Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poslovna zona Veliko Trojstvo

OPĆINA/GRAD: GRAD VELIKO TROJSTVO
KONTAKT: Općina Veliko Trojstvo
Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo
Tel.: 00385/43/885-643
Fax: 00385/43/885-009
E-mail: opcina.veliko.trojstvo@bj.t-com.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


3 ha
1,7 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

Sve parcele su prodane privatnim poduzetnicima.

STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela)
OPĆINA ha / %
GRAD ha / %
RH ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO
 

Općina 1,3 ha
Privatno 1,7 ha

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

Županijski glasnik broj 9/04
Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo broj 3/11

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Proizvodne i zanatske djelatnosti sa niskom razinom buke i onečišćenja okoliša

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Proizvodnja metalne galanterije

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

4

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Komunalna infrastruktura je izgrađena.

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

DA – PEHD 110 + hidrantska mreža

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

DA – trafostanica rasp. snage 483,15 kW

Kanalizacija

DA – DN 300 fekalna i oborinska

Telefon

DA – 2xPVC 110

Plin

DA – PE90

Promet  /opisno/

DA - izgrađen je dvosmjeran asfaltni kolnik i pješačka staza uz kolnik. Na kraju zone nalazi se kružni tok, te je sama zona spojena na županijsku cestu u Velikom Trojstvu.

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Poduzetnička zona se prostire u samom centru naselja Veliko Trojstvo, a sastoji se od 4 građevinske parcele, ukupne veličine 29.466 m2.
Dovršena je izgradnja ukupne infrastrukture i parcele su prodane privatnim poduzetnicima.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Općina Veliko Trojstvo i njezino centralno naselje Veliko Trojstvo nalazi se sjeveroistočno od Bjelovara. Općina Veliko Trojstvo ima 2731 stanovnika. Obzirom na položaj i prometne veze područje Općine je pod izrazito jakim gravitacijskim utjecajem Bjelovara, većeg regionalnog središta i glavnog razvojnog žarišta sjeverozapadnog dijela Bjelovarsko-bilogorske županije.

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip