Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poslovna zona Novi Borik-Lepirac

OPĆINA/GRAD: GRAD BJELOVAR
KONTAKT: Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar
Tel/Fax: +385 43 622-010; +385 43 244-615
E-mail: gradonacelnik@bjelovar.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


39,84 ha
 

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

5,68 ha

STRUKTURA VLASNIŠTVA
OPĆINA   ha / %
GRAD      ha / %
RH           ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO

Grad - vlasništvo: 19,15 ha

Pod infrastrukturom: 3,2 ha

Poduzetnici: 20,69 ha

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

 Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 11/03, 13/03-ispravak, 01/09 i 08/13

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 06/04, 07/06 i 06/10

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije utvrđena obveza izrade

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Poslovna namjena (uslužna, komunalna, trgovačko-servisna) – 6 parcela
Gospodarska namjena-proizvodna (industrija, servisni i skladišni prostori, pogoni male privrede) – 4 parcele

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Građevinski materijal, građevinska stolarija – posluje.
Turistička agencija, skupljanje neopasnog otpada, benzinska postaja – projekti u pripremi (prodane parcele bez započetog poslovanja)

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

6 poduzetnika od kojih 3 poduzetnik posluje, 3 poduzetnika su kupili parcele i u tijeku su izgradnje poslovnih objekata. 1 poduzetnik u stečaju. 47 zaposlenih u zoni. 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

DA - komunalna infrastruktura poslovne zone je izgrađena.

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

DA – vodovod je izgrađen za slobodnu zonu: Φ 160 mm i Φ 200 mm i hidrantska mreža

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

DA - sukladno veličini parcele pojedinoj parceli se dodjeljuje početni zakup snage u iznosu 55-147 kW po parceli (izgrađene TS 10(20)/0,4 kV). Javna rasvjeta izvedena.

Kanalizacija

DA - Φ 200 - 800 mm i izgrađeno postrojenje za obradu otpadnih voda (biorotor) za kompletnu zonu.

Telefon

DA – DTK izveden 

Plin

DA – izgrađena plinska mreža 

Promet  /opisno/

DA – izgrađen je asfaltni kolnik i pješačke staze. Zona je semaforiziranim raskrižjem spojena na sjevernu obilaznicu Bjelovara.

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Svi potrebni prostorni planovi su doneseni. Izgrađena, postojeća infrastruktura za prihvat investitora. Slobodno za prodaju investitorima na izgrađenu infrastrukturu 5,68 ha zemljišta. Sve zemljište je u vlasništvu Grada Bjelovara, natječaji za prodaju su otvoreni. Početna cijena zemljišta je 30 kn/m2.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Poslovna zona Novi Borik-Lepirac nalazi se 80 km od Zagreba, uz obilaznicu-državnu cestu D-524 Zagreb-Đurđevac, cca 30 km od brze ceste Vrbovec-Zagreb, 3 km od željeznice, u predgrađu Bjelovara koji je regionalno, gospodarsko i društveno središte sa 40.276 stanovnika.

 

 

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip