Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetničke zone

Poduzetnička zona Lanara

OPĆINA/GRAD: OPĆINA SIRAČ KONTAKT: Općina Sirač Stjepana Radića 120/1, 43 541 Sirač Tel.: 00385/43/675-250 Fax: 00385/43/675-259 E-mail: opcina@sirac.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 19,50 ha 16,40 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 16,40 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) OPĆINA ha / % GRAD ha / % RH ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO   71 % vlasništvo Općine 21 % vlasništvo privatno 8 % ostalo - Općina u posjedu, ali još nije sve provedeno do kraja PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi "Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije" broj 10/06 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi "Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije" broj 03/08 DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Proizvodne, poslovne, obrtničke i uslužne djelatnosti (tihe i čiste) POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Nema BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini Nema KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Sva komunalna infrastruktura je dovedena do zone Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Da, do zone Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Treba izgraditi trafostanice i razvod Kanalizacija Da, u zoni, potreban razvod u zoni Telefon Da, do zone Plin Da, do zone Promet  /opisno/ Cesta i željeznica uz zonu Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) - komunalna infrastruktura je izvedena do zone, dok se razvod po zoni očekuje nakon riješenih vlasničkih odnosa i izrade projektne dokumentacije - problematično vlasništvo u površini 8 % zone je u postupku rješavanja - donesena je sva potrebna prostorno-planska dokumentacija STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz U neposrednoj blizini zone prolazi željeznička pruga i županijska cesta, 5 km je udaljena od buduće brze ceste Virovitica - Daruvar - Okučani (nastavno auto cesta Zagreb - Lipovac), 7 km je udaljena od Daruvara regionalnog urbanog središta sa 10 000 stanovnika. Općina Sirač ima 2178 stanovnika.
Poduzetnička zona: Sirač + saznaj više

Industrijska zona Čelina

OPĆINA/GRAD: OPĆINA SIRAČ KONTAKT: Općina Sirač Stjepana Radića 120/1, 43 541 Sirač Tel.: 00385/43/675-250 Fax: 00385/43/675-259 E-mail: opcina@sirac.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 23 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 4 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) OPĆINA ha / % GRAD ha / % RH ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO   Općina 2 ha (8,5 %) RH 0 ha (0%) Privatno-poduzetnici 19 ha (83%) Ostali 2 ha (8,5%) PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije broj 10/06 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije broj 03/08 DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Proizvodne, poslovne, obrtničke - teška i krupna djelatnost POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Proizvodnja vapna i gipsa Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Cestovni prijevoz robe Piljenje i blanjanje drva BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 6 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Plin, el. energija, telekomunikacije (izgrađenost u zoni) Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Ne Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Električna energija – trafostanica 10 MW Kanalizacija Ne Telefon Da Plin Da Promet  /opisno/ Cesta i željeznica prolaze kroz zonu, autoput 60 km od zone Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Za preostala 4 slobodna ha zainteresirani su postojeći investitori. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Kroz zonu prolazi željeznička pruga, županijska cesta 10 km udaljena od buduće brze ceste Virovitica – Daruvar - Okučani (nastavno autocesta Zagreb - Lipovac). 10 km udaljena od Daruvara - regionalnog urbanog središta sa 10 000 stanovnika.
Poduzetnička zona: Sirač + saznaj više

Gospodarska zona Laminska

OPĆINA/GRAD: OPĆINA ŠTEFANJE KONTAKT: Općina Štefanje Tel.: 00385/43778-029 E-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr Gospodarsko komunalni park Tel.: 00385/43/778-029 E-mail: denis@stefanje.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 30,20 ha 26,10 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 25,20 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) OPĆINA ha / % GRAD ha / % RH ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO   25,20 ha / 100% Općina PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi „Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 05/06 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi „Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 02/07 DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije utvrđena obveza izrade MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Mješovita namjena – proizvodna i poslovna: 25,20 ha – 100% POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Obrada otpada BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) U dijelu zone se izvodi, za ostalo građevinska dozvola Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Ø 160 mm i hidrantska mreža Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. 1 MW (moguće proširenje) i javna rasvjeta Kanalizacija Ø 200-800 mm i postrojenje za obradu otpadnih voda Telefon Dostupan neograničen broj linija Plin Ø 160 mm Promet  /opisno/ Uređen kolnik i dio pješačkih staza za asfaltiranje Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Svi potrebni prostorni planovi su doneseni, na izgrađenu infrastrukturu se može priključiti 14,8 ha, a ostala infrastruktura će se graditi po potrebi, sve zemljište je u vlasništvu Općine Štefanje, natječaji za prodaju su otvoreni, početna cijena zemljišta je 25 kn/m2. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Općina Štefanje se nalazi 18 km od Bjelovara, 70 km od Zagreba uz državnu cestu Bjelovar-Čazma-Ivanić Grad, cca 34 km od autoceste Zagreb-Županja. Broj stanovnika Općine Štefanje iznosi 2020 stanovnika. Zona Laminska se nalazi 0,8 km od središta Štefanja prema selu Laminac.
Poduzetnička zona: Štefanje + saznaj više

Poslovna zona Velika Pisanica

OPĆINA/GRAD: GRAD VELIKA PISANICA KONTAKT: Općina Velika Pisanica Trg hrvatskih branitelja 3, 43 271 Velika Pisanica Tel.: 00385/43/883-920 Fax: 00385/43/883-926 E-mail: opcina-velika-pisanica2@bj.t-com.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 14,4 ha 10 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 3,50 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) OPĆINA ha / % GRAD ha / % RH ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO   30% 70% PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi Županijski glasnik BBŽ 02/03, Izmjena i dopuna PPUO (Žup.glasnik 12/06), II. izmjena i dopuna PPUO je u izradi. URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Gospodarske namjene - proizvodne i zanatske POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Izrada metalne konstrukcije BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 2 poduzetnika, od kojih 1 poduzetnik posluje, a 1 je kupio parcele i planira početak poslovanja KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Završena u potpunosti Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Da Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. DA - 250 kw Kanalizacija DA Telefon DA Plin DA Promet  /opisno/ DA Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) 5 parcela za prodaju cca 7000 m2. Natječaj za raspoložive parcele je u fazi otvaranja. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Poslovna zona Velika Pisanica smještena je uz lokalnu prometnicu prema naselju Nova Pisanica, od središta mjesta udaljena je 1,5 km, a od središta županije Bjelovara 25 km. Cca 100 km od Zagreba, 10 km od državne ceste Bjelovar-Daruvar, 1 km od planirane brze ceste Zagreb-Bjelovar-Virovitica. Broj stanovnika Općine Velika Pisanica iznosi 1774.
Poduzetnička zona: Velika Pisanica + saznaj više

Poslovna zona Veliko Trojstvo

OPĆINA/GRAD: GRAD VELIKO TROJSTVO KONTAKT: Općina Veliko Trojstvo Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo Tel.: 00385/43/885-643 Fax: 00385/43/885-009 E-mail: opcina.veliko.trojstvo@bj.t-com.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 3 ha 1,7 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) Sve parcele su prodane privatnim poduzetnicima. STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) OPĆINA ha / % GRAD ha / % RH ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO   Općina 1,3 ha Privatno 1,7 ha PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi Županijski glasnik broj 9/04 Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo broj 3/11 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Proizvodne i zanatske djelatnosti sa niskom razinom buke i onečišćenja okoliša POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Proizvodnja metalne galanterije BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 4 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Komunalna infrastruktura je izgrađena. Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… DA – PEHD 110 + hidrantska mreža Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. DA – trafostanica rasp. snage 483,15 kW Kanalizacija DA – DN 300 fekalna i oborinska Telefon DA – 2xPVC 110 Plin DA – PE90 Promet  /opisno/ DA - izgrađen je dvosmjeran asfaltni kolnik i pješačka staza uz kolnik. Na kraju zone nalazi se kružni tok, te je sama zona spojena na županijsku cestu u Velikom Trojstvu. Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Poduzetnička zona se prostire u samom centru naselja Veliko Trojstvo, a sastoji se od 4 građevinske parcele, ukupne veličine 29.466 m2. Dovršena je izgradnja ukupne infrastrukture i parcele su prodane privatnim poduzetnicima. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Općina Veliko Trojstvo i njezino centralno naselje Veliko Trojstvo nalazi se sjeveroistočno od Bjelovara. Općina Veliko Trojstvo ima 2731 stanovnika. Obzirom na položaj i prometne veze područje Općine je pod izrazito jakim gravitacijskim utjecajem Bjelovara, većeg regionalnog središta i glavnog razvojnog žarišta sjeverozapadnog dijela Bjelovarsko-bilogorske županije.
Poduzetnička zona: Veliko Trojstvo + saznaj više
 
 < 1 2 3

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip