Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Ciljevi poziva:
Opći cilj Poziva: Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.
Specifični cilj Poziva: Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Financijska alokacija i vrijednosti potpore
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 26.775.000,00 HRK.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 HRK.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 HRK.
 

Prihvatljivi prijavitelji
Osnovne i srednjoškolske ustanove
 

Ciljne skupine
Učenici osnovnih i srednjih škola
Odgojno-obrazovni radnici
 

Prihvatljive aktivnosti
Element 1. Upravljanje projektom i administracija
1.1. Koordinacija provedbe aktivnosti
1.2. Praćenje pokazatelja provedbe
1.3. Izvještavanje o provedbi
Element 2. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika
2.1 Studijsko putovanje u svrhu upoznavanja obrazovnih modela usmjerenih na usvajanje ključnih kompetencija i ishoda učenja
2.2 Provedba stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika iz područja:
- izrade i provedbe kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti
- metodologije definiranja ishoda učenja
- upotrebe IKT-a u nastavi - organizacije i provedbe projektnih dana i tjedana.
Element 3. Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti/fakultativnog predmeta unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti
3.1 Razvoj izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti
3.2 Provedba izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta kroz neposredni rad s učenicima
3.3. Stvaranje i organiziranje otvorenih digitalnih repozitorija za provedbu izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta
3.4 Provedba evaluacije provedenih projektnih aktivnosti
Element 4: Promidžba i vidljivost
4.1. Informiranje o projektu (organizacija početne, završne konferencije, obavijesti na web stranicama škola te putem drugih medija (radio, televizija) o provođenju projekta)
4.2. Izrada medijskih sadržaja o projektnim aktivnostima (web, stručni tisak, dnevni tisak, drugi mediji)
 

Krajnji rok za podnošenje prijedloga
27. ožujka 2017.

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - March
M T W T F S S
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip