Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

O nama

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. - RRA BBŽ d.o.o.

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko - bilogorske županije d.o.o. osnovana je Odlukom Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije od 19. prosinca 2002. godine s ciljem ravnomjernog razvoja na području cijele Bjelovarsko-bilogorske županije.


Na prijedlog Bjelovarsko – bilogorske županije  Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. upisana je u Upisnik upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja kao regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

 

Misija
Širenje poduzetničkog duha, promicanje regionalnih potencijala privlačenjem stranih i domaćih ulagača, potpora razvoju poduzetništva, pronalaženje prihvatljivog investicijskog kapitala, pružanje savjetodavnih usluga i stručne pomoći u poslovanju, te kontinuirano stručno usavršavanje i edukacija.

 

Vizija
Biti centralna institucija na razini županije koja će djelovati kao glavni promotor razvoja i poticanja poduzetništva osmišljavanjem i provedbom projekata koji potiču regionalni razvoj, a ujedno i čvrst oslonac poduzetnicima naše županije u kreiranju poslovnog subjekta.

 

Naša primarna uloga je:
• koordinacija implementacije strateškog plana razvoja Županije,
• stvaranje povoljne poduzetničke klime u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz privlačenje investicija,
• razvijanje malog gospodarstva,
• pružanje financijske podrške,
• provođenje edukacija,
• razvijanje poduzetničke infrastrukture,
• informiranje i savjetovanje poduzetnika,
• pružanje usluga potencijalnim stranim investitorima,
• provedba različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata.

 

Aktivnosti koje provodimo usmjerene su na potrebe:
• Bjelovarsko-bilogorske županije,
• Jedinica lokalne samouprave,
• javnih institucija (iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, komunalnih usluga…),
• poljoprivrednika,
• gospodarstva (poduzetnika i obrtnika; domaćih i stranih ulagača),
• organizacija civilnog društva.

 

 

Kao One Stop Service za potencijalne inozemne investitore, Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. je 2007. godine uključena u projekt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva ICPR - "Razvoj investicijskog okruženja" .

 

Tijekom 2010., 2011. i 2012. godine odrađen je niz aktivnosti usmjerenih na poboljšanje investicijske klime, među ostalim, poboljšane su web stranice namijenjene investitorima, te je izrađen promotivni film i materijal namijenjen promociji Bjelovarsko-bilogorske županije kao poželjne investicijske destinacije.


 


 

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - August
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip