Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetnička zona Kapelica

OPĆINA/GRAD: GRAD GAREŠNICA
KONTAKT: Grad Garešnica
Vladimira Nazora 22, 43280 Garešnica
Tel.: +385/43/531-011
Fax: +385/43/531-568
E-mail: grad@garesnica.net – Tomislav Anđal

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije za koordinaciju i razvoj
A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Tel.: +385/43/225-993
Fax: +385/43/225-998
E-mail: info@rerabbz.hr – Marinko Bartulović

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


22,5 ha - ukupno sa prom. i jav. površinama
19 ha - površine građevinskih parcela

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

cca 19 ha

STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela)
OPĆINA ha / %
GRAD ha / %
RH ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO
 

85 % - u vlasništvu Grada Garešnica
15 % - privatno vlasništvo

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

"Službeni glasnik Grada Garešnice", broj 08/03

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Urbanistički plan u izradi
(u završnoj fazi donošenja - kraj rujna 2012.)

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije utvrđena obveza izrade

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Sve poslovne, proizvodne, trgovačke, istraživačke i tehnološke djelatnosti, a posebice energetske (OIE)
Uredski prostori, te ugostiteljski objekti (npr. motel s restoranom)

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Nema

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

Nema

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Nema

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Ne

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Ne

Kanalizacija

Ne

Telefon

Ne

Plin

Ne

Promet  /opisno/

Ne (samo makadamska cesta - cca 400 metara)

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

- Prostorni plan uređenja Grada Garešnice donesen
- Urbanistički plan uređenja zone je pri kraju izrade
- Većina zone je u vlasništvu Grada Garešnice
- Projektiranje opremanja zone komunalnom infrastrukturom je u tijeku (idejni projekt i glavni projekt)

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

- oko 90 km udaljena od Zagreba
- 17 km udaljena od auto ceste Zagreb - Lipovac,
- 25 km od Daruvara,
- pored zone prolazi planirana brza cesta
  (pravac : Kutina - Garešnica - Daruvar - Virovitica)
- 20 km postojećom državnom cestom do planirane nove
  auto ceste Virovitica - Bjelovar - Zagreb
- zona se nalazi u prigradskom dijelu Garešnice, urbanog središta, s oko 4000 stanovnika
Regionalna razvojna agencija BBŽ

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip