Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetnička zona Zapad 2

OPĆINA/GRAD: GRAD DARUVAR
KONTAKT: Grad Daruvar, Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti
Tel.: +385 (0)43/331-241
Fax: +385 (0)43/331-285
E-mail: grad-gospodarstvo@daruvar.hr, ivana.juric@daruvar.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


1,915 ha
1,754 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

1,565 ha

STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela)
OPĆINA ha / %
GRAD ha / %
RH ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO
 

100 % Grad

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 8/04 od 07.12.2004. i 7/10 od 17. lipnja 2010.

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 8/04, od 07.12.2004. i 5/12 od 11. srpnja 2012.

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije utvrđena obveza izrade

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Mješovita zona

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Proizvodnja ostale pletene i kukičane robe

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

1 poduzetnik posluje, 7 parcela slobodno. U zoni su zaposlene 44 osobe.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

U izgradnji, samo je postojeći objekt u zoni (bivša vojarna) spojen na infrastrukturu

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

U izradi, tlačne cijevi za pitku vodu od PEHD Ø 80, vanjski hidrant

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Bit će izgrađena TS 10 (20)/04 kV „ZRINSKI 2“, pripadajući 10 (20) kV podzemni dalekovod.
Priključna snaga 180,32 kW, snaga po parcelama 25,76 Kw

Kanalizacija

PEHD Ø 250, PEHD Ø 300

Telefon

Bit će izveden

Plin

Bit će izgrađena plinska mreža

Promet  /opisno/

U izgradnji- bit će izgrađen asfaltni kolnik

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

U zoni je slobodno 7 parcela. Infrastruktura je u izgradnji. Do kraja 2012. godine zona će biti potpuno komunalno opremljena.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Poduzetnička zona Zapad 2 nalazi se 125 km od Zagreba, 50 km je udaljena od autoceste, 150 km od zračne luke, 300 km od morske luke te 90 km od riječne luke. Grad Daruvar ima 11.612 stanovnika ( popis iz 2011. ) i drugi je po veličini grad u Županiji. Turističko je središte Bjelovarsko-bilogorske županije.

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip