Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poduzetnička zona Zapad

OPĆINA/GRAD: GRAD ČAZMA
KONTAKT: Grad Čazma
Tel.: + 385(0) 43 771 052
Fax: + 385 (0) 43 771 056
E-mail: grad.cazma@bj.t-com.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


26,3 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

12,7 ha

STRUKTURA VLASNIŠTVA
OPĆINA   ha / %
GRAD      ha / %
RH           ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO


1,1 ha
11,6 ha
13,6 ha

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

 Prostorni plan uređenja Grada Čazme; „Službeni vjesnik“ broj 28/03, 19/06, 30/11 i 18/12

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Prostorni plan uređenja Grada Čazme; „Službeni vjesnik“ broj 28/03, 19/06, 30/11 i 18/12

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Proizvodne - industrijsko proizvodna, zanatska, obrtničko proizvodni sadržaj
Uslužne - uslužno - servisna i trgovačka namjena

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Poduzeće za prijevoz putnika u domaćem i inozemnom prometu, tehnički pregled cestovnih motornih vozila, proizvodnja elektromaterijala i opreme

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

-

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

U cijeloj zoni u potpunosti izvedena.

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Da

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Da

Kanalizacija

Da

Telefon

Da

Plin

Da

Promet  /opisno/

Direktan priključak na DC-43

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Izgradnja moguća direktnom provedbom prostornog plana uređenja grada i urbanističkog plana uređenja.
Cijena slobodnog zemljišta u vlasništvu grada Čazme i pravnih osoba je 25 kn/m2. Parcele u vlasništvu fizičkih osoba nisu na prodaju.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Udaljen je svega 60 km od Zagreba i 30-ak km od središta regije Bjelovara. Od autoputa Zagreb – Lipovac zona je udaljena 19 km, od željezničke pruge Zagreb-Beograd 19 km.
U njemu, na 238 četvornih kilometara, živi oko 9000 stanovnika, većina u 36 prigradskih naselja. Poduzetnička zona Zapad nalazi se u zapadnom dijelu grada Čazme s prilazom iz glavne prometnice D 43, ulica Franje Vidovića.

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip