Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poslovna zona Istok

OPĆINA/GRAD: GRAD BJELOVAR
KONTAKT:

Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
Tel. +385 43 622-010, +385 43 244-615

E-mail: gradonacelnik@bjelovar.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha)
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA

 
5,82 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha)

U potpunosti izgrađena (sve su parcele prodane)

STRUKTURA VLASNIŠTVA
OPĆINA   ha / %
GRAD      ha / %
RH           ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO

U vlasništvu JLS - 1,52 ha

Prodano poduzetnicima - 4,3 ha

Pod infrastrukturom - 1,52 ha

 

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 1/09.

URBANISTIČKI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 3/09, 7/04, 6/12

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije utvrđena obveza izrade.

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Poslovna namjena (uslužna, komunalna, trgovačko-servisna)
Gospodarska namjena-proizvodna (industrija, servisni i skladišni prostori, pogoni male privrede)

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Proizvodnja parketa, proizvodnja i prodaja voćnih sokova, proizvodnja limenih kanala i gromobranskog pribora, graditeljstvo i završni radovi u graditeljstvu, elektroinstalacijski radovi, centralno grijanje, voda, plin i hlađenje, popravak elektromotora i pumpi, trgovina na veliko, zastupnik i distributer dječje opreme i igračaka, poljoprivredni strojevi i oprema, trgovina tehničke robe.

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

13 poduzetnika (178 zaposlenika)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Da – kompletna komunalna infrastruktura je izgrađena

Vodovod  (da - promjer mm / ne), opis…

Da – izgrađena vodoopskrbna mreža

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Da

Kanalizacija

Da

Telefon

Da

Plin

Da – izgrađena plinska mreža

Promet  /opisno/

Da – uređene su prometnice kroz zonu, nogostup i zelene površine

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Svi potrebni prostorni planovi su doneseni. 

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Poslovna zona Istok smještena je u istočnom dijelu grada Bjelovara uz prometnicu Bjelovar – Đurđevac, ukupne površine 5,82 ha. Podijeljena je na 15 parcela i to na 10 manjih od po 2000 m2 i 5 većih parcela površine 4000 m2. Sve parcele su prodane domaćim poduzetnicima po početnoj cijeni od 50,00 kn/m2.
Zona je u funkciji poduzetnika, a namijenjena je poslovanju tiših proizvodnih pogona, servisnih radionica, uslužne djelatnosti i skladišta. Kako se poslovna zona naslanja na stambenu zonu Istok, velika se pažnja posvećuje zaštiti građana i okoliša, tako da su u skladu s tim i dozvoljene poslovne aktivnosti u zoni.

Regionalna razvojna agencija BBŽ

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip