Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Zona III malog i srednjeg poduzetništva

OPĆINA/GRAD: GRAD GRUBIŠNO POLJE
KONTAKT: Upravni odjel za gospodarstvo
Trg b.J.Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje
Tel.: +385 43 448201
Fax: +385 43 485496
E-mail: gospodarstvo@grubisnopolje.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


a) 52 ha
b) 45 ha (u planu)

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

45 ha

STRUKTURA VLASNIŠTVA
OPĆINA   ha / %
GRAD      ha / %
RH           ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO

Grad 100%

 

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja 14/05, 3/06 i 5/11

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

U izradi (treba biti gotov i usvojen do kraja 2012.)

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije propisan

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, uredski prostori, poljoprivredne (plastenici), turističke i sl.

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

-

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

-

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Ne – u izradi je Idejno rješenje i Glavni projekt za komunalnu infrastrukturu koji treba biti gotov nakon usvajanja UPU za Zonu III malog i srednjeg poduzetništva.

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Ne

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Ne

Kanalizacija

Ne

Telefon

Ne

Plin

Ne

Promet  /opisno/

Ne

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Izrađen je i usvojen Prostorni plan. Kao što smo već naveli u tijeku je izrada UPU-u i projekata za komunalnu infrastrukturu. Isto tako je pri kraju i izrada Studije opravdanosti Zone III malog i srednjeg poduzetništva. Početkom iduće godine bit će napravljena parcelacija i moći će ići prve parcele u prodaju. Dio zone (cca. 7 ha) bit će predviđen za turističku djelatnost jer se nalazi uz postojeće jezero koje je u planu proširenja, drugi dio parcela biti će predviđen za poljoprivrednu proizvodnju (plastenici-staklenici, cca. 10-15ha) budući da će iz kogeneracijskih postrojenja koja se grade u Zoni II biti povoljne toplinske energije, a ostali dio bit će predviđen uglavnom za proizvodnu namjenu (cca. 14 parcela, površine 20 do 25 ha).
Zemljište je u 100% vlasništvu Grada Grubišnoga Polja.
Zona III je podijeljena na dva dijela, sjeverni (površine 12 ha) koji se naslanja sjeverno na Zone I I II i zapadni (površine 40 ha) koji se naslanja zapadno na Zonu II malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Zona III malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje naslanja se na Zone I i II i nalazi se 120 km od Zagreba, između gradova Bjelovara (40 km), Virovitice (28 km), Daruvara (21 km) i Garešnice (25 km) uz županijsku cestu Grubišno Polje – Veliki Grđevac – Bjelovar, udaljena je 1 km od državne ceste D5 koja povezuje autocestu kod Kutine (45 km) sa Garešnicom, Grubišnim Poljem, Viroviticom i Republikom Mađarskom (granični prijelaz Terezino Polje udaljen 40 km). Udaljenost do autoceste je 45 km (Kutina), a do brze ceste 70 km (Cugovec kod Vrbovca), zatim do željeznice je 28 km (Virovitica) i 40 km (Bjelovar), zračne luke 130 km (Zagreb-Pleso).
Regionalna razvojna agencija BBŽ

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip