Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetnička zona Lanara

OPĆINA/GRAD: OPĆINA SIRAČ
KONTAKT: Općina Sirač
Stjepana Radića 120/1, 43 541 Sirač
Tel.: 00385/43/675-250
Fax: 00385/43/675-259
E-mail: opcina@sirac.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


19,50 ha
16,40 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

16,40 ha

STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela)
OPĆINA ha / %
GRAD ha / %
RH ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO
 


71 % vlasništvo Općine
21 % vlasništvo privatno
8 % ostalo - Općina u posjedu, ali još nije sve provedeno do kraja

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

"Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije" broj 10/06

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

"Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije" broj 03/08

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Proizvodne, poslovne, obrtničke i uslužne djelatnosti (tihe i čiste)

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Nema

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

Nema

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Sva komunalna infrastruktura je dovedena do zone

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Da, do zone

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Treba izgraditi trafostanice i razvod

Kanalizacija

Da, u zoni, potreban razvod u zoni

Telefon

Da, do zone

Plin

Da, do zone

Promet  /opisno/

Cesta i željeznica uz zonu

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

- komunalna infrastruktura je izvedena do zone, dok se razvod po zoni očekuje nakon riješenih vlasničkih odnosa i izrade projektne dokumentacije
- problematično vlasništvo u površini 8 % zone je u postupku rješavanja
- donesena je sva potrebna prostorno-planska dokumentacija

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

U neposrednoj blizini zone prolazi željeznička pruga i županijska cesta, 5 km je udaljena od buduće brze ceste Virovitica - Daruvar - Okučani (nastavno auto cesta Zagreb - Lipovac), 7 km je udaljena od Daruvara regionalnog urbanog središta sa 10 000 stanovnika.
Općina Sirač ima 2178 stanovnika.

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip