Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Industrijska zona Čelina

OPĆINA/GRAD: OPĆINA SIRAČ
KONTAKT: Općina Sirač
Stjepana Radića 120/1, 43 541 Sirač
Tel.: 00385/43/675-250
Fax: 00385/43/675-259
E-mail: opcina@sirac.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA

23 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

4 ha

STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela)
OPĆINA ha / %
GRAD ha / %
RH ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO
 


Općina 2 ha (8,5 %)

RH 0 ha (0%)
Privatno-poduzetnici 19 ha (83%)
Ostali 2 ha (8,5%)

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije broj 10/06

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije broj 03/08

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Proizvodne, poslovne, obrtničke - teška i krupna djelatnost

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Proizvodnja vapna i gipsa
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Cestovni prijevoz robe
Piljenje i blanjanje drva

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

6

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Plin, el. energija, telekomunikacije (izgrađenost u zoni)

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Ne

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Električna energija – trafostanica 10 MW

Kanalizacija

Ne

Telefon

Da

Plin

Da

Promet  /opisno/

Cesta i željeznica prolaze kroz zonu, autoput 60 km od zone

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Za preostala 4 slobodna ha zainteresirani su postojeći investitori.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Kroz zonu prolazi željeznička pruga, županijska cesta 10 km udaljena od buduće brze ceste Virovitica – Daruvar - Okučani (nastavno autocesta Zagreb - Lipovac).
10 km udaljena od Daruvara - regionalnog urbanog središta sa 10 000 stanovnika.

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip