Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije
 • Nagradni natječaj za dječje radove

  Objavljeno: 01. 02. 2018.
  Nagradni natječaj za dječje literarne i likovne radove na temu "Hrvatska kakvu želimo"   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europska unije pokrenulo je proces izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine (Strategija Hrvatska 2030). Strategija Hrvatska 2030 je dokument koji će odrediti kvalitetu života današnjih i budućih generacija u Hrvatskoj te se sukladno tome u definiranje budućnosti Hrvatske planira uključiti široki krug interesnih skupina i građana Republike Hrvatske. S tim ciljem, Ministarstvo je krajem 2017. pokrenulo promotivnu kampanju „Hrvatska kakvu želimo“ te poziva građane da daju svoj doprinos u stvaranju vizije Hrvatske kakvu žele 2030. godine (sudjelovanjem na participativnim radionicama i popunjavanjem on-line upitnika te dostavnom svoje vizije Hrvatske putem mrežnih stranica http://www.hrvatska2030.hr). Strategija Hrvatska 2030 osobito se tiče mlađih generacija građana Republike Hrvatske, koji su danas djeca, ali 2030. godine će biti punoljetni građani. Radi uključivanja ciljne skupine djece i mladih u proces izrade Strategije Hrvatska 2030, te posredno preko njih poticanja interesa njihovih roditelja, Ministarstvo organizira nagradni natječaj za dječje literarne i likovne radove na temu "Hrvatska kakvu želimo" u kojima mogu sudjelovati sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama http://www.hrvatska2030.hr a pro,vodit će se do kraja ožujka 2018. godine u 4 kategorije: 1. likovni radovi učenika od I. do IV. razreda 2. literarni radovi učenika od I. do IV. razreda 3. likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda 4. literarni radovi učenika od V. do VIII. razreda Za likovne radove dozvoljene su sve tehnike crtanja i kreativnog izražavanja, a literarni rad podrazumijeva pjesmu, priču, sastav ili pismo.   ISKAZ INTERESA OSNOVNIH ŠKOLA I ODABIR NAJBOLJIH RADOVA NA RAZINI ŠKOLA I ŽUPANIJA U natječaju mogu sudjelovati sve osnovne škole koje iskažu interes do 8. veljače 2018. Svim osnovnim školama koje su iskazale interes za sudjelovanje u natječaju, Ministarstvo će, u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, dostaviti detaljne upute za sudjelovanje učenika u natječaju. Odabir najboljih likovnih i literarnih radova učenika po kategorijama najprije treba samostalno organizirati svaka škola do 1. ožujka 2018. Sve škole (prema područnoj pripadnosti) odabrane dječje radove šalju regionalnim koordinatorima, koji su zaduženi za organizaciju i odabir najboljih djela dječjeg stvaralaštva na razini županije, te promociju nagradnog natječaja i osiguravanje prigodnih nagrada na županijskoj razini. Regionalni koordinatori aktivnosti vezane uz nagradni natječaj i organizaciju ocjenjivačkih žirija za odabir dječjih radova rade uz podršku savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Najbolji radovi na županijskoj razini bit će odabrani do 15. ožujka 2018.   ODABIR NAJBOLJIH RADOVA NA NACIONALNOJ RAZINI i SVEČANA DODJELA NAGRADA Nakon toga, regionalni koordinatori dostavljaju odabrane radove Ministarstvu, koje uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja organizira finalni žiri i odabir najboljih djela dječjeg stvaralaštva na nacionalnoj razini. Za sve pobjednike natječaja na županijskim razinama kao i za nacionalne pobjednike, Ministarstvo će upriličiti svečanost dodjele nagrada krajem ožujka 2018. uz prigodan dječji program, izložbu radova i nagrade za sve finaliste natječaja. Predviđena je i izrada slikovnice i kalendara za 2019. sa odabranim dječjim radovima.   PRAVILA NATJEČAJA •  na natječaj se mogu prijaviti svi učenici osnovnih škola koje su iskazale interes za sudjelovanje u natječaju •  učenik smije učestvovati s najviše jednim likovnim uratkom i jednim pisanim radom •  tema rada mora biti „Hrvatska kakvu želim“ •  rad mora biti originalan - radovi koji su prepisani ne mogu sudjelovati u natjecanju •  za sve radove učenici moraju smisliti naslov, a za likovni uradak trebaju napisati i kratak opis (do dvije rečenice) •  pisani rad mora imati najmanje karticu teksta (1800 znakova s razmacima) Ocjenjuju se tri najbolja rada u svakoj kategoriji i nagrađuju poklonima. Matične osnovne škole odabiru do tri rada iz svake kategorije i šalju ih regionalnom koordinatoru na području svoje županije najkasnije do 1. ožujka 2018. do ponoći. Regionalni koordinatori organiziraju odabir po tri rada iz svake kategorije na razini županije i šalju ih Ministarstvu najkasnije do 15. ožujka 2018. do ponoći. Ministarstvo organizira prigodnu svečanost uz dodjelu nagrada krajem ožujka 2018.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti na: nagradninatjecaj@mrrfeu.hr
 • Indikativni godišnji plan objave natječaja ruralnog razvoja

  Objavljeno: 25. 01. 2018.
  Ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić, najavio je više od 30 natječaja iz ruralnog razvoja za ovu godinu. Više o prezentaciji dosadašnjih rezultata, planovima za predstojeće razdoblje te sam Indikativni plan možete pronaći na poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/ove-godine-vise-od-30-novih-natjecaja-za-375-milijardi-kuna-potpore-iz-programa-ruralnog-razvoja/
 • Poziv na radionice Tehnološkog parka Bjelovar

  Objavljeno: 15. 01. 2018.
  Tehnološki park Bjelovar d.o.o. održava tri besplatne jednodnevne radionice na temu „e-Poslovanje na konkurentnost sutrašnjice“.   Termin održavanja radionica : - Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. godine s početkom u 11.00 sati - Utorak, 23. siječnja 2018. godine s početkom u 11.00 sati - Srijeda, 24. siječnja 2018. godine s početkom u 11.00  sati Predavači: - Dino Dušek, Papion d.o.o. - Ivana Jurković Piščević, Tehnološki park Bjelovar d.o.o. Mjesto održavanja: Tehnološki park Bjelovar d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar, edukacijska dvorana u potkrovlju   Pozivnicu možete pronaći na poveznici: https://tpbj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Dopis-radionice-e-poslovanje.pdf
 • Indikativni godišnji plan za 2018. godinu

  Objavljeno: 03. 01. 2018.
  Na poveznici ovdje možete pronaći Indikativni godišnji plan Poziva za dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2018. godinu sa stanjem na dan 9.2.2018.
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila Plan za 2018. godinu

  Objavljeno: 05. 12. 2017.
  Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila je Plan dodjele sredstava i kalendar objave natječaja u 2018.godini. Cjelokupni dokument dostupan je na poveznici https://zaklada.civilnodrustvo.hr/uploads/files/sectionModuleFile/2017/12/01/hDth7EYIZWwK8AJ576uTFIhsmJfiUfdH.pdf
 • Portal HRVATSKA 2030

  Objavljeno: 05. 12. 2017.
  Na poveznici HRVATSKA KAKVU ŽELIMO možete pronaći sve o radu na novoj Nacionanoj razvojnoj strategiji do 2030. godine
 • Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine

  Objavljeno: 16. 10. 2017.
  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od druge polovice listopada 2017. godine započinje s procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje u tekstu: Strategija) kao prvog cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka Hrvatske kao samostalne i suverene države. Građani imaju pravo na kvalitetne obrazovne i zdravstvene usluge, život u čistom okolišu, jednak pristup tržištu rada i drugim javnim dobrima koje je dužna osigurati i pružiti svaka država za boljitak svojih građana. Iskustva pokazuju da su najrazvijenije upravo one zemlje koje su svoj model upravljanja razvojem približile građanima i uspješno ih uključile kao ravnopravne sudionike u procese donošenja odluka od razvojnog značaja. Participativni proces upravljanja razvojem, utemeljen na bliskom partnerstvu između građana, donositelja odluka, poslovnog sektora, civilnog društva i akademske zajednice, stoga je postao osnovna odrednica upravljanja razvojem u suvremenim zemljama. Izradom Strategije želi se dati veći značaj participativnim procesima u upravljanju razvojem Republike Hrvatske te u promišljanje razvojnih problema, potreba i izazova uključiti što širi krug građana iz svih dijelova zemlje. Na ovaj način građani će imati priliku sami izravno sudjelovati u rješavanju razvojnih problema koje prepoznaju kao ograničavajuće čimbenike razvoja na području na kojem žive, te ukazati na pojedine nedovoljno iskorištene razvojne potencijale. Strategija će odrediti budućnost sadašnjih i svih budućih generacija te je stoga već na samom početku procesa potrebno stvoriti kod građana visoku razinu svijesti o tome da uspješna provedba ciljeva Strategije ovisi o aktivnom, odgovornom i usmjerenom djelovanju svih društvenih skupina i pojedinaca. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prepoznaje važnu ulogu regionalnih koordinatora u informiranju i uključivanju širokog kruga građana u procese od značaja za upravljanje razvojem. Zahvaljujući iskustvu u izradi i provedbi regionalnih i lokalnih strateških dokumenata, regionalni koordinatori poznaju lokalne i regionalne razvojne specifičnosti i važnost participativnog pristupa u izradi i provedbi tih dokumenata. Regionalni koordinatori se stoga smatraju neizostavnim akterima u procesu izrade Strategije. Također, regionalna politika bit će jedna od horizontalnih politika koja će se uzimati u obzir pri oblikovanju svih ciljeva Strategije čime se dodatno naglašava značaj regionalnih koordinatora za uspješnu provedbu Strategije. Za oblikovanje vizije kao početnog elementa Strategije tijekom listopada i studenog 2017. godine provest će se osam participativnih događaja u koje će se uključiti oko 800 građana iz različitih dijelova Republike Hrvatske. U organiziranju participativnih događaja vodit će se računa o jednakoj geografskoj pokrivenosti svih područja Hrvatske, kao i zastupljenosti predstavnika svih relevantnih društvenih skupina (javni, privatni, civilni sektor, šira zainteresirana javnost, akademska zajednica). Participativni događaji s građanima provest će se temeljem zajedničkog rada u radionicama u grupama od po 4-6 sudionika koji će putem strukturirano vođenih rasprava zajednički oblikovati razvojnu viziju Hrvatske 2030. godine. Središnja tema ovih događaja je objedinjena pod sloganom „Hrvatska kakvu želimo“. Zahvaljujući dosadašnjem radu na različitim razvojnim projektima, regionalni koordinatori su među najvažnijim pokretačima lokalnog i regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj. Velik broj građana diljem Hrvatske izravno je sudjelovao u provedbi projekata koje u njihovim lokalnim zajednicama provode regionalni koordinatori, a još je veći broj onih koji koriste pozitivne rezultate tih projekata. Prepoznatljivost regionalnih koordinatora kao važnih aktera razvoja u lokalnim i regionalnim zajednicama razlog je zbog kojeg je presudna njihova podrška u uključivanju građana u participativni proces izrade Strategije.   Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, kao regionalni koordinator za BBŽ, aktivno će biti uključena u navedene procese.   Sve buduće informacije o radu na nacionalnoj strategiji pratite na našim internetskim stranicama!
 • Predana projektna prijava za izradu prometnog masterplana županije

  Objavljeno: 13. 10. 2017.
  Sukladno Pozivu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba – faza I i II, Sisačko – moslavačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, u suradnji s županijskim Upravnim odjelom za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu te Zavodom za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, pripremila je projektnu prijavu za navedeni natječaj. Istim bi se trebao, nakon što projekt bude odobren, izraditi Masterplan prometa Bjelovarsko-bilogorske županije s pripadnim prometnim modelom te Strateška procjena utjecaja na okoliš. Trajanje projekta je 21 mjesec, uz ukupna vrijednost od gotovo 7 mil kn.
 • Upitnik o atraktivnosti regija

  Objavljeno: 12. 10. 2017.
  Pozivamo vas da ispunite upitnik koji je dio istraživanja koje provode Regionalna razvojna agencija Međimurje i Sveučilište Pannonia-Campus Nagykanizsa (PEN) u okviru projekta prekogranične suradnje pod nazivom ATTRACTOUR financiranog iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Svrha upitnika je utvrditi prepoznatljivost Međimurske županije i regije Letenye kao turističkih odredišta te poboljšati razumijevanje navika i potreba posjetitelja i turista. Poznavanje potrošačkih navika omogućava poboljšanje turističkih atrakcija i još bolje prilagođavanje potrebama gostiju. Za ispunjavanje upitnika potrebno vam je 15-ak minuta, a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/4fWCs5 Zahvaljujemo na dobroj volji i trudu!
 • Dani regionalnoga razvoja i EU fondova

  Objavljeno: 06. 10. 2017.
  U Šibeniku su, od 5.-7. listopada, održani "Dani regionalnoga razvoja i EU fondova". U okviru konferencije, organizirane od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac je s regionalnim koordinatorima potpisala Sporazum o suradnji na izradi ˝Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine˝ i procesu pripreme zalihe lokalnih razvojnih projekata vrijedan ukupno 21 milijun kuna. I naša razvojna agencija, kao regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, aktivno će se uključiti u izradu Strategije te pomoći našim općinama i gradovima u stvaranju zalihe razvojnih projekata.   Više o Danima regionalnog razvoja možete pronaći na poveznici.
 • Konkurentnost turističkog gospodarstva

  Objavljeno: 20. 02. 2018.
  Ministarstvo turizma objavilo je program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018. godinu, kojim je osigurano bespovratnih 24,6 milijuna kuna iz državnog proračuna.Sredstva će se kroz niz mjera dodjeljivati za povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenje novih tehnologija i za druge aktivnosti s ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva. Ovogodišnji program nastavak je svih dosadašnjih aktivnosti Ministarstva turizma usmjerenih na poticanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma. Posebna se pažnja posvećuje razvoju turizma na kontinentu, dalmatinskom zaleđu i otocima, održivom razvoju, korištenju digitalnih tehnologija te povezivanju poljoprivrede i turizma. Više na poveznici: http://www.mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414
 • Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2018.

  Objavljeno: 12. 02. 2018.
  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je  "Program održivog razvoja lokalne zajednice" za 2018. godinu   Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja, odnosno jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.  Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih objekata iz područja komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture. Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 1.000.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om bez obzira na broj odobrenih projekata. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje. Za prihvatljive aktivnosti Projekta Korisnika prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2018. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2019. uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2018. godini. Više detalja možete pronaći na poveznici ovdje.
 • Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

  Objavljeno: 02. 02. 2018.
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 2. veljače 2018. godine otvoreni poziv za "Izgradnju i jačanje proizvodnih kapaciteta MSP"-ova. Svrha Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta. Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn Prihvatljivi prijavitelji: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018   Više detalja možete pronaći na poveznici ovdje.
 • Operacija 6.2.1 - otvoren javni natječaj

  Objavljeno: 31. 01. 2018.
  Ministarstvo poljoprivrede danas, 31. siječnja 2018. godine, obavilo je Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Radi se o operaciji 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti". Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredni gospodarski subjekti. Vrijednost natječaja je 187.787.500,00 kn. Visina potpore po korisniku iznosi max 375.575,00 kuna. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Više detalja na poveznici ovdje.
 • Internacionalizacija visokog obrazovanja

  Objavljeno: 05. 12. 2017.
  Dana 4. prosinca 2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija visokog obrazovanja. Opći cilj Poziva: Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju Ciljne skupine: Studenti, nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta Ukupan iznos Poziva: 50 mil HKN Min/max iznos potpore po projektu: 400.000 - 1,8 mil HRK Trajanje projekta: 12-36 mjeseci   Više o Pozivu možete pronaći na poveznici: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1383
 • Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu

  Objavljeno: 23. 11. 2017.
  Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: - Javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta - Skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima. Prihvatljive aktivnosti: - Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse - Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika Tema/sektor: Mladi, obrazovanje Datum otvaranja natječaja: 25.10.2017. Rok za prijavu: 04.10.2018. Iznosi sredstava: 2.490.000 € Više detalja možete naći na poveznici.
 • Energetska obnova i korištenje OIE u zgradama javnog sektora

  Objavljeno: 16. 11. 2017.
  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je dana 16. studenog 2017. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.  Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.   Više detalja o Pozivu možete pronaći na poveznici http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1431
 • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

  Objavljeno: 10. 10. 2017.
  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Prijavitelji mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s NKD-om objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33. Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000 HRK Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20 mil HRK Status: otvoren od 10.10.2017. do 17.1.2018.   Više detalja o Pozivu možete pronaći na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451 Izvor: strukturnifondovi.hr
 • Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

  Objavljeno: 25. 09. 2017.
  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina". Ciljane skupine 1. nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina - dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu; 2. stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja. Opći cilj poziva Opći cilj ovoga poziva je podupiranje projekata koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Specifični ciljevi poziva – dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; – osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva; – jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.  Prihvatljivi prijavitelji – jedinice lokalne samouprave; – jedinice regionalne (područne) samouprave; – neprofitne organizacije; – organizacije civilnog društva. Prihvatljivi partneri – udruga; – jedinica lokalne i regionalne samouprave; – javna ustanova; – zaklada. Prihvatljive aktivnosti – odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih; – razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina; – jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina; – promidžba i vidljivost; – upravljanje projektom i administracija. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 99.918.750,00 kn. Najniža vrijednost potpore: 350.000,00 kn Najviša vrijednost potpore: 1.500.000,00 kn Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2019. godine. Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1426 Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/
 • Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata

  Objavljeno: 18. 09. 2017.
  Dana 18. rujna 2017. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. objavljuju   POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova   Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte (u nastavku teksta: Projektna dokumentacija), utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.   Prihvatljivi podnositelji zahtjeva Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).   Rok za podnošenje zahtjeva Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.   Tekst Poziva, uvjeti i prateća dokumentacija nalaze se u nastavku: Poziv za iskaz interesa Program pripreme lokalnih razvojnih projekata Smjernice za podnositelje zahtjeva Prilog 1 - Dodatak A - Kontrolni obrazac Prilog 2 - Dodatak B - Prijavni obrazac Prilog 3 - Obrazac C - Proračun projekta Prilog 4 - Obrazac za vrednovanje   Prva dopuna - 2. listopada 2017. Smjernice za podnositelje zahtjeva - dopuna 8. Izjava o imovinsko-pravnim odnosima
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Popis poduzetničkih i poslovnih zona na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Svaka zona sadrži kontakt informacije, te podatke o površini i strukturi vlasništva. U svakoj zoni navedene su moguće djelatnosti, kao i postojeće djelatnosti koje se obavljaju u zoni.

Regionalni razvoj
Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

NEWSLETTER
Prijavite se na našu e-listu i redovito ćemo Vas informirati o novostima, natječajima i akcijama.

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip

Ostvarite pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

DOGAĐANJA - March
M T W T F S S
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0