Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetnička zona Jug

OPĆINA/GRAD: GRAD ČAZMA
KONTAKT: Grad Čazma
Tel.: + 385(0) 43 771 052
Fax: + 385 (0) 43 771 056
E-mail: grad.cazma@bj.t-com.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


54 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

U tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa, zemljište je trenutno na RH, Grad Čazma je podnio zahtjev 2012 g. za prijenos zemljišta na Grad.

STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela)
GRAD ČAZMA      ha / %
FIZIČKE OSOBE ha / %
RH           ha / %
 


-
-
54 ha

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

 Prostorni plan uređenja Grada Čazme; „Službeni vjesnik“ broj 28/03, 19/06, 30/11 i 18/12

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Proizvodne - industrijsko proizvodna, zanatska, obrtničko proizvodni sadržaj,
Uslužne - uslužno-servisna i trgovačka namjena

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Nema

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

Nema

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Nema

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Nema

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Nema

Kanalizacija

Nema

Telefon

Nema

Plin

Nema

Promet  /opisno/

Postoji priključna cesta (200 m) na ŽC 3128

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Zona je osnovana 2012. godine Odlukom Gradskog vijeća Grada Čazme, napravljena je parcelacija sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, podnesen zahtjev Državnom uredu za raspolaganje nekretninama za prijepis zemljišta u vlasništvo Grada Čazme.
Zona je osnovana temeljem zahtjeva zainteresiranog investitora.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Udaljen je svega 60 km od Zagreba i 30-ak km od središta regije Bjelovara. Od autoputa Zagreb – Lipovac zona je udaljena 19 km, od željezničke pruge Zagreb-Beograd 19 km. U njemu, na 238 četvornih kilometara, živi oko 9000 stanovnika, većina u 36 prigradskih naselja. Poduzetnička zona Jug nalazi se u južnom dijelu grada Čazme s prilazom iz Moslavačke ulice.

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip