Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetnička zona Zapad 1

OPĆINA/GRAD: GRAD DARUVAR
KONTAKT: Grad Daruvar, Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti
Tel.: +385 (0)43/331-241
Fax: +385 (0)43/331-285
E-mail: grad-gospodarstvo@daruvar.hr, ivana.juric@daruvar.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


3,17 ha
2,9 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

-

STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela)
OPĆINA ha / %
GRAD ha / %
RH ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO
 

100 % Grad Daruvar

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 8/04 od 07.12.2004. i 7/10 od 17. lipnja 2010.

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 8/04, od 07.12.2004. i 5/12 od 11. srpnja 2012.

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije utvrđena obveza izrade

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Proizvodne

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Proizvodnja hidrauličnih komponenti i ostalih strojarskih dijelova, proizvodnja namještaja, proizvodnja PVC stolarije, proizvodnja ambalaže i grafičke galanterije, proizvodnja i prerada meda i ostalih pčelinjih proizvoda, proizvodnja tjestenine

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

9 poduzetnika, od toga 6 posluje. Na jednoj parceli su radovi zaustavljeni zbog nedostatka financijskih sredstava, za 2 je u izradi projektna dokumentacija.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Izgrađena u zoni

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Da, izgrađena vodovodna mreža, Ø 100 mm

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Raspoloživa snaga 301 Kw. Izvedena javna rasvjeta

Kanalizacija

Da, izgrađena kanalizacijska mreža, Ø 500 mm

Telefon

DA, DTK izveden

Plin

DA, izgrađena plinska mreža

Promet  /opisno/

DA, izgrađen asfaltni kolnik, spojen na Jelačićevu ulicu

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

U Zoni nema slobodnih parcela

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Poduzetnička zona Zapad 1 nalazi se 125 km od Zagreba, 50 km je udaljena od autoceste, 150 km od zračne luke, 300 km od morske luke te 90 km od riječne luke. Grad Daruvar ima 11.612 stanovnika (popis iz 2011.) i drugi je po veličini grad u Županiji. Turističko je središte Bjelovarsko-bilogorske županije.

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip