Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetničke zone

Poduzetnička zona Zapad 1

OPĆINA/GRAD: GRAD DARUVAR KONTAKT: Grad Daruvar, Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Tel.: +385 (0)43/331-241 Fax: +385 (0)43/331-285 E-mail: grad-gospodarstvo@daruvar.hr, ivana.juric@daruvar.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 3,17 ha 2,9 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) - STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) OPĆINA ha / % GRAD ha / % RH ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO   100 % Grad Daruvar PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi „Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 8/04 od 07.12.2004. i 7/10 od 17. lipnja 2010. URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi „Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 8/04, od 07.12.2004. i 5/12 od 11. srpnja 2012. DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije utvrđena obveza izrade MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Proizvodne POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Proizvodnja hidrauličnih komponenti i ostalih strojarskih dijelova, proizvodnja namještaja, proizvodnja PVC stolarije, proizvodnja ambalaže i grafičke galanterije, proizvodnja i prerada meda i ostalih pčelinjih proizvoda, proizvodnja tjestenine BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 9 poduzetnika, od toga 6 posluje. Na jednoj parceli su radovi zaustavljeni zbog nedostatka financijskih sredstava, za 2 je u izradi projektna dokumentacija. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Izgrađena u zoni Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Da, izgrađena vodovodna mreža, Ø 100 mm Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Raspoloživa snaga 301 Kw. Izvedena javna rasvjeta Kanalizacija Da, izgrađena kanalizacijska mreža, Ø 500 mm Telefon DA, DTK izveden Plin DA, izgrađena plinska mreža Promet  /opisno/ DA, izgrađen asfaltni kolnik, spojen na Jelačićevu ulicu Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) U Zoni nema slobodnih parcela STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Poduzetnička zona Zapad 1 nalazi se 125 km od Zagreba, 50 km je udaljena od autoceste, 150 km od zračne luke, 300 km od morske luke te 90 km od riječne luke. Grad Daruvar ima 11.612 stanovnika (popis iz 2011.) i drugi je po veličini grad u Županiji. Turističko je središte Bjelovarsko-bilogorske županije.
Poduzetnička zona: Daruvar + saznaj više

Poduzetnička zona Zapad 2

OPĆINA/GRAD: GRAD DARUVAR KONTAKT: Grad Daruvar, Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Tel.: +385 (0)43/331-241 Fax: +385 (0)43/331-285 E-mail: grad-gospodarstvo@daruvar.hr, ivana.juric@daruvar.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 1,915 ha 1,754 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 1,565 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) OPĆINA ha / % GRAD ha / % RH ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO   100 % Grad PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 8/04 od 07.12.2004. i 7/10 od 17. lipnja 2010. URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi „Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 8/04, od 07.12.2004. i 5/12 od 11. srpnja 2012. DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije utvrđena obveza izrade MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Mješovita zona POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Proizvodnja ostale pletene i kukičane robe BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 1 poduzetnik posluje, 7 parcela slobodno. U zoni su zaposlene 44 osobe. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) U izgradnji, samo je postojeći objekt u zoni (bivša vojarna) spojen na infrastrukturu Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… U izradi, tlačne cijevi za pitku vodu od PEHD Ø 80, vanjski hidrant Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Bit će izgrađena TS 10 (20)/04 kV „ZRINSKI 2“, pripadajući 10 (20) kV podzemni dalekovod. Priključna snaga 180,32 kW, snaga po parcelama 25,76 Kw Kanalizacija PEHD Ø 250, PEHD Ø 300 Telefon Bit će izveden Plin Bit će izgrađena plinska mreža Promet  /opisno/ U izgradnji- bit će izgrađen asfaltni kolnik Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) U zoni je slobodno 7 parcela. Infrastruktura je u izgradnji. Do kraja 2012. godine zona će biti potpuno komunalno opremljena. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Poduzetnička zona Zapad 2 nalazi se 125 km od Zagreba, 50 km je udaljena od autoceste, 150 km od zračne luke, 300 km od morske luke te 90 km od riječne luke. Grad Daruvar ima 11.612 stanovnika ( popis iz 2011. ) i drugi je po veličini grad u Županiji. Turističko je središte Bjelovarsko-bilogorske županije.
Poduzetnička zona: Daruvar + saznaj više

Poduzetnička zona Kapelica

OPĆINA/GRAD: GRAD GAREŠNICA KONTAKT: Grad Garešnica Vladimira Nazora 22, 43280 Garešnica Tel.: +385/43/531-011 Fax: +385/43/531-568 E-mail: grad@garesnica.net – Tomislav Anđal Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije za koordinaciju i razvoj A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar Tel.: +385/43/225-993 Fax: +385/43/225-998 E-mail: info@rerabbz.hr – Marinko Bartulović   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA 22,5 ha - ukupno sa prom. i jav. površinama 19 ha - površine građevinskih parcela SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) cca 19 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) OPĆINA ha / % GRAD ha / % RH ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO   85 % - u vlasništvu Grada Garešnica 15 % - privatno vlasništvo PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi "Službeni glasnik Grada Garešnice", broj 08/03 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Urbanistički plan u izradi (u završnoj fazi donošenja - kraj rujna 2012.) DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije utvrđena obveza izrade MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Sve poslovne, proizvodne, trgovačke, istraživačke i tehnološke djelatnosti, a posebice energetske (OIE) Uredski prostori, te ugostiteljski objekti (npr. motel s restoranom) POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Nema BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini Nema KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Nema Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Ne Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Ne Kanalizacija Ne Telefon Ne Plin Ne Promet  /opisno/ Ne (samo makadamska cesta - cca 400 metara) Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) - Prostorni plan uređenja Grada Garešnice donesen - Urbanistički plan uređenja zone je pri kraju izrade - Većina zone je u vlasništvu Grada Garešnice - Projektiranje opremanja zone komunalnom infrastrukturom je u tijeku (idejni projekt i glavni projekt) STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz - oko 90 km udaljena od Zagreba - 17 km udaljena od auto ceste Zagreb - Lipovac, - 25 km od Daruvara, - pored zone prolazi planirana brza cesta   (pravac : Kutina - Garešnica - Daruvar - Virovitica) - 20 km postojećom državnom cestom do planirane nove   auto ceste Virovitica - Bjelovar - Zagreb - zona se nalazi u prigradskom dijelu Garešnice, urbanog središta, s oko 4000 stanovnika
Poduzetnička zona: Garešnica + saznaj više

Zona I malog i srednjeg poduzetništva

OPĆINA/GRAD: GRAD GRUBIŠNO POLJE KONTAKT: Upravni odjel za gospodarstvo Trg b.J.Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje Tel.: +385 43 448201 Fax: +385 43 485496 E-mail: gospodarstvo@grubisnopolje.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA a) 13,75 ha b) 12,64 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) - STRUKTURA VLASNIŠTVA OPĆINA   ha / % GRAD      ha / % RH           ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO Grad: 1,11 ha / 8% (prometnica sa javnom površinom) Privatno: 12,64 ha / 92%   PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja 14/05 i 3/06 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, uredski prostori POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI - proizvodnja proizvoda od metala, - sakupljanje, skladištenje i obrada opasnog otpada, - proizvodnja asfaltne mase, betona i drugih građevinskih proizvoda, - prerada drva i proizvodi od drava (osim namještaja), - uslužne komunalne djelatnosti, reciklaža građevinarstvo, popravak motornih vozila BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 5 poduzetnika – svi posluju i imaju 79 zaposlenih djelatnika. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Da - komunalna infrastruktura je izgrađena u skladu s potrebama poduzetnika koji posluju u Zoni. Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Da – vodovod je izgrađena za zonu: Φ 110 mm sa hidrantskom mrežom Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Da – Svi poduzetnici u zoni imaju dovoljnu elektroenergetsku snagu Kanalizacija Da - Φ 300 mm i raspisan je javni natječaj za izgradnju postrojenje za obradu otpadnih voda za kompletnu zonu. Telefon Da – DTK izveden za poslovnu zonu. Plin Da – izgrađena plinska mreža za zonu. Promet  /opisno/ Da – izgrađen je asfaltni kolnik u zoni koji je spojen na županijsku cestu 3004 (Grubišno Polje – Veliki Grđevac) Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Svi potrebni prostorni planovi su doneseni, na izgrađenu infrastrukturu priključeni su svi poduzetnici koji posluju u zoni. Sve građevinske parcele su rasprodane, izgrađene i u funkciji. Dakle u ovoj zoni nema mogućnosti za prihvat novih investitora. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Zona I malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje nalazi se 120 km od Zagreba, između gradova Bjelovara (40 km), Virovitice (28 km), Daruvara (21 km) i Garešnice (25 km) uz županijsku cestu Grubišno Polje – Veliki Grđevac – Bjelovar, udaljena je 1 km od državne ceste D5 koja povezuje autocestu kod Kutine (45 km) sa Garešnicom, Grubišnim Poljem, Viroviticom i Republikom Mađarskom (granični prijelaz Terezino Polje udaljen 40 km). Udaljenost do autoceste je 45 km (Kutina), a do brze ceste 70 km (Cugovec kod Vrbovca), zatim do željeznice je 28 km (Virovitica) i 40 km (Bjelovar), zračne luke 130 km (Zagreb-Pleso).
Poduzetnička zona: Grubišno polje + saznaj više

Zona II malog i srednjeg poduzetništva

OPĆINA/GRAD: GRAD GRUBIŠNO POLJE KONTAKT: Upravni odjel za gospodarstvo Trg b.J.Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje Tel.: +385 43 448201 Fax: +385 43 485496 E-mail: gospodarstvo@grubisnopolje.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA a) 13,84 ha b) 11,84 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) - STRUKTURA VLASNIŠTVA OPĆINA   ha / % GRAD      ha / % RH           ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO Grad: 2 ha / 14% (prometnica sa javnom površinom) Privatno: 11,84 ha / 86%   PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja 14/05 i 3/06 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja 5/08 DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, uredski prostori POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Planirane djelatnosti: - proizvodnja proizvoda od drveta (namještaj), - proizvodnja električne i toplinske energije na OIE (kogeneracijska postrojenja na šumsku biomasu i bioplin), - prerada drva i proizvodi od drava (pilana), - proizvodnja proizvoda od metala. BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini 6 poduzetnika – od toga jedan je u izgradnji, a ostalih 5 u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije (3 poduzetnika imaju dobivene lokacijske dozvole) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Da - komunalna infrastruktura je izgrađena u skladu s potrebama poduzetnika koji posluju u Zoni. Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Da – vodovod je izgrađena za zonu : Φ 110 mm sa hidrantskom mrežom Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Da – izgrađena trafostanica sa 800 kW angažirane snage priključka na električnu energiju, od toga još je slobodno 400 kW. Kanalizacija Da - Φ 300 mm i raspisan je javni natječaj za izgradnju postrojenje za obradu otpadnih voda za kompletnu zonu. Telefon Da – DTK izveden za poslovnu zonu. Plin Da – izgrađena plinska mreža za zonu. Promet  /opisno/ Da – izgrađen je asfaltni kolnik u zoni koji je spojen sa Zonom I malog i srednjeg poduzetništva na županijsku cestu 3004 (Grubišno Polje – Veliki Grđevac) Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Svi potrebni prostorni planovi su doneseni, na izgrađenu infrastrukturu mogu se priključiti svi poduzetnici koji grade pogone u zoni. Sve građevinske parcele su rasprodane. Početna cijena za proizvodnu djelatnost je iznosila 2 kn/m2, a za trgovinu i skladišni prostor 80 kn/ m2. Sve parcele su prodane po subvencioniranoj-povoljnoj cijeni u zabilježbu nazadkupa u korist Grada Grubišnoga Polja ukoliko investitor ne izgradi pogon i započne djelatnost prema poslovnom planu koji je dostavio sa ponudom za kupnju parcele. U zoni je planirano zapošljavanje 62 djelatnika. Dakle u ovoj zoni trenutno nema mogućnosti za prihvat novih investitora ukoliko neki od postojećih investitora ne odustane od svog projekta. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Zona II malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje naslanja se na Zonu I i nalazi se 120 km od Zagreba, između gradova Bjelovara (40 km), Virovitice (28 km), Daruvara (21 km) i Garešnice (25 km) uz županijsku cestu Grubišno Polje – Veliki Grđevac – Bjelovar, udaljena je 1 km od državne ceste D5 koja povezuje autocestu kod Kutine (45 km) sa Garešnicom, Grubišnim Poljem, Viroviticom i Republikom Mađarskom (granični prijelaz Terezino Polje udaljen 40 km). Udaljenost do autoceste je 45 km (Kutina), a do brze ceste 70 km (Cugovec kod Vrbovca), zatim do željeznice je 28 km (Virovitica) i 40 km (Bjelovar), zračne luke 130 km (Zagreb-Pleso).
Poduzetnička zona: Grubišno polje + saznaj više

Zona III malog i srednjeg poduzetništva

OPĆINA/GRAD: GRAD GRUBIŠNO POLJE KONTAKT: Upravni odjel za gospodarstvo Trg b.J.Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje Tel.: +385 43 448201 Fax: +385 43 485496 E-mail: gospodarstvo@grubisnopolje.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA a) 52 ha b) 45 ha (u planu) SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 45 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA OPĆINA   ha / % GRAD      ha / % RH           ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO Grad 100%   PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja 14/05, 3/06 i 5/11 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi U izradi (treba biti gotov i usvojen do kraja 2012.) DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, uredski prostori, poljoprivredne (plastenici), turističke i sl. POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI - BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Ne – u izradi je Idejno rješenje i Glavni projekt za komunalnu infrastrukturu koji treba biti gotov nakon usvajanja UPU za Zonu III malog i srednjeg poduzetništva. Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Ne Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Ne Kanalizacija Ne Telefon Ne Plin Ne Promet  /opisno/ Ne Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Izrađen je i usvojen Prostorni plan. Kao što smo već naveli u tijeku je izrada UPU-u i projekata za komunalnu infrastrukturu. Isto tako je pri kraju i izrada Studije opravdanosti Zone III malog i srednjeg poduzetništva. Početkom iduće godine bit će napravljena parcelacija i moći će ići prve parcele u prodaju. Dio zone (cca. 7 ha) bit će predviđen za turističku djelatnost jer se nalazi uz postojeće jezero koje je u planu proširenja, drugi dio parcela biti će predviđen za poljoprivrednu proizvodnju (plastenici-staklenici, cca. 10-15ha) budući da će iz kogeneracijskih postrojenja koja se grade u Zoni II biti povoljne toplinske energije, a ostali dio bit će predviđen uglavnom za proizvodnu namjenu (cca. 14 parcela, površine 20 do 25 ha). Zemljište je u 100% vlasništvu Grada Grubišnoga Polja. Zona III je podijeljena na dva dijela, sjeverni (površine 12 ha) koji se naslanja sjeverno na Zone I I II i zapadni (površine 40 ha) koji se naslanja zapadno na Zonu II malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Zona III malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje naslanja se na Zone I i II i nalazi se 120 km od Zagreba, između gradova Bjelovara (40 km), Virovitice (28 km), Daruvara (21 km) i Garešnice (25 km) uz županijsku cestu Grubišno Polje – Veliki Grđevac – Bjelovar, udaljena je 1 km od državne ceste D5 koja povezuje autocestu kod Kutine (45 km) sa Garešnicom, Grubišnim Poljem, Viroviticom i Republikom Mađarskom (granični prijelaz Terezino Polje udaljen 40 km). Udaljenost do autoceste je 45 km (Kutina), a do brze ceste 70 km (Cugovec kod Vrbovca), zatim do željeznice je 28 km (Virovitica) i 40 km (Bjelovar), zračne luke 130 km (Zagreb-Pleso).
Poduzetnička zona: Grubišno polje + saznaj više

Industrijska zona Doljani

OPĆINA/GRAD: OPĆINA ŠANDROVAC KONTAKT: Općina Šandrovac Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac Tel.: 00385/43/874-128 Fax: 00385/43/874-366 E-mail: info@sandrovac.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA cca 5,6 ha odnosno 55949 m2 SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) 5 ha STRUKTURA VLASNIŠTVA OPĆINA   ha / % GRAD      ha / % RH           ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO Općina Šandrovac 100% PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi „Općinski glasnik Općine Šandrovac“ broj 23/05 URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije utvrđena obveza izrade DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije utvrđena obveza izrade MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Namjena buduće gospodarske zone, odnosno djelatnosti koje će se u njenom okviru odvijati su proizvodno-uslužno-skladišne djelatnosti, a točna namjena će se definirati kada budu poznati vlasnici parcela. U skladu sa prostornim planom i idejnim projektom predviđena je parcelacija zemljišta na 6 parcela, a prema zahtjevu investitora i jedna parcela površine cca. 60 m2, koja je namijenjena za izgradnju trafostanice. POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Trenutno nema postojećih djelatnosti u zoni BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini Blizina grada Bjelovara i Đurđevca, kao i tvrtke Metalprodukt d.d. Šandrovac, blizina naftnih izvora i postrojenja tvrtke Ina d.d. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Prometnicom Šandrovac-Pupelica, sa koje je planiran ulaz na pojedine parcele, prolazi vodovodna, telefonska i plinska mreža. Do kraja 2012. godine planirana je izgradnja trafostanice. Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… Uz prometnicu Šandrovac-Pupelica izvedena je vodovodna mreža PE-HD cijevima dimenzije d160. Svaki budući korisnik vodovodne mreže treba ishoditi uvjete za priključenje od distributera prema svojim potrebama. Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. Preko zemljišta poslovne zone prolaze nadzemni 10 kV dalekovod. Nova elektroenergetska mreža treba osigurati napajanje električnom energijom svim korisnicima gospodarske zone. Da bi se to ostvarilo u poslovnoj zoni će se izgraditi nova transformatorska stanica 10(20)/0.4kv, koja će biti interpolirana u postojeći visokonaponski razvod. Sav elektronaponski razvod biti će izveden podzemno. Niskonaponski elektroenergetski razvod će omogućiti, svakom poslovnom subjektu unutar zone sigurno, stabilno i stalno napajanje električnom energijom. Koncepcijski je niskonaponski razvod za napajanje potrošača u zoni predviđen tako, da se iz nove transformatorske stanice 10(20)/0,4kV smještene u sredini gospodarske zone na zasebnoj parceli, podzemnim kabelima, PPOO-A 4x150mm2, spoji SSPMO na svakoj pojedinoj parceli. Time bi svakom od budućih korisnika bilo omogućeno priključenje na NN distributivnu mrežu i kvalitetno snadbijevanje elekktričnom energijom prema potrebama koje iskaže u glavnom projektu za gradnju objekta u zasebnom postupku. Kanalizacija Odvodnja oborinskih voda riješiti će se direktno po vlastitom terenu, a otpadne i fekalne vode riješit će se odvodnjom u mini uređaj za pročišćavanje sanitarno fekalnih voda (biorotor i sl.) sa ispustom u regulirani kanal u stražnjem dijelu parcele. Kapacitet uređaja za pročišćavanje sanitarno-fekalnih voda treba odrediti u glavnom projektu za svaku pojedinu parcelu. Telefon Svaka parcela u gospodarskoj zoni ima mogućnost priključenja na telekomunkacijski sustav barem preko jedne parice. Priključenje pretplatnika izvest će se podzemnim kablom u priključni ormarić koji će biti izveden na najpovoljnijem fasadnom zidu budućih poslovnih objekata na visini od cca. 1 m od nivoa zaravnatog terena. Plin Uz prometnicu Šandrovac-Pupelica izveden je plinovod PEHD cijevima dimenzije d110 i tlaka 3 bar na koji će se spojiti potrošaći poslovne zone. Svaki budući korisnik plinske mreže treba ishoditi uvjete za priključenje od distributera plina prema svojim potrebama. Promet  /opisno/ Za neometano funkcioniranje poslovne zone potrebno je organizirati prometnice. Potrebno je poduzeti slijedeće zahvate: 1. omogućiti pristup sa pojedinih parcela gospodarske zone na prometnicu Šandrovac-Pupelica odnosno izgraditi kolne ulaze 2. kako se radi o gospodarskoj zoni pretežito proizvodne namjene, gdje se planira povećani promet teretnih vozila za nesmetano skretanje sa prometnice Šandrovac-Pupelica koja je širine cca. 5m, kolni ulazi se planiraju izgraditi u minimalnoj širini od 10 m sa radijusom priključenja na javnu prometnicu od 6 m. Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Svi potrebni prostorni planovi su doneseni. Zemljište je u vlasništvu općine Šandrovac, natječaji za prodaju nisu otvoreni, do kraja 2012. godine planirana je izgradnja trafostanice. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Industrijska zona Doljani općine Šandrovac smještena je uz županijsku cestu Šandrovac – Pupelica - Lasovac, na lijevoj strani na kraju naselja Šandrovac. Jednim dijelom uz granicu općine vodi državna cesta D-28 Bjelovar - Daruvar. Udaljena je od grada Bjelovara 20 km, koje je regionalno, gospodarsko i društveno središte sa 30 000 stanovnika, a od grada Đurđevca 12 km, dok je 7 km udaljena od željezničke stanice u Sirovoj Kataleni.
Poduzetnička zona: Šandrovac + saznaj više

Poslovna zona Zona-P

OPĆINA/GRAD: OPĆINA SEVERIN KONTAKT: Općina Severin Severin 137, 43 274 Severin Tel.: 00385/43/889 010 Fax: 00385/43/889 011 E-mail: opcina-severin@bj.t-com.hr, procelnica@severin.hr   POVRŠINA ZONE (ha ) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA a) ukupna površina zona 20ha b/ ukupna površina građevinskih parcela 17,752 ha SLOBODNO ZA PRODAJU (ha ) - STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela) OPĆINA ha / % GRAD ha / % RH ha / % PRIVATNO ha / % OSTALO   100% OPĆINA PROSTORNI PLAN Službeni Glasnik  br. U izradi Trenutno je važeći Prostorni plan iz 2005. g. (Županijski glasnik – službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije br:) U tijeku je izrada I. Izmjena i dopuna PPU Općine Severin čiji se završetak i usvajanje očekuje krajem 10 mjeseca 2012. g. URBANISTIČKI PLAN  Glasnik br. Nije propisan U izradi rbanistički plan uređenja poslovne zone ZONA-P (Županijski glasnik – Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije br: 02/05 i br:11/06) DETALJNI PLAN Glasnik br. Nije propisan U izradi Nije propisan MOGUĆE DJELATNOSTI Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3 Servisne: održavanje i građenje cesta, mehaničarska radiona, skladište 1 parcela Gospodarsko-proizvodne djelatnosti: proizvodnja namještaja, mješaona stočne hrane, proizvodnja elektroničkih uređaja, uredski prostori, trgovački prostori 7 parcela Turističko uslužne djelatnosti: benzinska crpka, motel, restoran 1 parcela POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI Proizvodnja gljiva; proizvodnja aluminijskih prozora i vrata, proizvodnja i ugradnja izo-stakla. BROJ PODUZETNIKA U ZONI Ključni gospodarski čimbenici u blizini Sve parcele u zoni a ima ih 9 su prodane. U skoro vrijeme doći će do raskida ugovora za jednu parcelu od 4985m2 koja će ponovo ići na prodaju. Gospodarstvo u neposrednoj blizini je pretežito poljoprivreda,ratarstvo i uzgoj stoke te povrtlarstvo. U neposrednoj blizini cca 5km nalaze se bogata geotermalna nalazišta čija se eksploatacija očekuje u narednih 5 godina. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (u zoni, do zone u izgradnji /opisno) Sva komunalna infrastruktura je izvedena. Vodovod (da - promjer mm / ne), opis… DA, PEHD cijevi DN 110 mm, PN 10bara, hidrantska mreža Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis.. DA, sukladno veličini parcele pojedinoj parceli se dodjeljuje početni zakup snage u iznosu 40-280 kW po parceli, uračunato u cijenu zemljišta. Javna rasvjeta je izvedena. Kanalizacija DA, vodonepropusne korugiranih kanalizacionih cijevi Ø 300, Ø 400 i 500, anaerobno biološki prečistač otpadnih voda kapaciteta1000 ekvivalenata, oborinska odvodnja Telefon DA – DTK izveden Plin DA – izgrađena plinska mreža Promet  /opisno/ Sve prometnice izvedene su kolnikom širine 6,0 m prometni trak širina 3,0m), a prema parkiralištu 7,0 m (prometni trak širina 3,5m). Sve trase prometnica izvedene su u uzdužnom padu dok je poprečni pad istih 2,5%. Poslovna zona ima dvije raskrsnice. Dužina Raskrsnice I je 181,2m. Radijus raskrsnice 18,0m. Dužina raskrsnice II je 106,7m a radijus 15,0m. Na prometnicama postoji horizontalna i vertikalna signalizacija. Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora (u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana) Svi potrebni prostorni planovi su doneseni.Sve parcele u zoni su prodane no jedan od investitora odustaje od gradnje benzinske crpke na površini od 4985m2 te se uskoro očekuje da navedena parcela postane slobodna za ponovnu prodaju. Infrastruktura je osigurana. Investitori su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa te 100% komunalne naknade u prvoj godine poslovanja. U drugoj je oslobođen 50% naknade a u trećoj 25%. U cijenu je osim zemljišta uračunata i cijena priključenja na električnu energiju. STRATEŠKI POLOŽAJ opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz Poslovna zona ZONA-P nalazi se otprilike 100 km od Zagreba, na državnoj cesti D-28, cca 45 km od brze ceste Vrbovec-Zagreb, 18 km od najbližeg željezničkog središta, 105 km od najbližeg aerodroma. Općina Severin ima 879 stanovnika. Najbliže gradsko središte je  Bjelovar, udaljen 15 km  koji je regionalno, gospodarsko i društveno središte regije, a broji 30 000 stanovnika. U blizini zone predviđen je u budućnosti izlaz sa auto ceste.
Poduzetnička zona: Severin + saznaj više
 
 < 1 2 3 > 

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip