Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poslovna zona Jug

OPĆINA/GRAD: GRAD BJELOVAR
KONTAKT: Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
Tel. +385 43 622-010; +385 43 244-615
E-mail: gradonacelnik@bjelovar.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha)
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA

36,68 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU(ha)

cca. 13,8 ha (sve u privatnom vlasništvu) - zemljište koje može biti formirano u poduzetničko-poslovnu infrastrukturu, a dio ostaje kao osnovna infrastruktura - cijena: od 7,50-70,00 EUR m2

STRUKTURA VLASNIŠTVA
OPĆINA   ha / %
GRAD      ha / %
RH           ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO

Prodano poduzetnicima - 13,57 ha

U vlasništvu JLS - 9,63 ha

Pod infrastrukturom - 9,63 ha

Privatno cca. 13,8 ha

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

GUP Grada Bjelovara

Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 7/04, 3/09, 6/12

URBANISTIČKI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

JUG 1

Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 10/04 - dio područja

Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 6/06

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije utvrđena obveza izrade.

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Poslovna namjena (uslužna, komunalna, trgovačko-servisna)
Gospodarska namjena-proizvodna (industrija, servisni i skladišni prostori, pogoni male privrede)

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Proizvodnja protupožarnih vrata, tvornica zglobnih traktora, zupčanika i automobilskih dijelova, proizvodnja namještaja, trgovina strojnih elemenata za prijenos snage, trgovački centri, proizvodnja i distribucija električne energije, benzinska postaja, tehnički pregledi, shopping centar

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

16 poduzetnika (oko 406 ljudi zaposleno)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Da

 Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Da

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Da

Kanalizacija

Da

Telefon

Da

Plin

Da

Promet  /opisno/

Da – uređene su prometnice kroz zonu, biciklističko-pješačke i pješačke staze i zelene površine

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Svi potrebni prostorni planovi su doneseni.
Većina slobodnog zemljišta za prodaju je u privatnom vlasništvu te varira ovisno od kretanja cijena na tržištu nekretnina.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis- prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Poslovna zona Jug smještena je u jugoistočnom dijelu grada Bjelovara uz južnu zaobilaznicu. Naslanja se na postojeću industrijsku zonu grada Bjelovara uz Slavonsku cestu gdje se nalaze pogoni Drvne industrije Česma, Drvna industrija: Iverica d.o.o., Česma usluge d.o.o., Kronospan CRO d.o.o., RS-Metali d.o.o.-pogon Ljevaonica - tvornica sivog, nodularnog i vermikularnog lijeva, Koestlin d.d. - tvornica keksa, pogoni Franck d.d., Tvornica namještaja Prima d.o.o. i Gradska pekara Bjelovar d.o.o.

Javna ustanova Razvojna agencija BBŽ

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip