Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poslovna zona Zona-P

OPĆINA/GRAD: OPĆINA SEVERIN
KONTAKT: Općina Severin
Severin 137, 43 274 Severin
Tel.: 00385/43/889 010
Fax: 00385/43/889 011
E-mail: opcina-severin@bj.t-com.hr, procelnica@severin.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


a) ukupna površina zona 20ha
b/ ukupna površina građevinskih parcela 17,752 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

-

STRUKTURA VLASNIŠTVA (slobodnih parcela)
OPĆINA ha / %
GRAD ha / %
RH ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO
 


100% OPĆINA

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

Trenutno je važeći Prostorni plan iz 2005. g. (Županijski glasnik – službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije br:)
U tijeku je izrada I. Izmjena i dopuna PPU Općine Severin čiji se završetak i usvajanje očekuje krajem 10 mjeseca 2012. g.

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

rbanistički plan uređenja poslovne zone ZONA-P (Županijski glasnik – Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije br: 02/05 i br:11/06)

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Servisne: održavanje i građenje cesta, mehaničarska radiona, skladište 1 parcela

Gospodarsko-proizvodne djelatnosti: proizvodnja namještaja, mješaona stočne hrane, proizvodnja elektroničkih uređaja, uredski prostori, trgovački prostori 7 parcela

Turističko uslužne djelatnosti: benzinska crpka, motel, restoran 1 parcela

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Proizvodnja gljiva; proizvodnja aluminijskih prozora i vrata, proizvodnja i ugradnja izo-stakla.

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

Sve parcele u zoni a ima ih 9 su prodane. U skoro vrijeme doći će do raskida ugovora za jednu parcelu od 4985m2 koja će ponovo ići na prodaju. Gospodarstvo u neposrednoj blizini je pretežito poljoprivreda,ratarstvo i uzgoj stoke te povrtlarstvo. U neposrednoj blizini cca 5km nalaze se bogata geotermalna nalazišta čija se eksploatacija očekuje u narednih 5 godina.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Sva komunalna infrastruktura je izvedena.

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

DA, PEHD cijevi DN 110 mm, PN 10bara, hidrantska mreža

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

DA, sukladno veličini parcele pojedinoj parceli se dodjeljuje početni zakup snage u iznosu 40-280 kW po parceli, uračunato u cijenu zemljišta. Javna rasvjeta je izvedena.

Kanalizacija

DA, vodonepropusne korugiranih kanalizacionih cijevi Ø 300, Ø 400 i 500, anaerobno biološki prečistač otpadnih voda kapaciteta1000 ekvivalenata, oborinska odvodnja

Telefon

DA – DTK izveden

Plin

DA – izgrađena plinska mreža

Promet  /opisno/

Sve prometnice izvedene su kolnikom širine 6,0 m prometni trak širina 3,0m), a prema parkiralištu 7,0 m (prometni trak širina 3,5m). Sve trase prometnica izvedene su u uzdužnom padu dok je poprečni pad istih 2,5%. Poslovna zona ima dvije raskrsnice. Dužina Raskrsnice I je 181,2m. Radijus raskrsnice 18,0m. Dužina raskrsnice II je 106,7m a radijus 15,0m. Na prometnicama postoji horizontalna i vertikalna signalizacija.

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Svi potrebni prostorni planovi su doneseni.Sve parcele u zoni su prodane no jedan od investitora odustaje od gradnje benzinske crpke na površini od 4985m2 te se uskoro očekuje da navedena parcela postane slobodna za ponovnu prodaju.
Infrastruktura je osigurana. Investitori su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa te 100% komunalne naknade u prvoj godine poslovanja. U drugoj je oslobođen 50% naknade a u trećoj 25%. U cijenu je osim zemljišta uračunata i cijena priključenja na električnu energiju.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Poslovna zona ZONA-P nalazi se otprilike 100 km od Zagreba, na državnoj cesti D-28, cca 45 km od brze ceste Vrbovec-Zagreb, 18 km od najbližeg željezničkog središta, 105 km od najbližeg aerodroma. Općina Severin ima 879 stanovnika. Najbliže gradsko središte je  Bjelovar, udaljen 15 km  koji je regionalno, gospodarsko i društveno središte regije, a broji 30 000 stanovnika. U blizini zone predviđen je u budućnosti izlaz sa auto ceste.
Regionalna razvojna agencija BBŽ

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip