Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Zona II malog i srednjeg poduzetništva

OPĆINA/GRAD: GRAD GRUBIŠNO POLJE
KONTAKT: Upravni odjel za gospodarstvo
Trg b.J.Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje
Tel.: +385 43 448201
Fax: +385 43 485496
E-mail: gospodarstvo@grubisnopolje.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


a) 13,84 ha
b) 11,84 ha

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

-

STRUKTURA VLASNIŠTVA
OPĆINA   ha / %
GRAD      ha / %
RH           ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO

Grad: 2 ha / 14% (prometnica sa javnom površinom)
Privatno: 11,84 ha / 86%

 

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja 14/05 i 3/06

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja 5/08

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, uredski prostori

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Planirane djelatnosti:

- proizvodnja proizvoda od drveta (namještaj),
- proizvodnja električne i toplinske energije na OIE (kogeneracijska postrojenja na šumsku biomasu i bioplin),
- prerada drva i proizvodi od drava (pilana),
- proizvodnja proizvoda od metala.

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

6 poduzetnika – od toga jedan je u izgradnji, a ostalih 5 u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije (3 poduzetnika imaju dobivene lokacijske dozvole)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Da - komunalna infrastruktura je izgrađena u skladu s potrebama poduzetnika koji posluju u Zoni.

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Da – vodovod je izgrađena za zonu : Φ 110 mm sa hidrantskom mrežom

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Da – izgrađena trafostanica sa 800 kW angažirane snage priključka na električnu energiju, od toga još je slobodno 400 kW.

Kanalizacija

Da - Φ 300 mm i raspisan je javni natječaj za izgradnju postrojenje za obradu otpadnih voda za kompletnu zonu.

Telefon

Da – DTK izveden za poslovnu zonu.

Plin

Da – izgrađena plinska mreža za zonu.

Promet  /opisno/

Da – izgrađen je asfaltni kolnik u zoni koji je spojen sa Zonom I malog i srednjeg poduzetništva na županijsku cestu 3004 (Grubišno Polje – Veliki Grđevac)

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Svi potrebni prostorni planovi su doneseni, na izgrađenu infrastrukturu mogu se priključiti svi poduzetnici koji grade pogone u zoni. Sve građevinske parcele su rasprodane. Početna cijena za proizvodnu djelatnost je iznosila 2 kn/m2, a za trgovinu i skladišni prostor 80 kn/ m2. Sve parcele su prodane po subvencioniranoj-povoljnoj cijeni u zabilježbu nazadkupa u korist Grada Grubišnoga Polja ukoliko investitor ne izgradi pogon i započne djelatnost prema poslovnom planu koji je dostavio sa ponudom za kupnju parcele. U zoni je planirano zapošljavanje 62 djelatnika.
Dakle u ovoj zoni trenutno nema mogućnosti za prihvat novih investitora ukoliko neki od postojećih investitora ne odustane od svog projekta.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Zona II malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje naslanja se na Zonu I i nalazi se 120 km od Zagreba, između gradova Bjelovara (40 km), Virovitice (28 km), Daruvara (21 km) i Garešnice (25 km) uz županijsku cestu Grubišno Polje – Veliki Grđevac – Bjelovar, udaljena je 1 km od državne ceste D5 koja povezuje autocestu kod Kutine (45 km) sa Garešnicom, Grubišnim Poljem, Viroviticom i Republikom Mađarskom (granični prijelaz Terezino Polje udaljen 40 km). Udaljenost do autoceste je 45 km (Kutina), a do brze ceste 70 km (Cugovec kod Vrbovca), zatim do željeznice je 28 km (Virovitica) i 40 km (Bjelovar), zračne luke 130 km (Zagreb-Pleso).
Regionalna razvojna agencija BBŽ

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip