Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetnička zona Bregovci

OPĆINA/GRAD: OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
KONTAKT: Trg Mate Lovraka 3, 43 270 Veliki Grđevac
Tel/Fax: +385 43 461-666; +385 43 443-147
E-mail: opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr
Web: http://www.veliki-grdjevac.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


4,94 ha (3,7 ha - 4 parcele)
 

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha)

0

STRUKTURA VLASNIŠTVA
OPĆINA   ha / %
GRAD      ha / %
RH           ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO

Općina: 25,1%

Poduzetnici: 74,9%

PROSTORNI PLAN

 dostupan na http://www.veliki-grdjevac.hr/defaultcont.asp?id=34&n=2

URBANISTIČKI PLAN  

nije propisan

DETALJNI PLAN

nije utvrđena obveza izrade

MOGUĆE DJELATNOSTI

Gospodarska namjena (industrija, prerada,poljoprivreda, skladišni prostori, pogoni male privrede)

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Drvoprerađivačka industrija, prerada poljoprivrednih proizvoda, skladišni prostori

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

5 poduzetnika, 70 zaposlenih

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

DA - vodovod, struja, elektroenergetska mreža
DJELOMIČNO - plin, telefon, prometna infrastruktura
NE - kanalizacija

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Poslovna zona se nalazi u Općini Veliki Grđevac, na pola puta od Bjelovara (25 km) do Daruvara (25 km). U sastavu Općine je jedanaest naselja – Cremušina, Donja Kovačica, Dražica, Gornja Kovačica, Mala Pisanica, Pavlovac, Sibenik, Topolovica, Veliki Grđevac i Zrinska, na površini  od 16.484 ha sa 2.848 stanovnika (popis 2011.)
U općini živi oko 1.000 obitelji, a djeluje 38 obrtnika i 4 trgovačka društva, sa oko 380 zaposlenih.
Područje je oko 44 % pokriveno šumom, a ima oko 5.600 ha poljoprivrednog zemljišta. Uz poljoprivredu (proizvodnja mesa i mlijeka) glavne proizvodne grane su drvna galanterija, metalna galanterija, mesoprerađivačka djelatnost.
Uz naselje protječe rijeka Česma.
Budući da je primarna garancija dugoročnog razvoja Općine proizvodnja, s kojom dolazi i do novog zapošljavanja, osobita pažnja i napori usmjereni su u pravcu razvoja poduzetničke poslovne zone koja je od strateškog značaja za razvoj gospodarstva.
Gospodarska kretanja na ovom području u proteklih 10-tak godina doprinijela su ekonomskoj stagnaciji i gubitku radnih mjesta.
Nasuprot tome, raspoloživa i kvalificirana radna snaga, te obrazovana mlada populacija, predstavlja jednu od značajnih prednosti  za brz gospodarski rast. Stoga je potrebno gospodarstvo otvoriti ulaganjima domaćeg/stranog kapitala i znanja. Pogodan oblik za privlačenje tog kapitala su određene zakonske i infrastrukturne pogodnosti koje postoje u poslovnoj zoni, gdje gospodarski subjekti posluju.
Poslovanje u poduzetničkoj zoni potiče optimalno korištenje domaćih resursa prije svega rada i infrastrukturnih objekata. Korisnici zone svakodnevno koriste usluge domaćih poduzetnika izvan zone. Rezultat toga je pokretanje cjelovitog gospodarskog – tržišnog sustava, povećanje životnog standarda, zaustavljanje iseljavanja mladih i stručnih radnika i dr.

 

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip