Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetničke zone

Poduzetnička zona Bregovci

OPĆINA/GRAD: OPĆINA VELIKI GRĐEVAC KONTAKT: Trg Mate Lovraka 3, 43 270 Veliki Grđevac Tel/Fax: +385 43 461-666; +385 43 443-147 E-mail: opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr Web: http://www.veliki-grdjevac.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 4,94 ha (3,7 ha - 4 parcele)   SLOBODNO ZA PRODAJU (ha) 0 STRUKTURA VLASNIŠTVA OPĆINA   ha / % GRAD      ha / % RH           ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO Općina: 25,1% Poduzetnici: 74,9% PROSTORNI PLAN  dostupan na http://www.veliki-grdjevac.hr/defaultcont.asp?id=34&n=2 URBANISTIČKI PLAN   nije propisan DETALJNI PLAN nije utvrđena obveza izrade MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarska namjena (industrija, prerada,poljoprivreda, skladišni prostori, pogoni male privrede) POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Drvoprerađivačka industrija, prerada poljoprivrednih proizvoda, skladišni prostori BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 5 poduzetnika, 70 zaposlenih KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) DA - vodovod, struja, elektroenergetska mreža DJELOMIČNO - plin, telefon, prometna infrastruktura NE - kanalizacija STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Poslovna zona se nalazi u Općini Veliki Grđevac, na pola puta od Bjelovara (25 km) do Daruvara (25 km). U sastavu Općine je jedanaest naselja – Cremušina, Donja Kovačica, Dražica, Gornja Kovačica, Mala Pisanica, Pavlovac, Sibenik, Topolovica, Veliki Grđevac i Zrinska, na površini  od 16.484 ha sa 2.848 stanovnika (popis 2011.) U općini živi oko 1.000 obitelji, a djeluje 38 obrtnika i 4 trgovačka društva, sa oko 380 zaposlenih. Područje je oko 44 % pokriveno šumom, a ima oko 5.600 ha poljoprivrednog zemljišta. Uz poljoprivredu (proizvodnja mesa i mlijeka) glavne proizvodne grane su drvna galanterija, metalna galanterija, mesoprerađivačka djelatnost. Uz naselje protječe rijeka Česma. Budući da je primarna garancija dugoročnog razvoja Općine proizvodnja, s kojom dolazi i do novog zapošljavanja, osobita pažnja i napori usmjereni su u pravcu razvoja poduzetničke poslovne zone koja je od strateškog značaja za razvoj gospodarstva. Gospodarska kretanja na ovom području u proteklih 10-tak godina doprinijela su ekonomskoj stagnaciji i gubitku radnih mjesta. Nasuprot tome, raspoloživa i kvalificirana radna snaga, te obrazovana mlada populacija, predstavlja jednu od značajnih prednosti  za brz gospodarski rast. Stoga je potrebno gospodarstvo otvoriti ulaganjima domaćeg/stranog kapitala i znanja. Pogodan oblik za privlačenje tog kapitala su određene zakonske i infrastrukturne pogodnosti koje postoje u poslovnoj zoni, gdje gospodarski subjekti posluju. Poslovanje u poduzetničkoj zoni potiče optimalno korištenje domaćih resursa prije svega rada i infrastrukturnih objekata. Korisnici zone svakodnevno koriste usluge domaćih poduzetnika izvan zone. Rezultat toga je pokretanje cjelovitog gospodarskog – tržišnog sustava, povećanje životnog standarda, zaustavljanje iseljavanja mladih i stručnih radnika i dr.  
Poduzetnička zona: + saznaj više

Poslovna zona Istok

OPĆINA/GRAD: GRAD BJELOVAR KONTAKT: Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar Tel. +385 43 622-010, +385 43 244-615 E-mail: gradonacelnik@bjelovar.hr   POVRŠINA ZONE (ha) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA   5,82 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha) U potpunosti izgrađena (sve su parcele prodane) STRUKTURA VLASNIŠTVA OPĆINA   ha / % GRAD      ha / % RH           ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO U vlasništvu JLS - 1,52 ha Prodano poduzetnicima - 4,3 ha Pod infrastrukturom - 1,52 ha   PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 1/09. URBANISTIČKI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 3/09, 7/04, 6/12 DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije utvrđena obveza izrade. MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Poslovna namjena (uslužna, komunalna, trgovačko-servisna) Gospodarska namjena-proizvodna (industrija, servisni i skladišni prostori, pogoni male privrede) POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Proizvodnja parketa, proizvodnja i prodaja voćnih sokova, proizvodnja limenih kanala i gromobranskog pribora, graditeljstvo i završni radovi u graditeljstvu, elektroinstalacijski radovi, centralno grijanje, voda, plin i hlađenje, popravak elektromotora i pumpi, trgovina na veliko, zastupnik i distributer dječje opreme i igračaka, poljoprivredni strojevi i oprema, trgovina tehničke robe. BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 13 poduzetnika (178 zaposlenika) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Da – kompletna komunalna infrastruktura je izgrađena Vodovod  (da - promjer mm / ne), opis… Da – izgrađena vodoopskrbna mreža Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Da Kanalizacija Da Telefon Da Plin Da – izgrađena plinska mreža Promet  /opisno/ Da – uređene su prometnice kroz zonu, nogostup i zelene površine Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Svi potrebni prostorni planovi su doneseni.  STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Poslovna zona Istok smještena je u istočnom dijelu grada Bjelovara uz prometnicu Bjelovar – Đurđevac, ukupne površine 5,82 ha. Podijeljena je na 15 parcela i to na 10 manjih od po 2000 m2 i 5 većih parcela površine 4000 m2. Sve parcele su prodane domaćim poduzetnicima po početnoj cijeni od 50,00 kn/m2. Zona je u funkciji poduzetnika, a namijenjena je poslovanju tiših proizvodnih pogona, servisnih radionica, uslužne djelatnosti i skladišta. Kako se poslovna zona naslanja na stambenu zonu Istok, velika se pažnja posvećuje zaštiti građana i okoliša, tako da su u skladu s tim i dozvoljene poslovne aktivnosti u zoni.
Poduzetnička zona: Bjelovar + saznaj više

Poslovna zona Jug

OPĆINA/GRAD: GRAD BJELOVAR KONTAKT: Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar Tel. +385 43 622-010; +385 43 244-615 E-mail: gradonacelnik@bjelovar.hr   POVRŠINA ZONE (ha) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 36,68 ha SLOBODNO ZA PRODAJU(ha) cca. 13,8 ha (sve u privatnom vlasništvu) - zemljište koje može biti formirano u poduzetničko-poslovnu infrastrukturu, a dio ostaje kao osnovna infrastruktura - cijena: od 7,50-70,00 EUR m2 STRUKTURA VLASNIŠTVA OPĆINA   ha / % GRAD      ha / % RH           ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO Prodano poduzetnicima - 13,57 ha U vlasništvu JLS - 9,63 ha Pod infrastrukturom - 9,63 ha Privatno cca. 13,8 ha PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi GUP Grada Bjelovara Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 7/04, 3/09, 6/12 URBANISTIČKI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi JUG 1 Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 10/04 - dio područja Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 6/06 DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije utvrđena obveza izrade. MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Poslovna namjena (uslužna, komunalna, trgovačko-servisna) Gospodarska namjena-proizvodna (industrija, servisni i skladišni prostori, pogoni male privrede) POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Proizvodnja protupožarnih vrata, tvornica zglobnih traktora, zupčanika i automobilskih dijelova, proizvodnja namještaja, trgovina strojnih elemenata za prijenos snage, trgovački centri, proizvodnja i distribucija električne energije, benzinska postaja, tehnički pregledi, shopping centar BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 16 poduzetnika (oko 406 ljudi zaposleno) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Da  Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Da Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Da Kanalizacija Da Telefon Da Plin Da Promet  /opisno/ Da – uređene su prometnice kroz zonu, biciklističko-pješačke i pješačke staze i zelene površine Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Svi potrebni prostorni planovi su doneseni. Većina slobodnog zemljišta za prodaju je u privatnom vlasništvu te varira ovisno od kretanja cijena na tržištu nekretnina. STRATEŠKI POLOŽAJ opis- prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Poslovna zona Jug smještena je u jugoistočnom dijelu grada Bjelovara uz južnu zaobilaznicu. Naslanja se na postojeću industrijsku zonu grada Bjelovara uz Slavonsku cestu gdje se nalaze pogoni Drvne industrije Česma, Drvna industrija: Iverica d.o.o., Česma usluge d.o.o., Kronospan CRO d.o.o., RS-Metali d.o.o.-pogon Ljevaonica - tvornica sivog, nodularnog i vermikularnog lijeva, Koestlin d.d. - tvornica keksa, pogoni Franck d.d., Tvornica namještaja Prima d.o.o. i Gradska pekara Bjelovar d.o.o.
Poduzetnička zona: Bjelovar + saznaj više

Poslovna zona Novi Borik-Lepirac

OPĆINA/GRAD: GRAD BJELOVAR KONTAKT: Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar Tel/Fax: +385 43 622-010; +385 43 244-615 E-mail: gradonacelnik@bjelovar.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 39,84 ha   SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 5,68 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA OPĆINA   ha / % GRAD      ha / % RH           ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO Grad - vlasništvo: 19,15 ha Pod infrastrukturom: 3,2 ha Poduzetnici: 20,69 ha PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi  Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 11/03, 13/03-ispravak, 01/09 i 08/13 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 06/04, 07/06 i 06/10 DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije utvrđena obveza izrade MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Poslovna namjena (uslužna, komunalna, trgovačko-servisna) – 6 parcela Gospodarska namjena-proizvodna (industrija, servisni i skladišni prostori, pogoni male privrede) – 4 parcele POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Građevinski materijal, građevinska stolarija – posluje. Turistička agencija, skupljanje neopasnog otpada, benzinska postaja – projekti u pripremi (prodane parcele bez započetog poslovanja) BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 6 poduzetnika od kojih 3 poduzetnik posluje, 3 poduzetnika su kupili parcele i u tijeku su izgradnje poslovnih objekata. 1 poduzetnik u stečaju. 47 zaposlenih u zoni.  KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) DA - komunalna infrastruktura poslovne zone je izgrađena. Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… DA – vodovod je izgrađen za slobodnu zonu: Φ 160 mm i Φ 200 mm i hidrantska mreža Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. DA - sukladno veličini parcele pojedinoj parceli se dodjeljuje početni zakup snage u iznosu 55-147 kW po parceli (izgrađene TS 10(20)/0,4 kV). Javna rasvjeta izvedena. Kanalizacija DA - Φ 200 - 800 mm i izgrađeno postrojenje za obradu otpadnih voda (biorotor) za kompletnu zonu. Telefon DA – DTK izveden  Plin DA – izgrađena plinska mreža  Promet  /opisno/ DA – izgrađen je asfaltni kolnik i pješačke staze. Zona je semaforiziranim raskrižjem spojena na sjevernu obilaznicu Bjelovara. Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Svi potrebni prostorni planovi su doneseni. Izgrađena, postojeća infrastruktura za prihvat investitora. Slobodno za prodaju investitorima na izgrađenu infrastrukturu 5,68 ha zemljišta. Sve zemljište je u vlasništvu Grada Bjelovara, natječaji za prodaju su otvoreni. Početna cijena zemljišta je 30 kn/m2. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Poslovna zona Novi Borik-Lepirac nalazi se 80 km od Zagreba, uz obilaznicu-državnu cestu D-524 Zagreb-Đurđevac, cca 30 km od brze ceste Vrbovec-Zagreb, 3 km od željeznice, u predgrađu Bjelovara koji je regionalno, gospodarsko i društveno središte sa 40.276 stanovnika.  
Poduzetnička zona: Bjelovar + saznaj više

Poduzetnička zona Zapad

OPĆINA/GRAD: GRAD ČAZMA KONTAKT: Grad Čazma Tel.: + 385(0) 43 771 052 Fax: + 385 (0) 43 771 056 E-mail: grad.cazma@bj.t-com.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 26,3 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 12,7 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA OPĆINA   ha / % GRAD      ha / % RH           ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO 1,1 ha 11,6 ha 13,6 ha PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi  Prostorni plan uređenja Grada Čazme; „Službeni vjesnik“ broj 28/03, 19/06, 30/11 i 18/12 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Prostorni plan uređenja Grada Čazme; „Službeni vjesnik“ broj 28/03, 19/06, 30/11 i 18/12 DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Proizvodne - industrijsko proizvodna, zanatska, obrtničko proizvodni sadržaj Uslužne - uslužno - servisna i trgovačka namjena POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Poduzeće za prijevoz putnika u domaćem i inozemnom prometu, tehnički pregled cestovnih motornih vozila, proizvodnja elektromaterijala i opreme BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) U cijeloj zoni u potpunosti izvedena. Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Da Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Da Kanalizacija Da Telefon Da Plin Da Promet  /opisno/ Direktan priključak na DC-43 Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Izgradnja moguća direktnom provedbom prostornog plana uređenja grada i urbanističkog plana uređenja. Cijena slobodnog zemljišta u vlasništvu grada Čazme i pravnih osoba je 25 kn/m2. Parcele u vlasništvu fizičkih osoba nisu na prodaju. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Udaljen je svega 60 km od Zagreba i 30-ak km od središta regije Bjelovara. Od autoputa Zagreb – Lipovac zona je udaljena 19 km, od željezničke pruge Zagreb-Beograd 19 km. U njemu, na 238 četvornih kilometara, živi oko 9000 stanovnika, većina u 36 prigradskih naselja. Poduzetnička zona Zapad nalazi se u zapadnom dijelu grada Čazme s prilazom iz glavne prometnice D 43, ulica Franje Vidovića.
Poduzetnička zona: Čazma + saznaj više

Poduzetnička zona Ninkovica

OPĆINA/GRAD: GRAD ČAZMA KONTAKT: Grad Čazma Tel.: + 385(0) 43 771 052 Fax: + 385 (0) 43 771 056 E-mail: grad.cazma@bj.t-com.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA a) 13,80 ha b) 11,70 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 2,80 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) GRAD ČAZMA      ha / % FIZIČKE OSOBE ha / %   2,8 ha 2,3 ha PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi  Prostorni plan uređenja Grada Čazme; „Službeni vjesnik“ broj 28/03, 19/06, 30/11 i 18/12 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 - sve parcele - Proizvodne - industrijsko proizvodna, zanatska, obrtničko proizvodni sadržaj, Uslužne - uslužno - servisna i trgovačka namjena POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Auto-dijelovi, auto-servis, benzinska postaja, osiguravajuća kuća, proizvodnja kuhinjskog namještaja, konjički klub, proizvodnja visoko-delikatesnih proizvoda od divljači, građevinski materijal, stanica za tehnički pregled, skladišta za poljoprivredne proizvode i mehanizaciju. BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 6 (13, dva objekta u završnoj fazi izvođenja, pri kraju ishođenje građ. dozvole za treći). KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) U cijeloj zoni u potpunosti izvedena. Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… DA - 110 mm, priključak na svaku parcelu i hidrantska mreža u zoni. Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. DA - 30 kW po parceli i javna rasvjeta, trafostanica 10(20)/0.4 kV, maksimalni kapacitet trafostanice 800 kW (iskorišteno trenutno 335). Kanalizacija DA – cijev profila 500 mm, tehnološke vode se sakupljaju u nepropusne sabirne jame, potreban pred-tretman prije ispuštanja u sustav kanalizacije. Telefon DA – podzemna kabelska kanalizacija spojena na postojeću TK mrežu, dostupan neograničen broj linija. Plin DA – cijev profila 110 mm, priključak na svaku parcelu. Promet  /opisno/ Asfaltni kolnik sa priključkom (izlazom) na Državnu cestu D – 43 (300 m) Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Izgradnja moguća direktnom provedbom prostornog plana uređenja grada, za zemljište u vlasništvu Grada Čazme natječaji za prodaju su otvoreni. Cijena zemljišta je 22 kn/m2. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Udaljen je svega 60 km od Zagreba i 30-ak km od središta regije Bjelovara. Od autoputa Zagreb – Lipovac zona je udaljena 19 km, od željezničke pruge Zagreb-Beograd 19 km. U njemu, na 238 četvornih kilometara, živi oko 9000 stanovnika, većina u 36 prigradskih naselja. Poduzetnička zona Ninkovica nalazi se u zapadnom dijelu grada Čazme - odvojak ulice F. Vidovića; 0,3 km od državne ceste Zagreb-Bjelovar.
Poduzetnička zona: Čazma + saznaj više

Poduzetnička zona Jug

OPĆINA/GRAD: GRAD ČAZMA KONTAKT: Grad Čazma Tel.: + 385(0) 43 771 052 Fax: + 385 (0) 43 771 056 E-mail: grad.cazma@bj.t-com.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 54 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) U tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa, zemljište je trenutno na RH, Grad Čazma je podnio zahtjev 2012 g. za prijenos zemljišta na Grad. STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) GRAD ČAZMA      ha / % FIZIČKE OSOBE ha / % RH           ha / %   - - 54 ha PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi  Prostorni plan uređenja Grada Čazme; „Službeni vjesnik“ broj 28/03, 19/06, 30/11 i 18/12 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Proizvodne - industrijsko proizvodna, zanatska, obrtničko proizvodni sadržaj, Uslužne - uslužno-servisna i trgovačka namjena POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Nema BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini Nema KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Nema Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Nema Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Nema Kanalizacija Nema Telefon Nema Plin Nema Promet  /opisno/ Postoji priključna cesta (200 m) na ŽC 3128 Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Zona je osnovana 2012. godine Odlukom Gradskog vijeća Grada Čazme, napravljena je parcelacija sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, podnesen zahtjev Državnom uredu za raspolaganje nekretninama za prijepis zemljišta u vlasništvo Grada Čazme. Zona je osnovana temeljem zahtjeva zainteresiranog investitora. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Udaljen je svega 60 km od Zagreba i 30-ak km od središta regije Bjelovara. Od autoputa Zagreb – Lipovac zona je udaljena 19 km, od željezničke pruge Zagreb-Beograd 19 km. U njemu, na 238 četvornih kilometara, živi oko 9000 stanovnika, većina u 36 prigradskih naselja. Poduzetnička zona Jug nalazi se u južnom dijelu grada Čazme s prilazom iz Moslavačke ulice.
Poduzetnička zona: Čazma + saznaj više

Poduzetnička zona Istok

OPĆINA/GRAD: GRAD ČAZMA KONTAKT: Grad Čazma Tel.: + 385(0) 43 771 052 Fax: + 385 (0) 43 771 056 E-mail: grad.cazma@bj.t-com.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 19,82 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 2 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA OPĆINA   ha / % GRAD      ha / % RH           ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO 2 ha - PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi  Prostorni plan uređenja Grada Čazme; „Službeni vjesnik“ broj 28/03, 19/06, 30/11 i 18/12 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Proizvodne - industrijsko proizvodna, zanatska, obrtničko proizvodni sadržaj, Uslužne - uslužno-servisna i trgovačka namjena POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Proizvodnja raznovrsnih predmeta od plastičnih masa, proizvodnja metalnih proizvoda i alata, proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki, proizvodnja namještaja i prerada drveta, prodaja namještaja i izrada namještaja po mjeri, građevinski materijal. BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 6 / (335) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) U cijeloj zoni u potpunosti izvedena. Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Da, 110-160 mm prolazi uz parcele Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Da, u neposrednoj blizini parcela postoje trafostanice Kanalizacija Da, promjera 400-600mm Telefon Da - podzemna kabelska kanalizacija spojena na postojeću TK mrežu, dostupan neograničen broj linija. Plin Da, 110-160 mm prolazi uz parcele Promet  /opisno/ Da, asfaltni kolnici (nerazvrstane ceste) sa priključkom (izlazom) na Državnu cestu D – 43, D-26 i ŽC 3128 (0-300 m, ovisno o parceli) Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Izgradnja moguća direktnom provedbom prostornog plana uređenja grada. Cijena slobodnog zemljišta je 90 kn/m2. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Udaljen je svega 60 km od Zagreba i 30-ak km od središta regije Bjelovara. Od autoputa Zagreb – Lipovac zona je udaljena 19 km, od željezničke pruge Zagreb-Beograd 19 km. U njemu, na 238 četvornih kilometara, živi oko 9000 stanovnika, većina u 36 prigradskih naselja. Poduzetnička zona Istok nalazi se u istočnom dijelu grada Čazme s prilazima iz Moslavačke ulice i iz ulice Sv. Andrije.
Poduzetnička zona: Čazma + saznaj više
 
 1 2 3 > 

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - May
M T W T F S S
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip