Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Županijska razvojna strategija Bjelovarsko-bilogorske županije

Županijska razvojna strategija (ŽRS) Bjelovarsko-bilogorske županije (BBŽ) ključni je planski dokument politike regionalnog razvoja za županije definiran unutar SRR RH s ciljem dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja županije.

Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija zadane su Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53-1304/2010). ŽRS se donosi u skladu s načelom partnerstva odnosno u postupku savjetovanja s Županijskim partnerskim vijećem.

ŽRS je novi glavni strateški dokument županije i predstavlja:

  • Zajednički definirane stavove svih dionika oko županijskih razvojnih potreba i prioriteta,
  • Razvojne izazove koje županija dijeli sa susjednim regijama,
  • Okvir za JLS u planiranju njihovih investicija.

ŽRS obuhvaća period do 2017. godine, nakon čega će se pristupiti izradi novog strateškog dokumenta Županije.

Za izradu Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije zadužena je Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije.

Strateške smjernice za financiranje regionalnog razvoja dat će financijski okvir za planiranje investicija – definirat će prioritetna područja za svaki sektor te proračun za županijske i regionalne projekte za pojedini sektor.

Izrada Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije regulirana je zakonom.

 

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - August
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip