavitelji
- jedinice lokalne samouprave (gradovi i i općine).

Prihvatljive aktivnosti
1. radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi;
2. usluge stručnog nadzora građenja;
3. usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
4. tehnička pomoć za upravljanje projektom;
5. aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Prihvatljivi troškovi
- troškovi radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi;
- troškovi stručnog nadzora građenja;
- troškovi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
- troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti;
- troškovi aktivnosti promidžbe i vidljivosti;
- porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 80.000.000,00 kn.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.875.000,00 kn.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000.000,00 kn.
Projekti se mogu financirati u iznosu do 85% prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1419
Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - December
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip