Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Gospodarska zona Laminska

OPĆINA/GRAD: OPĆINA ŠTEFANJE
KONTAKT: Općina Štefanje
Tel.: 00385/43778-029
E-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Gospodarsko komunalni park
Tel.: 00385/43/778-029
E-mail: denis@stefanje.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


30,20 ha
26,10 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

25,20 ha

STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela)
OPĆINA ha / %
GRAD ha / %
RH ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO
 

25,20 ha / 100% Općina

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

„Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 05/06

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

„Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 02/07

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije utvrđena obveza izrade

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Mješovita namjena – proizvodna i poslovna: 25,20 ha – 100%

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Obrada otpada

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

1

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

U dijelu zone se izvodi, za ostalo građevinska dozvola

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Ø 160 mm i hidrantska mreža

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

1 MW (moguće proširenje) i javna rasvjeta

Kanalizacija

Ø 200-800 mm i postrojenje za obradu otpadnih voda

Telefon

Dostupan neograničen broj linija

Plin

Ø 160 mm

Promet  /opisno/

Uređen kolnik i dio pješačkih staza za asfaltiranje

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Svi potrebni prostorni planovi su doneseni, na izgrađenu infrastrukturu se može priključiti 14,8 ha, a ostala infrastruktura će se graditi po potrebi, sve zemljište je u vlasništvu Općine Štefanje, natječaji za prodaju su otvoreni, početna cijena zemljišta je 25 kn/m2.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Općina Štefanje se nalazi 18 km od Bjelovara, 70 km od Zagreba uz državnu cestu Bjelovar-Čazma-Ivanić Grad, cca 34 km od autoceste Zagreb-Županja. Broj stanovnika Općine Štefanje iznosi 2020 stanovnika. Zona Laminska se nalazi 0,8 km od središta Štefanja prema selu Laminac.

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip