Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetnička zona Ninkovica

OPĆINA/GRAD: GRAD ČAZMA
KONTAKT: Grad Čazma
Tel.: + 385(0) 43 771 052
Fax: + 385 (0) 43 771 056
E-mail: grad.cazma@bj.t-com.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


a) 13,80 ha
b) 11,70 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

2,80 ha

STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela)
GRAD ČAZMA      ha / %
FIZIČKE OSOBE ha / %
 


2,8 ha
2,3 ha

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

 Prostorni plan uređenja Grada Čazme; „Službeni vjesnik“ broj 28/03, 19/06, 30/11 i 18/12

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

- sve parcele -

Proizvodne - industrijsko proizvodna, zanatska, obrtničko proizvodni sadržaj,
Uslužne - uslužno - servisna i trgovačka namjena

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Auto-dijelovi, auto-servis, benzinska postaja, osiguravajuća kuća, proizvodnja kuhinjskog namještaja, konjički klub, proizvodnja visoko-delikatesnih proizvoda od divljači, građevinski materijal, stanica za tehnički pregled, skladišta za poljoprivredne proizvode i mehanizaciju.

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

6 (13, dva objekta u završnoj fazi izvođenja, pri kraju ishođenje građ. dozvole za treći).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

U cijeloj zoni u potpunosti izvedena.

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

DA - 110 mm, priključak na svaku parcelu i hidrantska mreža u zoni.

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

DA - 30 kW po parceli i javna rasvjeta, trafostanica 10(20)/0.4 kV, maksimalni kapacitet trafostanice 800 kW (iskorišteno trenutno 335).

Kanalizacija

DA – cijev profila 500 mm, tehnološke vode se sakupljaju u nepropusne sabirne jame, potreban pred-tretman prije ispuštanja u sustav kanalizacije.

Telefon

DA – podzemna kabelska kanalizacija spojena na postojeću TK mrežu, dostupan neograničen broj linija.

Plin

DA – cijev profila 110 mm, priključak na svaku parcelu.

Promet  /opisno/

Asfaltni kolnik sa priključkom (izlazom) na Državnu cestu D – 43 (300 m)

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Izgradnja moguća direktnom provedbom prostornog plana uređenja grada, za zemljište u vlasništvu Grada Čazme natječaji za prodaju su otvoreni. Cijena zemljišta je 22 kn/m2.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Udaljen je svega 60 km od Zagreba i 30-ak km od središta regije Bjelovara. Od autoputa Zagreb – Lipovac zona je udaljena 19 km, od željezničke pruge Zagreb-Beograd 19 km. U njemu, na 238 četvornih kilometara, živi oko 9000 stanovnika, većina u 36 prigradskih naselja. Poduzetnička zona Ninkovica nalazi se u zapadnom dijelu grada Čazme - odvojak ulice F. Vidovića; 0,3 km od državne ceste Zagreb-Bjelovar.

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip